ARRANGEMENTER FRA MAJ TIL DECEMBER 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling/årsmøde
Søndag d. 16. maj 2021 kl. 14.00-17.00
Hos Rie og Anders Jerichow, Vejlemosevej 49, 2840 Holte

Alle bedes ankomme vaccinerede eller nytestede.

Dagsorden

Velkommen  ved Anders Jerichow og Mette Geldmann
Kaffe og kage kl. 14

Generalforsamling kl. 15.- ca.16

1.  Valg af dirigent og referent

2.  ”Formandens” beretning v/Mette Geldmann

3.  Fremlæggelse af årsregnskab for 2020 v/ kasserer Jerry Osbak
Regnskabet er desværre ikke revideret, idet vores revisor Karsten Christensen ikke er blandt os mere: Æret være mindet om Karsten!

Godkendelse af budget for 2021, som fremlægges på generalforsamlingen
- herunder beslutning om medlemskontingent ..

4.  Indkomne forslag:
- Forslag sendes til Mette: m.geldmann@gmail.com senest d. 9/5 2021
 
5.  Valg af bestyrelse: Anne Osbak, Merete Christensen, Simon Karlin; Sara Nir og Mette Geldmann genopstiller
- Andre, der ønsker at stille op?

6.  Valg af suppleanter: Henni Gelfer og Nina Moestrup genopstiller
- andre der ønsker at stille op?

7.  Valg af revisor: Merete Christensen stiller gerne op.

8.   Evt.

 

kl. ca. 16

Videregivelse af Freds-stafetten til ????????:
 Fredsstafetten er: Pia Schutzmanns billede af Hans Goldstein
Stafetten overleveres fra Camilla Blachmann til …...

1. år havde Anders Jerichow stafetten og udkom med bogen: Brobyggerne.

Til inspiration og opfordring til at deltage i
New Outlooksarrangementer i juni til december 2021

- sæt gerne kryds i kalenderen

- yderlige oplysninger udsendes løbende ...

Søndag d. 6. Juni kl. 15 på Jødisk Kulturfestival

Vores kære vismand Bent Melchior taler om ”Tolerance”
Sted: Det jødiske Hus i Krystalgade

Mandag d. 23. august: Steffen Jensen fortæller ...
- med efterfølgende, dialog og eftertanker …
Sted: Ubuntuhuset, Købmagergade 43, København K.

Tirsdag d. 14. september: Georg Metz: Fanger tidsånden …
- med efterfølgende dialog og eftertanker ...
Sted: Ubuntuhuset

Onsdag d. 27. oktober: Daniella Maja Nahor Ssitou og LitteraturSalon Esther
- et aktuelt tema for unge jøder i Danmark ...
Sted: Huset i Magstræde eller Ubuntuhuset

Tirsdag d. 9. november: Krystalnatinitiativet 16.30-18.30
- hvor vi mindes uhyrlighederne i 1938
- og sætter fokus på andre aktuelle trusler i Danmark …
Taler fra 2020: bl.a. Rabbiner emeritus Bent Melchior og Sociolog Aydin Soei
- og musikken: Radiant Arcadia og Goldsmidts børnekor, ledet af Channe Nussbaum
Sted: Kultorvet i København

Søndag d. 5. december 15-18: Chanukah
Sted: Christianskirkens Menighedshus, Torvegade på Christianshavn
- hvor vi tænder lys, synger, spiller musik og måske danser lystigt rundt
- og hvor alle medbringer lidt godt til et fælles bord: ladges, kager, frugt og chokolade
- og sognepræst Flemming Pless byder os velkommen ..

Håber I alle er raske og ved godt mod
- og klar til en lysere tider og masser af kram!!!
På bestyrelsens vegne
Kontaktperson: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com

 


Medlemskontingentet af New Outlook + UDSYN: 300 kr.
For abonnement på UDSYN alene:150 kr.

Halv pris for unge under 25 år.

Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944 tekst: 2021 + dit navn
- gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944
- eller gennem MobilePay: 63696