INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 22-03-2020

 Grundet Corona-virus må vi desværre ændre dato for vores kommende generalforsamling.

Vi håber, at kurven flader ud og at vi kan ses i flertal i Ubuntuhuset d. 3. maj 2020 kl. 14-17.

Gode forårshilsner
På bestyrelsens vegne
Mette

 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling/årsmøde i New Outlook

 Søndag d. 3. maj 2020 kl. 14.00-17.00
Sted: Ubuntuhuset, Købmagergade 43, 1150 Kbh

 

14.00 - 15.15       Steffen Jensen indleder: 

                             ”Om den aktuelle situation i Israel og nabolandene ... ”

Generalforsamling - Dagsorden

 

15.30-16.30         1.  Valg af dirigent og referent

 

                            2.  ”Formandens” beretning (Mette Geldmann)

 

                            3.  Fremlæggelse af årsregnskab for 2019
                                 Regnskabet er ikke revideret, idet Philip Osbak, revisor, blev
                                 inhabil, da Jerry Osbak blev kasserer
                                 Godkendelse af budget for 2020

 

                            4.  Indkomne forslag:
                                - sendes til Mette: m.geldmann@gmail.com senest d. 14/4 2020

 

                            5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
                                Anne Osbak, Merete Christensen, Simon Karlin
                                og Mette Geldmann genopstiller.
                                Sara Nir stiller gerne op,
                                 - for at forsætte sit gode arbejde som vikar for Simon (i Berlin)

                              Anatolio forlader desværre bestyrelsen, mange års tro tjeneste ..
                              - men fortsætter til alt held sit gode arbejde for NO: webmaster
                              og udsendelse af oplysende mails omkring Israel-Palæstina ...
                         
                            6.  Valg af suppleanter: Nina Moestrup genopstiller
                                 - andre der vil stille op?

 

                            7.  Valg af revisor: Karsten Christensen stiller gerne op

 

                            8.   Evt.
                                 - Herunder videregivelse af Stafetten fra Anders Jerichow til ???

 

 

 

Endelig dagsorden sendes ud til alle på vores mailingliste
1 uge før generalforsamlingen, hvis der er indkommet forslag (punkt 4)

På bestyrelsens vegne
Mette Geldmann


 

 

 

Til inspiration og opfordring til at deltage i New Outlook
Vores arrangementer: januar – juni & august – december i 2020

 

Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 17.30 - 19 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1
Anders Jerichow udkommer med en ny bog: Brobyggere
- Özlem Cekic og Bent Melchior, 2020 Gads Forlag

- skal ses i forbindelse med, at Anders havde stafetten det sidste år ...

I den forbindelse holdt New Outlook - sammen med Crossing Borders og Humanity in Action et arrangement - hvor Anders fortalte om baggrunden for hans initiativ (Om Pia Schutzmann’s billede af Hans Goldstein og den stafet, vi startede på Hans 100 års fødselsdag i maj 20199)
Özlem og Bent deltog også og det blev en meget fin og stærk oplevelse
- med mulighed for at købe bogen og indmelde sig i foreningen Brobyggerne.

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19-21.30: Ubuntuhuset
Isabel Bramsen er Associate Senior Lecturer ved Lunds Universitet og tidligere PhD og post.doc ved Københavns Universitet, Forskningscenter for International Konfliktløsning CRIC. Oplæg handlede om internationalt konfliktarbejde set ud fra  mikro-sociologiske dynamikker (relationsarbejde) ved fred, konflikt og ikke-voldelige oprør med mange eksempler, incl. specielt fra det Arabiske Forår og Israel-Palæstina.Meget fin aften!

Søndag d. 22. marts 2020 kl. 14-17: Generalforsamling i Ubuntuhuset
Steffen Jensen fortæller nyt om situationen i Israel og nabolandene ...
- Og Freds-stafetten går videre: Fra Anders Jerichow til ???

Onsdag d. 15. april 2020 kl. 17-21.30: Vores alternative Pesach
Christianskirkens Menighedshus, Strandgade 1. på Christianshavn
- Sognepræst Flemming Pless har indbudt os og fortæller lidt …


Tilmelding til Anne Osbak: anne@osbak.dk
Betaling for deltagelse kr 200kr for spisning og drikkevarer, bedes medtaget kontant.
Betaling med overførsel eller MobilePay kan ikke benyttes.
Maj: Evt. travetur i Charlottenlund Skov og efterfølgende frokost eller kaffebord  – Evt. Stig Dalager ...

Søndag d. 7. juni kl. 15 i Det jødiske Hus: ’Tolerance’
Bent Melchior vil være vores æresgæst på Jødisk Kulturfestival
Forudsætningen for at være tolerant må være, at man selv har en holdning og så accepterer, at andre har andre holdninger. Bent Melchior vil ud fra sine egne klare holdninger tage os med i overvejelserne omkring ”de andre”

- og om den tolerance, der også kræves over for dem, der ligner ”os”.r tolerance kun et problem i
Engelsk overskrift: Bent Melchior - on Tolerance
A tolerant person is a person who accepts other people’s views even if they are different from their own.Based on his own clear positions, Bent Melchior will share with us his thoughts on the tolerance we owe both to “the others” and to those whose positions resemble our own.

 

Efteråret 2020
Under udarbejdelse, august-oktober:

Evt. Crossing Borders fortæller om deres arbejde her i landet og udenlands.
Kafka: Birthe Kont og Jonathan Schwartz vil gerne tale uddybende om Kafka
Noam Chomsky og hans tanker omkring bl.a. Boycot Israel bevægelsen

Mandag d. 9. november kl. 16: Krystalnat-initiativet på Kultorvet
Søndag d. 13/12 2020: Chanukah i Ubuntuhuset med Bozor Nenic

       

 

Til yderligere inspiration:Afholdte arrangementer i 2019

Torsdag d. 10. januarkl. 19-21.30, Ubuntuhuset, Købmagergade 43, Kbh. K.
Claus Christoffersen: Mennesket eksisterer kun i flertal
– Hannah Arendt om mennesket, pluralisme og samfund

”At tænke uden gelænder”. Denne smukke og tankevækkende formulering af den tysk-jødisk-amerikanske filosof Hannah Arendt(1906-1975) viser, hvorfor hun er en af de største moderne tænkere. I et århundrede hvor tænkningen var låst fast i ideologiernes spændetrøje, tænkte Arendt selvstændigt og på tværs. Derfor har hun bevaret sin aktualitet. På baggrund af hendes egne erfaringer som jøde i Tyskland er det Arendt, der formulerer tanken om pluralismens nødvendighed – om at forskellige mennesker skal kunne leve sammen i et fælles samfund. Eller som hun selv formulerer det: Mennesket findes kun i flertal: som mennesker. Hun er på alle måder en usædvanlig tænker, der kan gøre os klogere på vores egen tid.

Mandag d. 11. februar kl. 19-22, Ubuntuhuset
Film-og diskussionsaften over Stig Dalagers dokumentarfilm MØRKE OG FORSONING fra Vestbredden og Israel. Stig Dalager lagde med sin film og et oplæg op til at diskutere den israelsk-palæstinensiske konflikt i lyset af et forsoningsperspektiv. Og det blev et meget stærkt, engageret og livligt dialogmøde.

Søndag d. 17. marts kl. 14-17, Ubuntuhuset
Vores årlige generalforsamling/årsmøde, som indledes af journalist Georg Metz:
Nationalstaten, dens "opfindelse" og betydning på godt og mindre godt.
- speciel udsendt invitation til generalforsamlingen …

Torsdag d. 25. april, kl. 17- 22.30: Pesach, vores alternative pesach, Mariendalshallen,
- med fortællinger om dansk flygtningepolitik:
Advokat Niels- Erik Hansen vil tale om løst og fast i relation til Danmarks Flygtningepolitik; herunder nogle af de seneste stramninger, samt lidt om flygtningesager der behandles af Den International Domstol. Niels- Erik og fruen deltog også til middagen

 

Søndag d. 5. maj kl. 15-18, Ubuntuhuset: Hans Goldsteins 100 års fødselsdag
- fejrede vi med en lagkage-fest, kaffe og cacao

Dertil Per Katz film om Hans
- og en overraskelse, en ny tradition med en freds-stafet og Pia Schutzmann’s billede af Hans venter …
- og en masse hyggelig snak, måske en diskussion og fortællinger om Hans ...

Torsdag d. 9. Maj kl. 19-21.30: Ubuntuhuset: Jan Schwartz
- fortalte levende om sin nyeste bog ...

Torsdag d. 23. maj kl. 19 – 21.30: Ubuntuhuset
Den i New York bosiddende George Blecher, forfatter, publicist og professor emeritus i litteratur ved New York University og løbende bidragsyder til Information, New York Times og internationale aviser om aktuelle politiske og kulturelle spørgsmål.
Hans bog - "Alene i Danmark. Tanker om hus og hjem" - handler med udgangspunkt i hans danske sommerhus i Præstø - om længslen efter et hjem. Om det moderne menneskes rodløshed og evne il omplantning. Om at lede efter tryghed i den store verden, i familiehistoriens Hviderusland og New York. Om ensomhed. Og om at finde det, man søger i en rosenhave ved et lille bindingsværkshus i Danmark.
Se evt. Georg Metz anmeldelse af den i "Information".

7. Juni kl. 16-18: Jødisk Kulturfestival i Det jødiske Hus: Stig Dalager
Med udgangspunkt i sin roman REJSE UDEN ENDE fortæller Stig om den unge svenske diplomat Raoul Wallenbergs enestående indsats i Budapest1944 for at redde 10-tusinder af jødiske liv fra tilintetgørelse i nazisternes gaskamre og ghettoer og om hans personlighed og efterfølgende skæbne i Sovjetunionen.
Den inspiration, der udgår fra hans indsats og bevidst farveblinde humanisme, er særdeles aktuel også i nutiden.

Torsdag d. 29. august kl. 19-21.30:
Vores vismand, rabbiner emeritus Bent Melchior havde ordet …

D. 29. september: Heldags-seminar ca. 10-17
New Outlook: Heldags-seminar i Ubuntuhuset, Købmagergade 43

kl.10: Velkommen - ved Mette Geldmann, om planen og praktiske forhold for dage

- kaffe, te og vand ..
kl. 10.30: Oplæg ved Anders Jerichow: Boycot Israel???
- for eller imod, midt imellem, eller..?

- og efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren ...
kl. 13: Oplæg ved Jakob Erle: Egyptens syn på Palæstina og Israel
- efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren kl. 14.45: Oplæg ved Anders Jerichow: Valget i Israel, september 2019- Hvad betyder dette for israelerne, palæstinenserne, bosætterne, diasporaen ..
- efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren kl. 16.15: Holdninger/dilemmaer i forhold til dagens temaer …
- evt. beslutninger i forhold til New Outlooks arbejde...
- som ikke kræver en generalforsamling …
- ideer til forårets (2020) arrangementer ...
Kl. 16..45 Afrunding af dagen – og fælles oprydning …

Anders Jerichow, Seniorkorrespondent på dagbladet Politiken, formand for Humanity in Action Danmark og for Undervisningsministeriets Rådgivede Udvalg for undervisning i Holocaust og andre folkedrab

- om boykot-spørgsmålet og valget.

Jakob Erle, Konsulent, fhv. højskoleforstander (Borups Højskole) og højskolelærer (Krogerup) samt fhv. direktør på Dansk-Egyptisk Dialoginstitut (DEDI)
Uddannet: mag.art. i kultursociologi
- om Egyptens forhold til Gaza og til IsraelKære Herberg hører fra Jacob Holdt, at du skal holde oplæg

 

Mandag d. 21. oktober kl. 19-21.30 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1 Kbh. K.
- inviterer New Outlook til et oplysende møde med ordskifte:
”Menneskerettigheder under pres”
Morten Kjærum, director, Raul Wallenberg Institute for Human Rights fortalte om FN's historie med fokus på Menneskerettighederne og om Israels særlige status med tilhørende særlige forventninger til landet ...

Morten har for nyligt været i Gaza og på Vestbredden og vil også fortælle om sine oplevelser der.
OmFN: Historisk udredning: I lyset af de ekstreme krænkelser der fandt sted i Nazi Tyskland er det væsentligt at erindre, hvorfor de moderne menneskerettigheder ser ud, som de gør.


Mød gerne op ved ”Krystalnatinitiativet” på Kultorvet d. 9. november kl. 16.30-18: Aldrig mere en Krystalnat!
- hvor vi i år sætter fokus på flygtninge ..

- hører taler af Hanna Skop, Khatawa Pavani (flygtningeoplevelser)
- digtoplæsning af Henrik Nordbrandt og musik af Radiant Arcade med Channe Nussbaum

Chabbathilsen i uge 41/2019

Mette Geldmann, New Outlook
Vi er midt i det danske efteråret, mellem Jom Kippur og Sukkot

- og jeg er blevet inviteret til at sende en chabbat-hilsen ..

Jeg har valgt at fokusere på ”HÅBET” - og vil fortælle en historie om min egen familie.
I 1938 blev jødernes situation i Tyskland stærkt forværret.
Retorikken blev stadig mere brutal. Jøder blev sammenlignet med rotter. Diskriminerende særlove blev vedtaget. Der blev opmuntret til bestialsk brutalitet. Man adskilte jøder fra deres vante omgivelser, udelukkede dem fra uddannelser og arbejdspladser og deporterede dem til særlige lejre.

17.000 polske jøder med fast bopæl i Tyskland skulle sendes tilbage til Polen, men Polen lukkede grænserne.
 ca. 5.000 mennesker nåede frem til ingenmandsland mellem Polen og Tyskland ved byen Zbaszyn. Mine egne bedsteforældre Mosche og Malka og mine oldeforældre, David og Rachel Geldmann samt mine to fastre Hilde og Paula var blandt disse polske jøder, der blev fordrevet fra Tyskland til Zbaszyn d. 30. og 31. oktober 1938.

Min far, Josef Geldmann kom til Danmark som chalutz i 1934. I 1939 fik han sine søstre ud af Zbaszyn
, ved at de giftede sig med to danske mænd.  Min farmor og farfar og mine oldeforældre kom ikke ud, og min far så aldrig sine forældre og bedsteforældre igen.
De døde i Lotz ghetto og i Chelmo koncentrationslejr i 1942.
  Æret være deres minde!

 

Håbet.
I 1943 måtte mine forældre flygte til Sverige og jeg blev selv undfanget i glædesrusen en måned efter deres hjemkomst til Danmark i sommeren 1945

- og voksede op i en grundstemning af håb og søgen efter mening med tilværelsen.
Håbet om den lykkelige tilværelse, modet og den stærke vilje til at leve, brændte som en ild i min familie og udviklede en stærk handlekraft. 
Vi skulle jo også leve det liv, andre ikke havde fået mulighed for at leve.


Og samtidig, måske netop fordi min familie havde mødt så meget hjælp, nærvær og næstekærlighed under deres flugt, var deres værdighed og livsvilje styrket.
 


 

Hvad er ”HÅBET” da egentlig for en størrelse - hvad er det, HÅBET kan?


 

K.E. Løgstrup
 skriver i ”Den etiske fordring”, om suveræne livsytringer: ”At et menneske aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at det holder noget af dets liv i sine hænder”
Vi har indflydelse og ansvar, hvad enten vi gør eller ikke-gør noget.

 

Og i daglig tale betegner håb den tillidsfulde og dybt eksistentielle forventning.
- Derfor giver håbet et overskud i forhold til nutiden. Håbet er en livsbærende kraft!

 

Jeg vil afslutte med at citere Hans Goldsteins ved krystalnatarrangementet 2018

”Jeg tror ikke, at nogen af os, der har oplevet krystalnatten, nogensinde vil glemme den.

Når vi samles i dag er det ikke alene for at mindes ofrene for nazisternes ugerninger.
 Også her til lands hører nedsættende bemærkninger om indvandrere og flygtninge til daglig kost. Men lad os stå vagt om vores humanistiske værdier, om ytringsfrihed, medmenneskelighed og demokrati! ”

 

Søndag d.29. December 2019 kl. 16 - ca. 19
- fejrede vi vores altid hyggelige håb- og lysfest: Chanukah
Sted: Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1 (nær Rundetårn)

Simon Karlin tændte det 8. lys og fortalte om, hvorfor vi fejrer chanukah,

Channe Nussbaum og Bjarke Kolerus sang og spillede til de traditionelle sange og igen i år var der gang i dansen rundt i huset ...

Som sædvanligt medbragte alle lidt lækkert til vores fælles bord:
Fx. ladges (forskellige fra de enkelte familiers traditioner), frugt, chokolade eller småkager - og sammen tændte vi lys, sang, dansede og fortalte røverhistorier ...

For bestyrelsen
Mette Geldmann