Nyt fra NEW OUTLOOK - ÆNDRINGER

Kære venner af New Outlook 


Søndag d. 6. juni på Jødisk Kulturfestival i Det jødiske Hus i Krystalgade
havde vi et meget flot fremmøde til vores kære vismand Bent Melchiors tale om ”Tolerance”.

Lidet kunne vi ane, at det blev sidste gang, vi hørte vores kære vismand tale; en times foredrag, fuld af alvor og humor og uden manuskript, et oplæg fra hjerte til hjerte ...

Tak til alle fremmødte, som lyttede til Bents inspirerende og problematiserende udredning af ’tolerance’ og gennemgang af historiske fakta om tolerance og intolerance ...

 

Nyt fra New Outlook
Månedlige arrangementer fra august til december 2021
- sæt gerne kryds i kalenderen, yderlige oplysninger udsendes løbende ...

 


Mandag d. 23. august: må vi desværre aflyse, det beklager vi meget.

Tirsdag d. 14. september kl. 19-21.30:
Steffen Jensen fortæller om de aktuelle forhold i Israel
- med efterfølgende dialog og eftertanker ...
- og vi indleder med en kort minde stund for Bent Melchior …
Sted: Ubuntuhuset, Købmagergade 43, 1. sal Kbh. K.

Onsdag d. 27. oktober kl. 19-22: dialogambassadør, masteruddannelse i Cross-cultural studies: Daniella Maja Nahor Ssitou
- arrangement sammen med Litteratur Salon Esther’s skønne unge ...
- et særligt tema om: ”Azkenormativity”: Om en sefardisk jødisk opvækst i Albertslund ...
Sted: Huset i Magstræde

 

DEN 9. NOVEMBER 

FAKKELMANIFESTATION 

  • Aldrig mere en Krystalnat
  • Hjælp FN – tag flere kvoteflygtninge
  • Asyl til forfulgte - nej til flere grænsemure
  • Stop de farlige udvisninger

 

Kære venner

Igen i år kan vi markere årsdagen for Krystalnatten den 9. november 1938 med en fakkelmanifestation, som vi har tradition for at afholde til minde om de ofre, som nazisternes overfald på jøder i Tyskland og Østrig skabte og som blev startskuddet til en optrapning med forfølgelser af politiske modstandere, mindretal, handicappede og andre, som ikke passede ind i det racerene nazistiske 1.000 års rige...

Coronarestriktionerne er ophævet og vi kan mødes i tryghed og med omtanke på Kultorvet

Programmet for Fakkelmanifestationen – Krystalnatinitiativet 2021

Kl. 16.30: Indledning ved formand for Byggefagenes Samvirke: Henrik Juul Rasmussen
                    -
han fører os herefter igennem hele arrangementet …
                - og musikken varmer op lidt inden ...


Taler og musik:


Ca. 16.45: Michala Clante Bendixen, formand for Refugees Welcome:
”Nationalismen fortrænger humanismen i Europa”

Ca. 16.55: Aydin Soei, forfatter og sociolog; ”Det udlændingepolitiske kapløb”

Ca. 17.10: Børnekoret, Goldschmidts Stjernekor synger ...

Ca. 17.25: Over Rabbiner Jair Melchior: Det Jødiske Samfund ...

Ca. 17.35: Radiant Arcadia synger og spiller ...
- og måske følger Radiant Arcadia op … med en dans til sidst ...

Ca. Kl. 17.55: Henrik Juul Rasmussen runder hele arrangementet af …

 


Alle støtte-beløb bliver modtaget med kyshånd på vores konto: 0400 – 4020549772
- Og vi har allerede pr. 20/10 modtaget støtte fra:

3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
Rør & Blikkenslagernes fagforening
Dansk El-Forbund
Stilladsarbejdernes Fagforening
BUPL’s Solidaritets- og kulturpulje
SOS Racisme
CPH Fællesinitiativet mod Racisme
Internationale socialister
Bedsteforældre for Asyl
Fredsvagterne på Den jødiske Begravelsesplads på Østre Kirkegård i Randers
New Outlook
Det jødiske Samfund

Private donorer: Ethel Ruben

 

Vi håber at se en masse dejlige mennesker til vores fakkelmanifestation
- og fakler kan købes på stedet for 20kr ...


Med venlig hilsen

Mette Geldmann, Kontaktperson for Krystalnatinitiativet; mail: m.geldmann@gmail.com

 Krystalnatinitiativets grundlag:

Ingen flygter for sjov. Det gør man kun, når det er nødvendigt for at undgå forfølgelse, krig, kriser, ødelæggelser og overgreb. Sådan var det i mellemkrigstiden, hvor jøder, romaer, homosexuelle, politiske modstandere, nationale og etniske mindretal blev jagtet af reaktionære, nazister og højreekstreme. Alle blev de udset som ’prügelknaber’, der blev gjort ansvarlige for datidens økonomiske og politiske kriser. Forfølgelsen blev set som en løftestang for såkaldte ’løsninger’ som gennem etniske udrensninger og forfølgelse skulle sikre politisk magt til ’tusindårsriger’ i forskellige nationale varianter.

 

I dag flygtes der stadig som følge af kriser, krige, diktaturer, religiøs intolerance og politiske modsætninger. Nazisternes Krystalnat den 9. november 1938 gentages i nye udgaver og under andre former. Ikke mindre skræmmende i dag end dengang. Det er lige så ødelæggende for samfund, mennesker og kulturer i dag, som dengang det skete, da nazister og fascister hærgede og satte den politiske dagsorden.

 

Afhjælpningen af flygtningestrømmene rundt om i verden – også tæt på os her i Europa – kræver fælles indsats. Danmark bidrager både ude og hjemme. Men ikke nok. Mere bør gøres. At tage flere kvoteflygtninge gennem FN er et enkelt bidrag. Her må politikerne tage ansvar, hæve loftet og hjælpe flere flygtninge til at få en tålelig tilværelse og et værdigt liv. 

 

I lyset af de fortsatte krige i blandt andet Syrien og nu senest Afghanistan må der ydes mere hjælp til flygtninge. Forfulgte må sikres beskyttelse og ikke sendes tilbage til farlige områder. 

 

At stå op for flygtningenes liv og sikkerhed i dag er den rette måde at ære mindet om de forfulgte, som nazisternes Krystalnat i november 1938 blev startskuddet til den systematiske udryddelse af millioner af mennesker i Anden Verdenskrigs kz-lejre.

 

Aldrig mere en Krystalnat!!!

 Arrangør: Krystalnatinitiativet

 

Søndag d. 5. december kl. 15-18: Chanukah
- hvor vi tænder lys, synger, spiller musik og måske danser lystigt rundt
- og hvor alle medbringer lidt godt til et fælles bord: ladkes, kager, frugt og chokolade ..
Og vi har en overraskelse ...
Sted:  Ubuntuhuset

 

 

Vi håber at se dejligt mange mennesker til hygge og en god debat ved alle vore arrangementer!
Alle er velkomne! – også ikke-medlemmer.

Og tillige, at I alle får en skøn sommer og sommerferie !!!!

På bestyrelsens vegne:
Kontaktperson: Mette Diamant Geldmann m.geldmann@gmail.com

 Medlemskontingentet af New Outlook, inklusive medlemsbladet UDSYN: 300 kr., Abonnement på UDSYN alene:150 kr.
Halv pris for unge under 25 år for begge dele.

Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944
tekstet ”2021– dit navn”
Giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944
Eller gennem MobilePay: 63696

 

 


For at vi kan sende dig bladet Udsyn, skal vi kende din postadresse
- sendes til: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com

 


Hvis du vil med på vores mailingliste for at følge de løbende nyheder og informative aktuelle mails
- mailadresse sendes til Anatolio Kronik:email@newoutlook.dk

 

 

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail