REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2021

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling/årsmøde
Søndag d. 16. maj 2021 kl. 14.00-17.00

Dagsorden / ogreferat med rødt

Velkommen ved Anders Jerichow og Mette Geldmann
Kaffe og kage ca. kl. 14-15

Generalforsamling ca. kl.
15 - 16
TAK til Anders og Rie for at lægge ramme, hus og blomstrende have til
- samt for skønne kager, kaffe og te!!!

1.  Valg af dirigent (Anne Osbak) og referent (Simon Karlin og Mette Geldmann)
Anne: Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Vi er nok til stede til, at generalforsamlingen er lovlig. 

2.  ”Forpersonens” beretning v/Mette Geldmann (Udsendt inden og nu godkendt med applaus)
Bestyrelsen har bestået af: Anne, Sara, Simon, Merete, Mette.
Suppleanter: Henny og Nina og Jerry er kasserer.

Vi har i løbet af året haft fokus på 6 overordnede temaer:
1. Månedlige arrangementer, 2. Udsyn, 3. Krystalnatinitiativet, 4. Hjemmesiden, 5. Facebooksiden, 6. daglige udsendelser med informerende e-mails.
- alle områder fungerer rigtigt fint!! - selvom coronaen har spillet voldsomt ind på arrangementerne.

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2020 v/ kasserer Jerry Osbak/ Anne fremlagde
- det er også underskrevet af Mette Geldmann og nu godkendt af generalforsamlingen.

Regnskabet er desværre ikke revideret, idet vores revisor Karsten Christensen ikke er blandt os mere: Æret være mindet om Karsten!

 

 

Godkendelse af budget for 2021, som fremlægges på generalforsamlingen
- herunder beslutning om medlemskontingent ..

 

 

Budget: enstemmigt godkend.
Bemærkninger til budgettet 2021: 

- Trykkeformen er ny og markant billigere end tidligere (Mette)
- Mobilepay tager nogen gange noget af beløbet, dette skal vi være opmærksomme på (Mette)
- Skal man selv betale portoen til Udsyn – det er da en mulighed?
Beslutning: Kontingent vedligeholdt, incl. opfordring til evt. at indbetale et lille støttebeløb, hvis man har lyst eller mener, at kontingentet er for lille…

 

Medlemskontingentet af New Outlook, inklusive medlemsbladet UDSYN: 300 kr., Abonnement på UDSYN alene:150 kr. Halv pris for unge under 25 år for begge dele.

Konto: Danske Bank reg.nr.1471 konto 5015944

tekstet ”2021– dit navn”
Giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944
Eller gennem MobilePay: 63696

 

For at vi kan sende dig bladet, skal vi kende din postadresse
- sendes til: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com

Hvis du vil med på vores mailingliste for at følge de løbende udsendelser af nyheder og informative aktuelle mails
- så kan du kontakte Anaolio Kronik:email@newoutlook.dk

 

4.  Indkomne forslag: Ingen

- Forslag skulle sendes til Mette: m.geldmann@gmail.com senest d. 9/5 2021
 
5.  Valg af bestyrelse:
Anne Osbak, Merete Christensen, Simon Karlin; Sara Nir og Mette Geldmann
- Andre, der ønsker at stille op?Alle genopstiller gerne; ingen andre meldte sig (applaus)

6.  Valg af suppleanter: Henni Gelfer og Nina Moestrup genopstiller
- andre der ønsker at stille op? Begge genopstiller gerne; ingen andre meldte sig (applaus)

7.  Valg af revisor: Merete Christensen stiller gerne op (applaus)
- og Jerry fortsætter gerne som kasserer indtil d. 31/12 2021 (applaus)
- og håber derefter på en ny advokatsekretær – eller en ny kasserer …

8.   Evt.

Merete :Vi skal have flere medlemmer – hvad kan vi gøre?
Sara: det er vigtigt, at der eksisterer en dansk/jødisk fredsorganisation. Hvad kan vi gøre for at gøre opmærksom på os selv. Det er vigtigt, at der findes et rum som vores: for en nuanceret og kritisk samtale, som placerer sig som et alternativ til de to fronter. Politiken, Information etc. er det ikke også sådan nogle platforme, vi skal ramme. Vi skal udover og i Jødisk Orientering.  
Heine: FDB’s blad og Samvirke kan måske agere platforme for organisationen. Hennie: har gjort en palæstinenser glad i dag. Bare kør med flextrafik.

Mette: efter pausen skal vi have snakket om en pressemeddelelse, som NO sender ud til de forskellige medier. Og som vi som individer sender ud til vores netværk., se nedenfor *:

Dansk Zionistforbund kommer til en opfordring til at vi skal have en demonstration for Israel. Jonathan Møller Susa vil gerne have os som medarrangør af en demo
- vi kan evt. deltage som enkelt individer; ingen grupper støtter op.

Jacob Erle: der er kommet en afhandling om danske jøder i Theresienstadt, af Silvia Goldbaum. Ekstremt veldokumenteret og velskrevet. Det er et større værk. The Jews of Denmark in Holocaust: Life and Death in Theresienstadt Ghetto. Dette nok det ultimative værk om danske jøder i Theresienstadt. 


Afslutning: Anne - Stort tak til Mette!

*
2. Udtalelse vedrørende Israel/Palæstina konflikten, vedtaget  på GF:
Israel og Palæstina har brug for udstrakte hænder, ikke jernnæven igen-igen ’

Vold kan aldrig løse konflikten mellem palæstinensere og israelere. Og det er dybt forstemmende, at lederne på begge sider ikke viser ansvar til at søge nødvendige politiske løsninger frem for de totalt uansvarlige overgreb, som finder sted i disse dage.

Højrenationalistiske israelske forsøg på at tvinge palæstinensere ud af Østjerusalem fremmer vold frem for at søge forsoning. Det samme gør Hamas’ raketter ind over Israel og de israelske gengældelses bombardementer af Gaza.
Og de samtidige, omsiggribende sammenstød mellem nogle israelske nationalister og nogle frustrerede palæstinensere er desuden et forstemmende vidnesbyrd om alt for mange års manglende politisk vilje fra begge sider til at søge dialog, forsoning og politisk kompromis.

Ansvaret for den ulykkelige situation i dag ligger i høj grad på Israels regeringsleder, Benjamin Netanyahu, som siden 1996 med korte mellemrum og siden 2009 uden forstyrrelse har siddet for bordenden og konsekvent har ignoreret racisme og højrenationalistisk opildning og ulovligheder.

Bosætteres selvtægt, overtagelse af palæstinensisk land og ejendom, afbrænding af oliventræer, ødelæggelse af marker, afbrænding af biler, moskeer og tilbagevendende overgreb på palæstinensere er blevet forbigået af Netanyahu i stilhed og værre end dèt: med hans regeringers velsignelse.

Det er sket ved opkøb af palæstinensiske huse i det arabiske Østjerusalem. Ved lovliggørelse af såkaldte ’udposter’ for bosættelser. Ved begrænsning af den israelske højesterets juridiske indflydelse og en lang række andre indgreb, der har styrket højrenationalistisk israelsk magt, svækket muligheden for forsoning mellem palæstinensere og israelere, udvidet den israelske kontrol over besatte områder og svækket mulighederne for den nødvendige politiske forsoning både i de besatte områder og indenfor Israel.

Det eneste, Benjamin Netanyahu har haft at sige efter de seneste frygtelige døgn, hvor det israelske samfund har krympet sig under hadefulde udgydelser og sammenstød mellem jødiske og arabiske indbyggere, er helt patetisk, at 'vi tolererer ikke anarki og vil slå ned på lovbryderne med jernhånd'. Men Israel har brug for udstrakte hænder, ikke jernnæven igen-igen.

De seneste dages omsiggribende konfrontationer inden for Israel viser tværtimod, at der er desperat behov for forsoning og aktiv brobygning i hele det israelske samfund.

Og aldrig har det været tydeligere, at der ikke er nogen løsning på den ulykkelige konflikt mellem  palæstinenserne og israelerne uden, at palæstinensere opnår politisk ligestilling i form af en selvstændig stat side om side med Israel – på Vestbredden og i Gaza – og ikke uden, at de to parter får mulighed for at etablere hver sin hovedstad i Jerusalem.

Udtalelse, vedtaget 16. maj 2021 på generalforsamlingen i New Outlook,

New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse,der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikkevoldelige metoder. New Outlook har eksisteret fra 1978

 

 

 

3. Freds-stafetten
Anders Jerichow modtog prisen det første år
Camilla Blackmann modtog stafetten andet år
Peter Kibsgaard og Nødhjælpsorkestret modtog stafetten i år, det tredje år

Ved overdragelsen fra Cammilla til Peter:
Der skulle have været en udstilling på Thorvaldsens musuem med asylbørnene
- den er blot udskudt (corona), men bliver til noget.
Året har været kendetegnet ved, at vi er blevet nødt til at kigge mere indad. Camilla har arbejdet på Sjælsmark og andre asylcentre. Camilla har stadig tæt kontakt til børnene på Avnstrup.
Peter Kibsgaard og Nødhjælpsorkestret modtog stafetten det tredje år, ved modtagelsen:
Nødhjælpsorkesteret starter op i 2015 efter jordskælvet i Nepal. Efterfølgende har de spillet utallige koncerter i både indrejse- og udrejsecentre. Og børnene er med til at skabe musikken og kommer med op på scenen. De har været på landsdækkende asylcenter-turne.
Hvad er der kommet ud af coronaåret, spørger de?
De er gået i gang med at lave podcasts og har samlet ind til at lave lydstudie på Avnstrup, som er klar til opsætning. Og de satser på at skabe lydstudier på samtlige asylcentre i Danmark.   


Freds-stafetten:


New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk- etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikkevoldelige metoder. New Outlook har eksisteret fra 1978


’Freds-stafetten’
-
blevIndstiftet i maj 2019 (d. 5/5 på Hans Goldsteins 100 års fødselsdag)
Uddeles herefter hvert år på New Outlooks generalforsamling

Stafetten er et billede af Hans Goldstein
- udført af kunstneren Pia Schutzmann i 2011.


Stafetten gives til en person eller en gruppe af mennesker, som har udført en ganske særlig indsats på linje med New Outlooks grundlag
- og modtageren opbevarer billedet for et år.

 

Prismodtageren ventes tillige at udrette noget særligt i New Outlooks ånd det kommende år og fortælle om dette ved den påfølgende generalforsamling
- samt at være med i beslutningen om, hvem der herefter skal modtage freds-stafetten
- og til at uddele den ...


Anders Jerichow modtog som den første stafetten i 2019
-
skrev det kommende år bogen: Brobyggere - Özlem Cekic og Bents Melchior, Gad
- Anders er desuden æresmedlem af New Outlook og med i redaktionen af bladet Udsyn

Camilla Blachmann modtog som den anden stafetten i 2020
- maler med børnene i asylcentre, hvor de får hjælp til at fortælle deres liv gennem kunsten
Camilla synes verden er et vildt sted i øjeblikket!
- og at kunsten giver os håb og sprog til at forstå os selv og hinanden lidt bedre.

Peter Kibsgaard og Nødhjælpsorkestret modtager som den tredje stafetten i 2021
- gennem musikken arbejder Nødhjælpsorkestret med børn og unge i alle asylcentre i landet, hvor de også har indrettet musikstudier, som børnene og de unge selv kan bruge

 

TAK til jer alle for en skøn solskinsdag i gode venners lag!!!!
D.17.5.2021 Mette Geldmann

 

 
What do you want to do ?
New mail

Generalforsamling New Outlook 

Søndag d. 16. maj 2021 kl. 14-17:

Generalforsamling/årsmøde i Holte udendørs
 
- samt videregivelsen af Fredsstafetten: Pia Schutzmanns billede af Hans Goldstein
- som lige nu er ho
s Camilla Blackmann – videregives til ????
 
What do you want to do ?

Generalforsamling/Årsmøde søndag d. 16.5.2021 kl. 14-17 i Holte

Årsberetning for 2020  v/ Mette Geldmann (9. gang)
Det er nu ca. ti år siden, at vi mistede vores kære ansvarlige  John Saietz, som gjorde så meget og var så bankende et hjerte for New Outlook og Udsyn; den dag, John døde, fik vi tre mails. 
Æret være mindet om John!!!!!!!!!

Bestyrelsen har bestået af:
Anne Osbak, Merete Christensen, Mette Geldmann, Sara Nir og Simon Karlin
Suppleanter: Henni Gelfer og Nina Moestrup
- og dertil vores kasserer: Jerry Osbak
TAK for jeres store indsats og det hyggelige samarbejde!!!
Og alle ønsker at fortsætte det gode arbejde for New Outlook.

Det har jo været et besynderligt år …
- præget af corona-restriktioner og masser af aflysninger, blandet med håb for bedre tider …
- og det er ikke meget, vi har set til hinanden…, så rigtigt dejligt at vi kan ses her i dag!!
Selv har jeg haft kontakt med jer alle og dertil har vi har holdt møder på zoom ...

Vi har i New Outlook fokus på seks områder med vores overordnede mål for øje:
1.Vores månedlige arrangementer, 2. Udsyn, 3. Krystalnatinitiativet,
4. hjemmesiden, 5. Facebook og 6. daglige udsendelser af mail til alle på vores mailingliste:

Ad 1)  Vores månedlige arrangementer i New Outlook: januar -december 2020
- hvoraf kun arrangementerne i januar, februar, marts og oktober 2020 blev afholdt:
-de øvrige blev enten aflyst, er udsat til 2021 eller fremstår som artikler i Udsyn:

Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 17.30 - 19 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1
Anders Jerichow udkom med en ny bog: Brobyggere -
Özlem Cekic og Bent Melchior, 2020 Gad
I den forbindelse holdt New Outlook - sammen med Humanity in Action et arrangement.
Anders fortalte om baggrunden for bogen, om Pia Schutzmann’s billede af Hans Goldstein og den fredsstafet, vi startede på Hans Goldsteins 100 års fødselsdag i maj 2019, og Anders var den første modtager af.
Özlem og Bent deltog og det blev en meget fin og stærk oplevelse
- med mulighed for at købe bogen og indmelde sig i foreningen Brobyggerne.

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19-21.30: Ubuntuhuset
Isabel Bramsen,
Associate Senior Lecturer ved Lunds Universitet og tidligere PhD og post.doc ved Københavns Universitet, Forskningscenter for International Konfliktløsning CRIC.
Oplæget handlede om internationalt konfliktarbejde set ud fra mikro-sociologiske dynamikker (relationsarbejde) ved fred, konflikt og ikke-voldelige oprør med mange eksempler, incl. specielt fra det Arabiske Forår og Israel-Palæstina.Meget fin aften!

Søndag d. 22. marts 2020 kl. 14-17: Generalforsamling hos Rie og Anders Jerichow i Holte
- Og Freds-stafetten gik videre:
Fra Anders Jerichow til Camilla Blackmann
- super fint fremmøde og hyggeligt afklarende samvær!!!

Onsdag d. 15. april 2020 kl. 17-21.30: Vores alternative Pesach
Christianskirkens Menighedshus, Strandgade 1. på Christianshavn
- Sognepræst Flemming Pless har indbudt os og ville fortæller lidt …
- aflyst

Søndag d. 7. juni kl. 15 i Det jødiske Hus: Jødisk Kulturfestval
Bent Melchior vil være vores æresgæst på Jødisk Kulturfestival_ ’Tolerance’
- aflyst

Mandag d. 19. oktober kl. 19-20.30 i Ubuntuhuset
"På Sporet af Franz Kafkas jødiske identitet”
Forfatter Birte Kont og Antropolog Jonathan Schwartz: I ord og billeder  
- et meget fint arrangement med engageret deltagelse!!
- Se gerne bladet Udsyn fra december 2019 for mere om dette tema..
Mandag d. 9. november kl. 16.30-18: Kultorvet, Krystalnatten 1938
Både for at mindes ofrene og for at minde offentligheden om, hvad der skete dengang – og at det kan ske igen, hvis vi ikke er bevidste om, hvad der drev den udvikling frem – markerer vi i Krystalnatinitiativet den 9. november. Det har vi gjort i de seneste 27 år med fakler, taler og musik. 

Desværre så vi os nødsaget til i år ikke at afholde det sædvanlige store arrangement på Kultorvet
med musik, taler, fakler og masser af mennesker (Corona-restriktioner)

I stedet afholdt vi ’et lille lysarrangement’: 60 lys (for de 6 mill.) placeret på den runde bænk på midten af pladsen og uddeling af flotte informative flyers til forbipasserende
- vi tændte andægtige lysene og hele oplevelsen blev dybt bevægende og engagerende ...
Vi satsede på samvær via Facebook: Krystalnatten og vores hjemmeside (www.krystalnatten.dk)
- og at så mange som muligt videresendte det oplysende materialet til deres netværk ..
- og gerne støttede initiativet med et lille beløb indsat på vores konto: 0400-4020549772  ...

Søndag d. 13/12 2020: Chanukah i Ubuntuhuset med Bozor Nenic  og Simon Karlin
- aflyst


Til yderligere inspiration: vores planlagte arrangementer i 2021

Mandag d. 18. januar 2021 – blev rykket til d. 25/2 kl. 19 på Jødisk Filmfestival
Vi ville jo så gerne have holdt dette arrangement i Ubuntuhuset, set filmen sammen og snakket om den efter et spændende oplæg af Casper Tybjerg med tilhørende vin og snacks...
- vi indgik i stedet et samarbejde med Copenhagen Jewish Film Festival og kunne se filmen på nettet ...

Om filmen:Fra Caligari til Hitler :
Nazismen i tidlig tysk film med filmvisning og oplæg af Filmhistoriker Casper Tybjerg
New Outlook ville gerne have inviteret til temaaften om jødiske Sigfried Kracauers filmteoretiske hovedværk 
Fra Caligari til Hitler (1947)hvori Kracauer fremfører den spændende og kontroversielle teori: at populærfilm ikke blot er facade, men giver et indblik i en nations tilstand og dets folks psyke, og at netop mange tyske film fra 1921-1933 pegede frem mod det senere nazistiske styre.
Vi ville vise en af de af Kracauer analyserede film:: Dr. Caligaris Kabinet ,1920 - Engelske undertekster.
- introduceret af lektor og en af Danmarks fremmeste filmhistorikere Casper Tybjerg, som vil belyse Kracauers pointer og deres gyldighed.

 

Torsdag d. 11. februar 2021 kl. 19-21.30 i Ubuntuhuset: Journalist Georg Metz
- Georg fanger der tidsånden med et oplæg, som vi efterfølgende debatterer ..
- udsat til d. 14. september 2021  kl. 19

Onsdag d. 31. marts 2021 kl. 17-21.30: Pesach - vores festlige alternative frihedsfest
Vi håbede jo  på at kunne servere det traditionelle pesach-måltid
- og at vi kan lytte til de gamle og de nyere fortællinger ved vores bestyrelsesmedlemmer: Anne Osbak og Simon Karlin - og måske med et musikalsk indslag …
Dertil en supplerende fortælling af sognepræst Flemming Pless, som har indbudt os til:
Christianskirkens Menighedshus, Strandgade på Christianshavn.
Desværre aflyst!
I stedet satser vi nu på at holde vores chanukahfest i Menighedshuset søndag d. 5/12 2021.


Mandag d. 26. april 2021: Cand mag i historie og religion Merete Christensen
Ville fortælle om Rosa Luxemburg …:
5/3 2021 er det 150 år siden Rosa Luxemburg fødtes.
Rosa L. er interessant både som revolutionær, kvinde og jøde.
- udsat til efteråret eller kommer som en artikel i decembernummeret af Udsyn i 2021

Sandag d. 6. maj 2021 kl. 14-17: Generalforsamling /Årsmøde
- og videregivelsen af vores nyindstiftede Fredsstafet
:
Pia Schutzmanns billede af Hans Goldstein,som lige nu befinder sig hos kunstneren Camilla Blackmann – videregives til ????
Sted: hos Jerichow, i Holte – bliver jo til noget: se gerne den særskilte invitation til GF

Søndag d. 6. juni 2021 kl. 15-ca.16 under: Jødisk Kulturfestival (30/5-6/6)
Vores æresgæst rabbiner emeritus Bent Melchior taler om ”Tolerance”:
Forudsætningen for at være tolerant må være, at man selv har en holdning og så accepterer, at andre har andre holdninger. Bent Melchior vil ud fra sine egne klare holdninger tage os med i overvejelserne omkring ”de andre”
- og om den tolerance, der også kræves over for dem, der ligner ”os”
Jødisk Kulturfestival er i gang med planlægning og bliver forhåbentlig til noget!

Mandag d. 23. august 2021 kl. 19-21.30: Steffen Jensen fortæller ...
- med efterfølgende, dialog og eftertanker …
Sted: Ubuntuhuset, Købmagergade 43, København K.

Tirsdag d. 14. september kl. 19-21.30: Georg Metz: Fanger tidsånden …
- med efterfølgende dialog og eftertanker ...
Sted: Ubuntuhuset
Onsdag d. 27. oktober 2021 kl. 19-21.30: Daniella Maja Nahor Ssitou og LitteraturSalon Esther
- et aktuelt tema for unge jøder i Danmark ...
Sted: Huset i Magstræde eller Ubuntuhuset

Tirsdag d. 9. november kl. 16.30 -18 på Kultorvet: Aldrig mere en Krystalnat!
Både for at mindes ofrene og for at minde offentligheden om, hvad der skete dengang – og at det kan ske igen, hvis vi ikke er bevidste om, hvad der drev den udvikling frem – markerer vi i Krystalnatinitiativet den 9. november. Det har vi gjort i de seneste 27 år med fakler, taler og musik. 

Taler kan blive af:Fatma Tounsi eller en anden fra "Almen modstand": Ghetto Loven ...
- Bent Melchior: Om Krystalnatten
- Aydin Soie: Integration af unge udstødte
- Lars K. Christiansen: historisk perspektiv på udskamning fra 1933 til i dag  
Musik: Radiant Arcadia, kvinder fra store dele af verden og Goldsmidts akademis børnekor med Channe Nussbaum som leder

Søndag d. 5. december 2021 kl. 16 - 19
- fejrer vi vores altid hyggelige håb- og lysfest: Chanukah
Sted: Christianskirkens Menighedshus, Torvegade på Chrsitianshavn
Simon Karlin tænder lysene og fortæller om, hvorfor vi fejrer chanukah,
- og Buzor Nenic eller Channe Nussbaum og Bjarke Kolerus synger og spiller til de traditionelle sange og måske bliver det også igen i år til en lille dans eller to rundt i huset ...

Som sædvanligt medbringer vi alle lidt lækkert til vores fælles bord:
Fx. ladges (forskellige fra de enkelte familiers traditioner), frugt, chokolade eller småkager - og sammen tænder vi lys, synger sange, danser måske og fortæller røverhistorier ...

 

Ad 2) Udsyn, hvor vi har en velfungerende og iderig redaktion med seks meget stabile og dybt engagerede mennesker: Jacob Nørbjerg, Jonathan Schwartz, Merete Chrsitensen, Lizzi Saietz, Anders Jerichow og Mette Geldmann
- og en hel perlerække af mere eller mindre faste skribenter …
1.000 TAK for samarbejdet!!! Ikke dette mindst til vores dygtige og energiske redaktør Jacob Nørbjerg!
Vi får meget flotte kommentarer til vores blad Udsyn, som vi økonomisk kæmper for at bevare
- det er så absolut til bladene, vores penge bruges (se budgettet/regnskabet)
Bladet udkommer 2 x årl: juni og december i papirudgave, men kan også fås elektronisk.
Hvis du foretrækker dette, så giv endelig Mette besked på: m.geldmann@gmail.com

Ad 3) Krystalnatat-fakkelarrangementet, afholdes d. 9. november på Kultorvet
Også her er vi blevet en meget solid og stor gruppe på ca. 6-8 personer, NGO’er, organisationer og foreninger, som støtter op om og arrangerer aftenen.
I år fik vi tillige også en god økonomisk støtte fra mange grupper, og fra enkeltpersoner.
- se gerne mere om initiativet, arrangementet og vores støtter på vores hjemmeside: www.krystalnatten.dk

Ad 4) New Outlooks hjemmeside:www.Newoutlook.dk
- er udviklet og administreres af Anatolio Kronik: kronik@post4.tele.dk
- her kan både vores historie ses og man kan orientere sig om aktuelle forhold
- og læse lidt med i Udsyn

Ad 5) New Outlooks Facebookside: New Outlook (NGO: fredsgruppe)
- administreres af Simon Karlin: simonkarlin@hotmail.com

Ad 6) Vores mailingliste, med oftest flere daglige udsendelser
- administreres af Anatolio Kronik: kronik@post4.tele.dk


Med håb om en god generalforsamling
- og med 
Danny Reimond’s smukke ord om os i baggrunden …:
”I er et kraftcenter for fred, såvel indadtil i menigheden som udadtil”
- en opmuntrende og energivende kommentar ...


Alle er altid meget velkomne til alle vore arrangementer
- medlemmer som ikke-medlemmer!!!

Og hvis I vil melde jer ind, så kan I let gøre det således:

Medlemskontingentet af New Outlook + UDSYN: 300 kr.
For abonnement på UDSYN alene:150 kr.
Halv pris for unge under 25 år.
Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944 tekst: 2021 + dit navn
- gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944
- eller gennem MobilePay: 63696

På bestyrelsens vegne
Mette Geldmann

 
What do you want to do ?
New mail

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 21. JUNI 2020

Generalforsamling New Outlook 21.06.2020, referat

Valg af ordstyrer: Anne Osbak og referent: Simon Karlin og Anni Kronik.

 1. Formandens Beretning, Mette Geldmann, også vedhæftet i sin fulde længde
  Mette, et par overskrifter:
 • Bestyrelsen mødes et par timer før arrangementerne og afholder dér bestyrelsesmøder, dette fungerer upåklageligt. 
 • Udtalelse til den israelske ambassade, hvad skal vi sige, og hvem vil deltage i mødet med ham?
 • Anatolio udnævnes som æresmedlem i New Outlook og har valgt den israelske fredsgruppe Gush-Shalom som bidragsmodtager fra New Outlook.  
 • Der er planlagt fire arrangementer til efteråret, se beretningen og Udsyn, hvor dette er uddybet 
 • Udsyn er blevet trykt for væsentligt mindre, end det plejer at koste. I stedet for 10-13.000 er det nu 2.600kr.  Alle der har betalt, modtager Udsyn, så der bliver nu kun trykt 250  eksemplarer i stedet for 400/500. 
 • Krystalnat-arrangementet: 9/11 2020 - planlægningen kommer i gang i august, men vi ved allerede nu, at Bent Melchior og Aydin Soyi holder tale. 
 • Krystalnat-arrangement 2019: Stram Kurs tilstede – spillede ekstrem høj musik (Wagner og Svanesøen). Vi har klaget til politiet og fået medhold. 
  - Der dukkede kun 7 mennesker op til deres arrangement, men musikken forstyrrede og er jo svær at inddæmme. 

 

 1. Kassererens fremlægning af Årsregnskab – Af Jerry Osbak 
 • Vi kigger på et ikke revideret regnskab 
 • Jerry blev kasserer 1. maj 2019. Det vil sige, at han ikke var der de første 4 måneder af regnskabsåret 2019. 
  Regnskabet fremgår af udleverede dokumenter til generalforsamlingen, vedhæftet.
 • Efter spørgerunde bliver regnskabet enstemmigt vedtaget

 

 1. Godkendelse af budget for 2020 – Af Jerry Osbak 
 • Fremlægger at dette budget i virkeligheden er en barberet fremskrivning af 2019-versionen. 
 • Budgettet fremgår af udleverede dokumenter til generalforsamlingen. 

Indtægter 2020: 
Medlemskontingent: 27.000 kr. 
Ikke medlemmer men abonnenter på Udsyn 13.000 kr. .
Samlet: 40.000

Udgifter 
Produktion af udsyn: 24.000 
Arranger. 5.000 
Gaver: 2.000
Kontorhold, hjemmeside og Nyhedsbreve: 3.000kr 
Udgifter: 34.000 kr.

 • Efter spørgerunde bliver budgettet enstemmigt vedtaget. 

Mette Geldmann:
Vi søger løbende fonde. Merethe og Jakob gør en stor indsats.
Unge medlemmer betaler kun halvpris.

 

 1. Indkommet forslag fra Robert Refby – Af Mette Geldmann. 
 • Robert kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen, vi kunne nå ham over telefonen. 
 • Han fremlægger, at han ikke ønsker at vi i fremtiden inviterer Lars Aslan, efter han er kommet med racistiske kommentarer om nydanskere. 

Kommentarer: 
Anders Jerichow - Det handler ikke om, hvorvidt vi er enige med Lars Aslan eller ej, men i højere grad om hvorvidt vi vil være en organisation, der konsekvent udelukker talere. Vi må tage stilling fra gang til gang. Hvis man ikke inviterer folk, kan det være svært at modsige dem. 

Birgitte – foreslår at vi stemmer om det. Det bliver vedtaget. 

Jerry – Stor tilhænger af Robert, dog ikke lige i denne henseende. 
Hvis Lars A ikke kommer til arrangementerne, kan man ikke modsige ham.

Der stemmes: Enstemmigt:  Forslaget  blev ikke vedtaget. 
Der var ikke kommet andre forslag. 

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Anne, Mette, Merethe, Simon stiller op igen. 
Sara Nir stiller op – Sara modtaget med akklamation. 

Vi skal vælge suppleanter. Henni og Nina. 
- Er der andre der opstiller som suppleanter. Henni og Nina valgt igen. 

Valg af revisor. Karsten Christensen stiller op og valgt som revisor:

 1. 6.    Eventuelt

Mette Geldmann - 
Vi har skrevet brevet til ambassadøren vedr. ’annekteringen af Vestbredden’. 
Hanne Foighel kom med udspil til os. Det har været sendt ud til bestyrelsen og æresmedlemmer. Modtaget meget flot og folk synes, det skal spredes ud til endnu flere. Det må meget gerne ud til pressen og endnu flere ngo’er. 
Anders hjælper gerne.

               Skal det i Jødisk Orientering? Det er folk enstemmigt enige i. 

             Mette Geldmann - Allerede sendt til SOS og andre NGO’er og fagforeninger. 
               Hvem skal delegationen til mødet med ambassadøren bestå af?  (Sigge, Merete og Mette)
               Vi skal derudover også finde en dato (30/6).

Anders Jerichow - Pointen med alt dette er vel, at foreninger som NO tager fat i forskellige ambassader rundt omkring i verden og at dette så når hele vejen til Jerusalem, og den vej igennem kan man altså have betydning og være med til at ændre noget. Vi er f.eks. kommet på listen, der har sendt til ambassaden. 

Birgitte – inviteret til shabbat med Shir Hatzafon – ambassadøren var med. Fruen var meget interessant, med sin egen mening. Han var som en ambassadør altid er. Hun er altså meget aktiv på mange fronter og kom ikke med det sædvanlige diplomat-halløj. 
Han kan aldrig sige, vi har ret. Han kan dog sige, at han nok skal bringe det videre til Jerusalem – men det er også godt. Det er lige nu, der er store demonstrationer i Israel omkring det her. Disse er meget udsultede og føler sig afmægtige. 

Sara: Der er begyndt at komme demonstrationer fra forskellige ikke jødiske baggrunde. Skulle man gå i dialog med nogen af dem? Det forsøger vi at gøre. 
Mette: Der er faktisk mange af dem, vi  allerede har  sendt oplysninger til. Men altså, kunne vi være mere offensive, det er altid spørgsmålet. 

Anne: Det lyder som om, der skal gås videre med dette forslag. Dem der er interesserede, skal kontakte Mette

Evt. Andre der har noget under eventuelt: ikke. 
Og så vil hun takke for god ro og orden. Mødet afsluttes med en meget festlig overdragelse af Fredsprisen, Fredstafetten fra Anders Jerichow til Camilla Blachmann, herunder taler af Mette, Anders og Camilla.

Generalforsamling New Outlook 21.06.2020, referat

Valg af ordstyrer: Anne Osbak og referent: Simon Karlin, Anni Kronik og Mette Geldmann

1.                         Formandens Beretning, Mette Geldmann, også vedhæftet i sin fulde længde

Mette, et par overskrifter:

•                   Bestyrelsen mødes et par timer før arrangementerne og afholder dér bestyrelsesmøder, dette fungerer upåklageligt.

•                   Udtalelse til den israelske ambassade, hvad skal vi sige, og hvem vil deltage i mødet med ham?

•                   Anatolio udnævnes som æresmedlem i New Outlook og har valgt Gush-Shalom som bidragsmodtager fra New Outlook.

•                   Der er planlagt fire arrangementer til efteråret, se beretningen og Udsyn, hvor dette er uddybet

•                   Udsyn er blevet trykt for væsentligt mindre, end det plejer at koste. I stedet for 10-13.000 er det nu 2.600kr. Alle der ikke har betalt modtager i Udsun, så der bliver kun trygt 250  eks.i stedet for 400/500.

•                   Krystalnat-arrangementet: 9/11 2020  planlægningen kommer i gang i august, men vi ved allerede nu, at Bent Melchior og Aydin Soyi holder tale.

•                   Krystalnat-arrangement 2019: Stram Kurs tilstede  spillede ekstrem høj musik (Wagner og Svanesøen). Vi har klaget til politiet og fået medhold.

- Der dukkede kun 7 mennesker op til deres arrangement, men musikken forstyrrede og er jo svær at inddæmme.

 

2.                         Kassererens fremlægning af Årsregnskab  Af Jerry Osbak

                      Vi kigger på et ikke revideret regnskab

                      Jerry blev kasserer 1. maj 2019. Det vil sige, at han ikke var der de første 4 måneder af regnskabsåret 2019.

Regnskabet fremgår af udleverede dokumenter til generalforsamlingen, vedhæftet.

                      Efter spørgerunde bliver regnskabet enstemmigt vedtaget

3.

Godkendelse af budget for 2020  Af Jerry Osbak  

Fremlægger at dette budget i virkeligheden er en barberet fremskrivning af 2019-versionen.

Budgettet fremgår af udleverede dokumenter til generalforsamlingen.

Indtæger 2020:

Medlemskontingent: 27.000 kr.

Ikke medlem men abbonerer på udsyn 13.000 kr

Samlet: 40.000

 

Udgifter

Produktion af udsyn: 24.000

Arranger. 5.000

Gaver: 2.000

Kontorhold, hjemmeside og Nyhedsbreve: 3.000kr

Udgifter: 34.000 kr.

                      Efter spørgerunde bliver budgettet enstemmigt vedtaget.

 

Mette Geldmann:

Vi søger løbende fonde. Merethe og Jakob gør en stor indsats.

Unge medlemmer betaler kun halvpris.

 

4.                         Indkommet forslag fra Robert Refby. 

                      Robert kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen, vi kunne nå ham over telefonen.

                      Han fremlægger, at han ikke ønsker at vi i fremtiden inviterer Lars Aslan, efter han er kommet med racistiske kommentarer om nydanskere.

Kommentarer:

 

Anders Jerichow: - Det handler ikke om, hvorvidt vi er enige med Lars Aslan eller ej, men i højere grad om hvorvidt vi vil være en organisation, der konsekvent udelukker talere. Vi må tage stilling fra gang til gang. Hvis man ikke inviterer folk, kan det være svært at modsige dem.

 

Birgitte foreslår at vi stemmer om det. Det bliver vedtaget.

 

Jerry:  Stor tilhænger af Robert dog ikke lige i denne henseende.

Hvis Lars A ikke kommer til arrangementerne, kan man ikke modsige ham.

 

Der stemmes: Enstemmigt: Forslaget ikke bliver vedtaget.

 

Der var ikke kommet andre forslag.

 

5.                         Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Anne, Mette, Merethe, Simon stiller op igen.

Sara Nir stiller op Sara modtaget med akklamation.

 

Vi skal vælge suppleanter. Henni og Nina.

- Er der andre der opstiller som suppleanter. Henni og Nina valgt igen.

 

Valg af revisor. Karsten Christensen stiller op og valgt som revisor:

 

6.                         Eventuelt

Mette Geldmann: - Vi har skrevet brevet til ambassadøren vedr. ’annekteringen af Vestbredden’.

Hanne Foighel kom med udspil til os. Det har været sendt ud til bestyrelsen og æresmedlemmer. Modtaget meget flot og folk synes, det skal spredes ud til endnu flere. Det må meget gerne ud til pressen og endnu flere ngo’er.

Anders hjælper gerne.

               Skal det i Jødisk Orientering? Det er folk enstemmigt enige i.

 

Mette Geldmann:- Allerede sendt til SOS og andre NGO’er og fagforeninger.

Hvem skal delegationen til mødet med ambassadøren bestå af?  (Sigge, Merete og Mette)

Vi skal derudover også finde en dato (30/6).

Anders Jerichow: - Pointen med alt dette er vel, at foreninger som NO tager fat i forskellige ambassader rundt omkring i verden og at dette så når hele vejen til Jerusalem, og den vej igennem kan man altså have betydning og være med til at ændre noget. Vi er f.eks. kommet på listen, der har sendt til ambassaden.

 

Birgitte var inviteret til shabbat med Shir Hatzafon og  ambassadøren var med. Fruen var meget interessant, med sin egen mening. Han var som en ambassadør altid er. Hun er altså meget aktiv på mange fronter og kom ikke med det sædvanlige diplomat-halløj.

 

Han kan aldrig sige, vi har ret. Han kan dog sige, at han nok skal bringe det videre til Jerusalem, men det er også godt. Det er lige nu, der er store demonstrationer i Israel omkring det her. Disse er meget udsultede og føler sig afmægtige.

 

Sara: Der er begyndt at komme demonstrationer fra forskellige ikke jødiske baggrunde. Skulle man gå i dialog med nogen af dem? Det forsøger vi at være.

Mette: Der er faktisk mange af dem, der vi har allerede sendt toplysninger om. Men altså, kunne vi være mere offensive, det er altid spørgsmålet.

 

Anne: Det lyder som om, der skal gås videre med dette forslag. Dem der er interesserede, skal kontakte Mette.

 

Evt. Andre der har noget under eventuelt: ikke.

Og så vil hun takke for god ro og orden.

 

Mødet afsluttes med en meget festlig overdragelse af Fredsprisen, Fredstafetten fra Anders Jerichow til Camilla Blachmann, herunder taler af Mette, Anders og Camilla.

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21-06-2020

 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling/årsmøde
Søndag d. 21. juni 2020 kl. 14.00-17.00

Du kan tilmelde dig på Mette Geldmanns e-mail

m.geldmann@gmail.com

og modtage mødets adressen

DAGSORDEN

 

Velkommen  ved Anders Jerichow og Mette Geldmann

Kaffe og kage kl. 14

Generalforsamling kl. 15.- ca.16

1.  Valg af dirigent og referent

2.  ”Formandens” beretning v/Mette Geldmann

3.  Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 v/ Jerry Osbak Regnskabet er ikke revideret, idet Philip Osbak, revisor, blev inhabil, da Jerry Osbak blev kasserer.
Godkendelse af budget for 2020

4.  Indkomne forslag:
Der er kommet et forslag fra Robert Refby: modtaget: tir. 14. april.

”Forslag om stillingtagen til indbydelser til Lars Aslan Rasmussen som oplægsholder i New Outlook. Jeg fremsender seneste offentlige udtalelse fra L A R,

 Lars Aslan Rasmussen

29. marts kl. 14.39 · 

EJ STOP NU

Kan se at der mange steder er hård kritik af myndighederne, fordi det påstås at nogle i denne tid har større risiko for at blive smittet med corona fordi de ikke taler dansk...
Seriøst den hårde kritik burde da rettes mod dem der har boet her i årevis og stadig ikke kan sproget.
Man har 100% selv ansvaret for at integrere sig i det land man frivilligt har valgt at komme til og bosætte sig i.
Så det er bare for tykt at tørre den af på samfundet igen igen. Og at det samtidig sker midt i en coronakrise gør det ikke mere charmerende.

 

og foreslår, at New Outlook ikke fremover indbyder L A R og giver ham en talerstol til fremme af synspunkter som indeholdt i ovenstående udtalelse fra

L A R, idet jeg mener, at holdningen til sproglige minoriteter i befolkningen ikke ligger i forlængelse af, er i overensstemmelse med, vore synspunkter på politik for Danmarks holdning til sproglige/kulturelle/etniske/religiøse minoritetsmedlemmer af befolkningen.

 

Hvis vi ikke vedtager en sådan politik, og gentager indbydelse til L A R, vil jeg være nødt til at overveje mit medlemskab af NO, og formentlig melde mig ud.

Dèt vil jeg være meget ked af.

 

Jeg håber, vi får en god generalforsamling og at jeg vil være i stand til at deltage.

 

Mvh, Robert”

Generalforsamlingens stillingtagen til Roberts forslag.

 

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Anne Osbak, Merete Christensen, Simon Karlin og Mette Geldmann genopstiller.
Sara Nir stiller gerne op for at forsætte sit gode arbejde som vikar for Simon (i Berlin)
Andre, der ønsker at stille op?

Anatolio forlader desværre bestyrelsen efter mange års tro tjeneste ..
- men fortsætter til alt held sit gode arbejde for NO: webmaster
og udsendelse af oplysende mails omkring Israel-Palæstina …
Vores Facebookside fortsætter Simon med at varetage, med Anatolio på sidelinjen.
                         
6.  Valg af suppleanter:

Henni Gelfer og Nina Moestrup genopstiller 

Videregivelse af Stafetten:


- andre der ønsker at stille op?

7.  Valg af revisor: Karsten Christensen stiller gerne op.

8.   Evt. 
 

 Pia Schutzmanns billede af Hans Goldstein
Staffen overleveres fra Anders Jerichow til ???????

Håber I alle er raske og ved godt mod
Og klar til en god sommerferie!!!

På bestyrelsens vegne
Mette Geldmann

 

Til inspiration og opfordring til at deltage i New Outlook
Vores arrangementer i 2020

Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 17.30 - 19 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1
Anders Jerichow udkommer med en ny bog: Brobyggere
- Özlem Cekic og Bent Melchior, 2020 Gads Forlag
- skal ses i forbindelse med, at Anders havde stafetten det sidste år ...

I den forbindelse holdt New Outlook - sammen med Crossing Borders og Humanity in Action et arrangement - hvor Anders fortalte om baggrunden for hans initiativ (Om Pia Schutzmann’s billede af Hans Goldstein og den stafet, vi startede på Hans 100 års fødselsdag i maj 20199)
Özlem og Bent deltog også og det blev en meget fin og stærk oplevelse
- med mulighed for at købe bogen og indmelde sig i foreningen Brobyggerne.

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19-21.30: Ubuntuhuset
Isabel Bramsen
er Associate Senior Lecturer ved Lunds Universitet og tidligere PhD og post.doc ved Københavns Universitet, Forskningscenter for International Konfliktløsning CRIC. Oplæg handlede om internationalt konfliktarbejde set ud fra  mikro-sociologiske dynamikker (relationsarbejde) ved fred, konflikt og ikke-voldelige oprør med mange eksempler, inkl. specielt fra det Arabiske Forår og Israel-Palæstina.Meget fin aften!

Søndag d. 22. marts 2020 kl. 14-17: Generalforsamling i Ubuntuhuset
Steffen Jensen
fortæller nyt om situationen i Israel og nabolandene ...
- Og Freds-stafetten går videre:
Fra Anders Jerichow til ???  Udsat til d. 21.6.2020

Onsdag d. 15. april 2020 kl. 17-21.30: Vores alternative Pesach 
Aflyst i år, udsat til d. 2021 samme sted:
Christianskirkens Menighedshus, Strandgade 1. på Christianshavn
- Sognepræst Flemming Pless har indbudt os og fortæller lidt …

Tilmelding til Anne Osbak: anne@osbak.dk
Betaling for deltagelse  200 kr. for spisning og drikkevarer, bedes medtaget kontant.
Betaling med overførsel eller MobilePay kan ikke benyttes.

Søndag
d. 7. juni kl. 15 i Det jødiske Hus: ’Tolerance’
Aflyst i 2020, udsat til 2021.
Bent Melchior vil være vores æresgæst på Jødisk Kulturfestival
Forudsætningen for at være tolerant må være, at man selv har en holdning og så accepterer, at andre har andre holdninger. Bent Melchior vil ud fra sine egne klare holdninger tage os med i overvejelserne omkring ”de andre”
- og om den tolerance, der også kræves over for dem, der ligner  ”os”.r tolerance kun et problem i

Efteråret 2020
Arrangementer i august – december 2020

August: Saer E-Jaichi: Arabisk filosofi: Religion og politik i arabisk filosofi …
- et link til omtale af bogen om arabisk filosofi:

https://arabiskfilosofi.systime.dk/

 - en video med en kort introduktion til bogen.

Et indtryk af Saer El-Jaichi kan du få her:

 https://www.facebook.com/watch/?v=10156489544378294


Vi har tidligere haft besøg af Saer (september 2016), på Steen Nørskovs anbefaling
- meget spændende arrangement ...

September
Simon Karlin’s forslag: Vi inviterer til temaaften om Siegfried Kracauer (1889-1966)
- sin tids bedst kendte filmkritiker.
I 1933 flygtede Kracauer fra Tyskland til først Frankrig og siden USA, hvor han skrev sit hovedværk “Fra Caligari til Hitler”.
I dette undersøger han det tyske samfund fra 1921 til 1933 og dykker kvalitativt ned i audiovisuelle værker som Dr. Caligaris Kabinet, M og Metropolis. Han undersøger forbindelserne mellem filmæstetik, det tyske folks psykologiske tilstand i en desorienteret Weimar Republik og de løbende politiske og samfundsmæssige udviklinger. Kracauer fremsætter en spændende og kontroversiel påstand: at populærfilm ikke blot er eskapisme men giver et indblik i en nations tilstand og dets folk psyske, og at netop denne periodes ekspressionistiske film pegede frem mod det senere fascistiske styre.

Temaftenen skal fungere som indføring i Kracauers teori og ikke mindst afprøve om Kracauers teori stadig har en berettigelse i en moderne filmkultur. Vi vil supplere oplæg og diskussion med visning af filmklip fra de omtalte værker. 

 

 Oktober: Kafka

Birte Kont: I forlængelse af Udsyns Kafka-temanummer (December 2019) vil jeg sige lidt om arven fra Kafka, den diasporajødiske forfatter, som aldrig havde kendt til andet end antisemitisme, og hvis værk mod hans vilje er blevet stående for eftertiden. Også, hvad det er hos Kafka, der gør, at man kan blive ved med at finde ny betydning, og at hans ord mere end nogensinde taler til mennesket i vores tid.

Jonathan Schwartz: Mit indlæg vil sætte fokus på novellen “I vores synagoge” (1922) og udvalgte billeder fra Kafkas liv.
- Ja, alt i denne tid er lidt som at være uden for tiden - næsten kafkask.


November: 9. kl. 16-18: Kultorvet, København
v / Krystalnatinitiativet: Aldrig mere en Krystalnat ..., mere om dette følger …
Bent Melchior og Aydin Soer.


Søndag d. 13. december kl. 16: Chanukahfest
- i Ubuntuhuset, Købmagergade 43 1.sal, 1150 København K


Vi sender løbende meget mere ud om de enkelte arrangementer via nyhedsbreve: tilmelding til vore Nyhedsbreve: Anatolio - og alle er altid meget velkomne

Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu ...

På bestyrelsens vegne
Kontaktperson: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com


Medlemskontingentet af New Outlook + UDSYN: 300 kr.

For abonnement på UDSYN alene:150 kr. halv pris for unge under 25 år.

Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944 tekstet: 2019 + dit navn
- gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944
- eller gennem MobilePay: 63696

 

Til yderligere inspiration:  Afholdte arrangementer i 2019:

Torsdag d. 10. januar
kl. 19-21.30, Ubuntuhuset, Købmagergade 43, Kbh. K.
Claus Christoffersen: Mennesket eksisterer kun i flertal
– Hannah Arendt om mennesket, pluralisme og samfund

”At tænke uden gelænder”. Denne smukke og tankevækkende formulering af den tysk-jødisk-amerikanske filosof Hannah Arendt (1906-1975) viser, hvorfor hun er en af de største moderne tænkere. I et århundrede hvor tænkningen var låst fast i ideologiernes spændetrøje, tænkte Arendt selvstændigt og på tværs. Derfor har hun bevaret sin aktualitet. På baggrund af hendes egne erfaringer som jøde i Tyskland er det Arendt, der formulerer tanken om pluralismens nødvendighed – om at forskellige mennesker skal kunne leve sammen i et fælles samfund. Eller som hun selv formulerer det: Mennesket findes kun i flertal: som mennesker. Hun er på alle måder en usædvanlig tænker, der kan gøre os klogere på vores egen tid.

Mandag d. 11. februar kl. 19-22, Ubuntuhuset
Film-og diskussionsaften over Stig Dalagers dokumentarfilm MØRKE OG FORSONING fra Vestbredden og Israel. Stig Dalager lagde med sin film og et oplæg op til at diskutere den israelsk-palæstinensiske konflikt i lyset af et forsoningsperspektiv. Og det blev et meget stærkt, engageret og livligt dialogmøde.

Søndag d. 17. marts kl. 14-17, Ubuntuhuset
Vores årlige generalforsamling/årsmøde, som indledes af journalist Georg Metz:
Nationalstaten, dens "opfindelse" og betydning på godt og mindre godt.
- speciel udsendt invitation til generalforsamlingen …

Torsdag d. 25. april, kl. 17- 22.30: Pesach, vores alternative pesach, Mariendalshallen,
- med fortællinger om dansk flygtningepolitik:
Advokat Niels- Erik Hansen vil tale om løst og fast i relation til Danmarks Flygtningepolitik; herunder nogle af de seneste stramninger, samt lidt om flygtningesager der behandles af Den International Domstol. Niels- Erik og fruen deltog også til middagen

Søndag d. 5. maj kl. 15-18, Ubuntuhuset: Hans Goldsteins 100 års fødselsdag
- fejrede vi med en lagkage-fest, kaffe og cacao.
Dertil Per Katz film om Hans
- og en overraskelse, en ny tradition med en freds-stafet og Pia Schutzmann’s billede af Hans venter …
- og en masse hyggelig snak, måske en diskussion og fortællinger om Hans ...

Torsdag d. 9. Maj kl. 19-21.30: Ubuntuhuset: Jan Schwartz
- fortalte levende om sin nyeste bog ...

Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 19 – 21.30: Ubuntuhuset
Den i New York bosiddende George Blecher, forfatter, publicist og professor emeritus i litteratur ved New York University og løbende bidragsyder til Information, New York Times og internationale aviser om aktuelle politiske og kulturelle spørgsmål.
Hans bog - "Alene i Danmark. Tanker om hus og hjem" - handler med udgangspunkt i hans danske sommerhus i Præstø - om længslen efter et hjem. Om det moderne menneskes rodløshed og evne il omplantning. Om at lede efter tryghed i den store verden, i familiehistoriens Hviderusland og New York. Om ensomhed. Og om at finde det, man søger i en rosenhave ved et lille bindingsværkshus i Danmark.
Se evt. Georg Metz anmeldelse af den i "Information".

7. Juni kl. 16-18: Jødisk Kulturfestival i Det jødiske Hus: Stig Dalager
Med udgangspunkt i sin roman REJSE UDEN ENDE fortæller Stig om den unge svenske diplomat Raoul Wallenbergs enestående indsats i Budapest1944 for at redde 10-tusinder af jødiske liv fra tilintetgørelse i nazisternes gaskamre og ghettoer og om hans personlighed og efterfølgende skæbne i Sovjetunionen.
Den inspiration, der udgår fra hans indsats og bevidst farveblinde humanisme, er særdeles aktuel også i nutiden.

Torsdag d. 29. august kl. 19-21.30:
Vores vismand, rabbiner emeritus Bent Melchior havde ordet …

D. 29. september: Heldags-seminar ca. 10-17
New Outlook: Heldags-seminar i Ubuntuhuset, Købmagergade 43

kl.10: Velkommen
- ved Mette Geldmann, om planen og praktiske forhold for dage
- kaffe, te og vand ..
kl. 10.30: Oplæg ved Anders Jerichow: Boykot Israel???
- for eller imod, midt imellem, eller..?
- og efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren ...
kl. 13: Oplæg ved Jakob Erle: Egyptens syn på Palæstina og Israel
- efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren kl. 14.45: Oplæg ved Anders Jerichow: Valget i Israel, september 2019- Hvad betyder dette for israelerne, palæstinenserne, bosætterne, diasporaen ..
- efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren kl. 16.15: Holdninger/dilemmaer i forhold til dagens temaer …
- evt. beslutninger i forhold til New Outlooks arbejde...
- som ikke kræver en generalforsamling …
- ideer til forårets (2020) arrangementer ...
Kl. 16..45 Afrunding af dagen – og fælles oprydning …

Anders Jerichow
, Seniorkorrespondent på dagbladet Politiken, formand for Humanity in Action Danmark og for Undervisningsministeriets Rådgivende Udvalg for undervisning i Holocaust og andre folkedrab
- om boykot-spørgsmålet og valget.

Jakob Erle, Konsulent, fhv. højskoleforstander (Borups Højskole) og højskolelærer (Krogerup) samt fhv. direktør på Dansk-Egyptisk Dialoginstitut (DEDI)
Uddannet: mag.art. i kultursociologi
- om Egyptens forhold til Gaza og til Israel. erberg ører fra Jacob Holdt, at du skal holde oplæg

Mandag d. 21. oktober kl. 19-21.30 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1 Kbh. K.
- inviterer New Outlook til et oplysende møde med ordskifte:
Menneskerettigheder under pres”
Morten Kjærum, direktør af Raul Wallenberg Institute for Human Rights fortalte om FN's historie med fokus på Menneskerettighederne og om Israels særlige status med tilhørende særlige forventninger til landet ...
Morten har for nyligt været i Gaza og på Vestbredden og vil også fortælle om sine oplevelser der.
OmFN: Historisk udredning: I lyset af de ekstreme krænkelser der fandt sted i Nazi Tyskland er det væsentligt at erindre, hvorfor de moderne menneskerettigheder ser ud, som de gør.

Mød gerne op ved ”Krystalnatinitiativet” på Kultorvet d. 9. november kl. 16.30-18: Aldrig mere en Krystalnat!
- hvor vi i år sætter fokus på flygtninge ..
- hører taler af Hanna Skop, Khatawa Pavani (flygtningeoplevelser)
- digtoplæsning af Henrik Nordbrandt og musik af Radiant Arcade med Channe Nussbaum

Chabbathilsen i uge 41/2019

Mette Geldmann, New Outlook
Vi er midt i det danske efteråret, mellem Jom Kippur og Sukkot
- og jeg er blevet inviteret til at sende en chabbat-hilsen ..

Jeg har valgt at fokusere på ”HÅBET” - og vil fortælle en historie om min egen familie.
I 1938 blev jødernes situation i Tyskland stærkt forværret.
Retorikken blev stadig mere brutal. Jøder blev sammenlignet med rotter. Diskriminerende særlove blev vedtaget. Der blev opmuntret til bestialsk brutalitet. Man adskilte jøder fra deres vante omgivelser, udelukkede dem fra uddannelser og arbejdspladser og deporterede dem til særlige lejre.

17.000 polske jøder med fast bopæl i Tyskland skulle sendes tilbage til Polen, men Polen lukkede grænserne.
 ca. 5.000 mennesker nåede frem til ingenmandsland mellem Polen og Tyskland ved byen Zbaszyn. Mine egne bedsteforældre Mosche og Malka og mine oldeforældre, David og Rachel Geldmann samt mine to fastre Hilde og Paula var blandt disse polske jøder, der blev fordrevet fra Tyskland til Zbaszyn d. 30. og 31. oktober 1938.

Min far, Josef Geldmann kom til Danmark som chalutz i 1934. I 1939 fik han sine søstre ud af Zbaszyn
, ved at de giftede sig med to danske mænd.  Min farmor og farfar og mine oldeforældre kom ikke ud, og min far så aldrig sine forældre og bedsteforældre igen.
De døde i Lotz ghetto og i Chelmo koncentrationslejr i 1942.
  Æret være deres minde!

Håbet.
I 1943 måtte mine forældre flygte til Sverige og jeg blev selv undfanget i glædesrusen en måned efter deres hjemkomst til Danmark i sommeren 1945
- og voksede op i en grundstemning af håb og søgen efter mening med tilværelsen.
Håbet om den lykkelige tilværelse, modet og den stærke vilje til at leve, brændte som en ild i min familie og udviklede en stærk handlekraft. Vi skulle jo også leve det liv, andre ikke havde fået mulighed for at leve.

Og samtidig, måske netop fordi min familie havde mødt så meget hjælp, nærvær og næstekærlighed under deres flugt, var deres værdighed og livsvilje styrket.

Hvad er ”HÅBET” da egentlig for en størrelse - hvad er det, HÅBET kan?

K.E. Løgstrup skriver i ”Den etiske fordring”, om suveræne livsytringer: ”At et menneske aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at det holder noget af dets liv i sine hænder”
Vi har indflydelse og ansvar, hvad enten vi gør eller ikke-gør noget.

Og i daglig tale betegner håb den tillidsfulde og dybt eksistentielle forventning.
- Derfor giver håbet et overskud i forhold til nutiden. Håbet er en livsbærende kraft!

Jeg vil afslutte med at citere Hans Goldsteins ved krystalnat arrangementet 2018:
”Jeg tror ikke, at nogen af os, der har oplevet krystalnatten, nogensinde vil glemme den.
Når vi samles i dag er det ikke alene for at mindes ofrene for nazisternes ugerninger. Også her til lands hører nedsættende bemærkninger om indvandrere og flygtninge til daglig kost. Men lad os stå vagt om vores humanistiske værdier, om ytringsfrihed, medmenneskelighed og demokrati! ”

Søndag d.29. December 2019 kl. 16 - ca. 19
- fejrede vi vores altid hyggelige håb- og lysfest: Chanukah
Sted: Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1 (nær Rundetårn)

Simon Karlin
tændte det 8. lys og fortalte om, hvorfor vi fejrer chanukah,
Channe Nussbaum og Bjarke Kolerus sang og spillede til de traditionelle sange og igen i år var der gang i dansen rundt i huset ...

Som sædvanligt medbragte alle lidt lækkert til vores fælles bord:
Fx. ladkes (forskellige fra de enkelte familiers traditioner), frugt, chokolade eller småkager - og sammen tændte vi lys, sang, dansede og fortalte røverhistorier ...

For bestyrelsen
Mette Geldmann

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail