REFERAT AF GENERALFORSAMLING 21. JUNI 2020

Generalforsamling New Outlook 21.06.2020, referat

Valg af ordstyrer: Anne Osbak og referent: Simon Karlin og Anni Kronik.

 1. Formandens Beretning, Mette Geldmann, også vedhæftet i sin fulde længde
  Mette, et par overskrifter:
 • Bestyrelsen mødes et par timer før arrangementerne og afholder dér bestyrelsesmøder, dette fungerer upåklageligt. 
 • Udtalelse til den israelske ambassade, hvad skal vi sige, og hvem vil deltage i mødet med ham?
 • Anatolio udnævnes som æresmedlem i New Outlook og har valgt den israelske fredsgruppe Gush-Shalom som bidragsmodtager fra New Outlook.  
 • Der er planlagt fire arrangementer til efteråret, se beretningen og Udsyn, hvor dette er uddybet 
 • Udsyn er blevet trykt for væsentligt mindre, end det plejer at koste. I stedet for 10-13.000 er det nu 2.600kr.  Alle der har betalt, modtager Udsyn, så der bliver nu kun trykt 250  eksemplarer i stedet for 400/500. 
 • Krystalnat-arrangementet: 9/11 2020 - planlægningen kommer i gang i august, men vi ved allerede nu, at Bent Melchior og Aydin Soyi holder tale. 
 • Krystalnat-arrangement 2019: Stram Kurs tilstede – spillede ekstrem høj musik (Wagner og Svanesøen). Vi har klaget til politiet og fået medhold. 
  - Der dukkede kun 7 mennesker op til deres arrangement, men musikken forstyrrede og er jo svær at inddæmme. 

 

 1. Kassererens fremlægning af Årsregnskab – Af Jerry Osbak 
 • Vi kigger på et ikke revideret regnskab 
 • Jerry blev kasserer 1. maj 2019. Det vil sige, at han ikke var der de første 4 måneder af regnskabsåret 2019. 
  Regnskabet fremgår af udleverede dokumenter til generalforsamlingen, vedhæftet.
 • Efter spørgerunde bliver regnskabet enstemmigt vedtaget

 

 1. Godkendelse af budget for 2020 – Af Jerry Osbak 
 • Fremlægger at dette budget i virkeligheden er en barberet fremskrivning af 2019-versionen. 
 • Budgettet fremgår af udleverede dokumenter til generalforsamlingen. 

Indtægter 2020: 
Medlemskontingent: 27.000 kr. 
Ikke medlemmer men abonnenter på Udsyn 13.000 kr. .
Samlet: 40.000

Udgifter 
Produktion af udsyn: 24.000 
Arranger. 5.000 
Gaver: 2.000
Kontorhold, hjemmeside og Nyhedsbreve: 3.000kr 
Udgifter: 34.000 kr.

 • Efter spørgerunde bliver budgettet enstemmigt vedtaget. 

Mette Geldmann:
Vi søger løbende fonde. Merethe og Jakob gør en stor indsats.
Unge medlemmer betaler kun halvpris.

 

 1. Indkommet forslag fra Robert Refby – Af Mette Geldmann. 
 • Robert kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen, vi kunne nå ham over telefonen. 
 • Han fremlægger, at han ikke ønsker at vi i fremtiden inviterer Lars Aslan, efter han er kommet med racistiske kommentarer om nydanskere. 

Kommentarer: 
Anders Jerichow - Det handler ikke om, hvorvidt vi er enige med Lars Aslan eller ej, men i højere grad om hvorvidt vi vil være en organisation, der konsekvent udelukker talere. Vi må tage stilling fra gang til gang. Hvis man ikke inviterer folk, kan det være svært at modsige dem. 

Birgitte – foreslår at vi stemmer om det. Det bliver vedtaget. 

Jerry – Stor tilhænger af Robert, dog ikke lige i denne henseende. 
Hvis Lars A ikke kommer til arrangementerne, kan man ikke modsige ham.

Der stemmes: Enstemmigt:  Forslaget  blev ikke vedtaget. 
Der var ikke kommet andre forslag. 

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Anne, Mette, Merethe, Simon stiller op igen. 
Sara Nir stiller op – Sara modtaget med akklamation. 

Vi skal vælge suppleanter. Henni og Nina. 
- Er der andre der opstiller som suppleanter. Henni og Nina valgt igen. 

Valg af revisor. Karsten Christensen stiller op og valgt som revisor:

 1. 6.    Eventuelt

Mette Geldmann - 
Vi har skrevet brevet til ambassadøren vedr. ’annekteringen af Vestbredden’. 
Hanne Foighel kom med udspil til os. Det har været sendt ud til bestyrelsen og æresmedlemmer. Modtaget meget flot og folk synes, det skal spredes ud til endnu flere. Det må meget gerne ud til pressen og endnu flere ngo’er. 
Anders hjælper gerne.

               Skal det i Jødisk Orientering? Det er folk enstemmigt enige i. 

             Mette Geldmann - Allerede sendt til SOS og andre NGO’er og fagforeninger. 
               Hvem skal delegationen til mødet med ambassadøren bestå af?  (Sigge, Merete og Mette)
               Vi skal derudover også finde en dato (30/6).

Anders Jerichow - Pointen med alt dette er vel, at foreninger som NO tager fat i forskellige ambassader rundt omkring i verden og at dette så når hele vejen til Jerusalem, og den vej igennem kan man altså have betydning og være med til at ændre noget. Vi er f.eks. kommet på listen, der har sendt til ambassaden. 

Birgitte – inviteret til shabbat med Shir Hatzafon – ambassadøren var med. Fruen var meget interessant, med sin egen mening. Han var som en ambassadør altid er. Hun er altså meget aktiv på mange fronter og kom ikke med det sædvanlige diplomat-halløj. 
Han kan aldrig sige, vi har ret. Han kan dog sige, at han nok skal bringe det videre til Jerusalem – men det er også godt. Det er lige nu, der er store demonstrationer i Israel omkring det her. Disse er meget udsultede og føler sig afmægtige. 

Sara: Der er begyndt at komme demonstrationer fra forskellige ikke jødiske baggrunde. Skulle man gå i dialog med nogen af dem? Det forsøger vi at gøre. 
Mette: Der er faktisk mange af dem, vi  allerede har  sendt oplysninger til. Men altså, kunne vi være mere offensive, det er altid spørgsmålet. 

Anne: Det lyder som om, der skal gås videre med dette forslag. Dem der er interesserede, skal kontakte Mette

Evt. Andre der har noget under eventuelt: ikke. 
Og så vil hun takke for god ro og orden. Mødet afsluttes med en meget festlig overdragelse af Fredsprisen, Fredstafetten fra Anders Jerichow til Camilla Blachmann, herunder taler af Mette, Anders og Camilla.

Generalforsamling New Outlook 21.06.2020, referat

Valg af ordstyrer: Anne Osbak og referent: Simon Karlin, Anni Kronik og Mette Geldmann

1.                         Formandens Beretning, Mette Geldmann, også vedhæftet i sin fulde længde

Mette, et par overskrifter:

•                   Bestyrelsen mødes et par timer før arrangementerne og afholder dér bestyrelsesmøder, dette fungerer upåklageligt.

•                   Udtalelse til den israelske ambassade, hvad skal vi sige, og hvem vil deltage i mødet med ham?

•                   Anatolio udnævnes som æresmedlem i New Outlook og har valgt Gush-Shalom som bidragsmodtager fra New Outlook.

•                   Der er planlagt fire arrangementer til efteråret, se beretningen og Udsyn, hvor dette er uddybet

•                   Udsyn er blevet trykt for væsentligt mindre, end det plejer at koste. I stedet for 10-13.000 er det nu 2.600kr. Alle der ikke har betalt modtager i Udsun, så der bliver kun trygt 250  eks.i stedet for 400/500.

•                   Krystalnat-arrangementet: 9/11 2020  planlægningen kommer i gang i august, men vi ved allerede nu, at Bent Melchior og Aydin Soyi holder tale.

•                   Krystalnat-arrangement 2019: Stram Kurs tilstede  spillede ekstrem høj musik (Wagner og Svanesøen). Vi har klaget til politiet og fået medhold.

- Der dukkede kun 7 mennesker op til deres arrangement, men musikken forstyrrede og er jo svær at inddæmme.

 

2.                         Kassererens fremlægning af Årsregnskab  Af Jerry Osbak

                      Vi kigger på et ikke revideret regnskab

                      Jerry blev kasserer 1. maj 2019. Det vil sige, at han ikke var der de første 4 måneder af regnskabsåret 2019.

Regnskabet fremgår af udleverede dokumenter til generalforsamlingen, vedhæftet.

                      Efter spørgerunde bliver regnskabet enstemmigt vedtaget

3.

Godkendelse af budget for 2020  Af Jerry Osbak  

Fremlægger at dette budget i virkeligheden er en barberet fremskrivning af 2019-versionen.

Budgettet fremgår af udleverede dokumenter til generalforsamlingen.

Indtæger 2020:

Medlemskontingent: 27.000 kr.

Ikke medlem men abbonerer på udsyn 13.000 kr

Samlet: 40.000

 

Udgifter

Produktion af udsyn: 24.000

Arranger. 5.000

Gaver: 2.000

Kontorhold, hjemmeside og Nyhedsbreve: 3.000kr

Udgifter: 34.000 kr.

                      Efter spørgerunde bliver budgettet enstemmigt vedtaget.

 

Mette Geldmann:

Vi søger løbende fonde. Merethe og Jakob gør en stor indsats.

Unge medlemmer betaler kun halvpris.

 

4.                         Indkommet forslag fra Robert Refby. 

                      Robert kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen, vi kunne nå ham over telefonen.

                      Han fremlægger, at han ikke ønsker at vi i fremtiden inviterer Lars Aslan, efter han er kommet med racistiske kommentarer om nydanskere.

Kommentarer:

 

Anders Jerichow: - Det handler ikke om, hvorvidt vi er enige med Lars Aslan eller ej, men i højere grad om hvorvidt vi vil være en organisation, der konsekvent udelukker talere. Vi må tage stilling fra gang til gang. Hvis man ikke inviterer folk, kan det være svært at modsige dem.

 

Birgitte foreslår at vi stemmer om det. Det bliver vedtaget.

 

Jerry:  Stor tilhænger af Robert dog ikke lige i denne henseende.

Hvis Lars A ikke kommer til arrangementerne, kan man ikke modsige ham.

 

Der stemmes: Enstemmigt: Forslaget ikke bliver vedtaget.

 

Der var ikke kommet andre forslag.

 

5.                         Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Anne, Mette, Merethe, Simon stiller op igen.

Sara Nir stiller op Sara modtaget med akklamation.

 

Vi skal vælge suppleanter. Henni og Nina.

- Er der andre der opstiller som suppleanter. Henni og Nina valgt igen.

 

Valg af revisor. Karsten Christensen stiller op og valgt som revisor:

 

6.                         Eventuelt

Mette Geldmann: - Vi har skrevet brevet til ambassadøren vedr. ’annekteringen af Vestbredden’.

Hanne Foighel kom med udspil til os. Det har været sendt ud til bestyrelsen og æresmedlemmer. Modtaget meget flot og folk synes, det skal spredes ud til endnu flere. Det må meget gerne ud til pressen og endnu flere ngo’er.

Anders hjælper gerne.

               Skal det i Jødisk Orientering? Det er folk enstemmigt enige i.

 

Mette Geldmann:- Allerede sendt til SOS og andre NGO’er og fagforeninger.

Hvem skal delegationen til mødet med ambassadøren bestå af?  (Sigge, Merete og Mette)

Vi skal derudover også finde en dato (30/6).

Anders Jerichow: - Pointen med alt dette er vel, at foreninger som NO tager fat i forskellige ambassader rundt omkring i verden og at dette så når hele vejen til Jerusalem, og den vej igennem kan man altså have betydning og være med til at ændre noget. Vi er f.eks. kommet på listen, der har sendt til ambassaden.

 

Birgitte var inviteret til shabbat med Shir Hatzafon og  ambassadøren var med. Fruen var meget interessant, med sin egen mening. Han var som en ambassadør altid er. Hun er altså meget aktiv på mange fronter og kom ikke med det sædvanlige diplomat-halløj.

 

Han kan aldrig sige, vi har ret. Han kan dog sige, at han nok skal bringe det videre til Jerusalem, men det er også godt. Det er lige nu, der er store demonstrationer i Israel omkring det her. Disse er meget udsultede og føler sig afmægtige.

 

Sara: Der er begyndt at komme demonstrationer fra forskellige ikke jødiske baggrunde. Skulle man gå i dialog med nogen af dem? Det forsøger vi at være.

Mette: Der er faktisk mange af dem, der vi har allerede sendt toplysninger om. Men altså, kunne vi være mere offensive, det er altid spørgsmålet.

 

Anne: Det lyder som om, der skal gås videre med dette forslag. Dem der er interesserede, skal kontakte Mette.

 

Evt. Andre der har noget under eventuelt: ikke.

Og så vil hun takke for god ro og orden.

 

Mødet afsluttes med en meget festlig overdragelse af Fredsprisen, Fredstafetten fra Anders Jerichow til Camilla Blachmann, herunder taler af Mette, Anders og Camilla.

 

 

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21-06-2020

 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling/årsmøde
Søndag d. 21. juni 2020 kl. 14.00-17.00

Du kan tilmelde dig på Mette Geldmanns e-mail

m.geldmann@gmail.com

og modtage mødets adressen

DAGSORDEN

 

Velkommen  ved Anders Jerichow og Mette Geldmann

Kaffe og kage kl. 14

Generalforsamling kl. 15.- ca.16

1.  Valg af dirigent og referent

2.  ”Formandens” beretning v/Mette Geldmann

3.  Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 v/ Jerry Osbak Regnskabet er ikke revideret, idet Philip Osbak, revisor, blev inhabil, da Jerry Osbak blev kasserer.
Godkendelse af budget for 2020

4.  Indkomne forslag:
Der er kommet et forslag fra Robert Refby: modtaget: tir. 14. april.

”Forslag om stillingtagen til indbydelser til Lars Aslan Rasmussen som oplægsholder i New Outlook. Jeg fremsender seneste offentlige udtalelse fra L A R,

 Lars Aslan Rasmussen

29. marts kl. 14.39 · 

EJ STOP NU

Kan se at der mange steder er hård kritik af myndighederne, fordi det påstås at nogle i denne tid har større risiko for at blive smittet med corona fordi de ikke taler dansk...
Seriøst den hårde kritik burde da rettes mod dem der har boet her i årevis og stadig ikke kan sproget.
Man har 100% selv ansvaret for at integrere sig i det land man frivilligt har valgt at komme til og bosætte sig i.
Så det er bare for tykt at tørre den af på samfundet igen igen. Og at det samtidig sker midt i en coronakrise gør det ikke mere charmerende.

 

og foreslår, at New Outlook ikke fremover indbyder L A R og giver ham en talerstol til fremme af synspunkter som indeholdt i ovenstående udtalelse fra

L A R, idet jeg mener, at holdningen til sproglige minoriteter i befolkningen ikke ligger i forlængelse af, er i overensstemmelse med, vore synspunkter på politik for Danmarks holdning til sproglige/kulturelle/etniske/religiøse minoritetsmedlemmer af befolkningen.

 

Hvis vi ikke vedtager en sådan politik, og gentager indbydelse til L A R, vil jeg være nødt til at overveje mit medlemskab af NO, og formentlig melde mig ud.

Dèt vil jeg være meget ked af.

 

Jeg håber, vi får en god generalforsamling og at jeg vil være i stand til at deltage.

 

Mvh, Robert”

Generalforsamlingens stillingtagen til Roberts forslag.

 

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Anne Osbak, Merete Christensen, Simon Karlin og Mette Geldmann genopstiller.
Sara Nir stiller gerne op for at forsætte sit gode arbejde som vikar for Simon (i Berlin)
Andre, der ønsker at stille op?

Anatolio forlader desværre bestyrelsen efter mange års tro tjeneste ..
- men fortsætter til alt held sit gode arbejde for NO: webmaster
og udsendelse af oplysende mails omkring Israel-Palæstina …
Vores Facebookside fortsætter Simon med at varetage, med Anatolio på sidelinjen.
                         
6.  Valg af suppleanter:

Henni Gelfer og Nina Moestrup genopstiller 

Videregivelse af Stafetten:


- andre der ønsker at stille op?

7.  Valg af revisor: Karsten Christensen stiller gerne op.

8.   Evt. 
 

 Pia Schutzmanns billede af Hans Goldstein
Staffen overleveres fra Anders Jerichow til ???????

Håber I alle er raske og ved godt mod
Og klar til en god sommerferie!!!

På bestyrelsens vegne
Mette Geldmann

 

Til inspiration og opfordring til at deltage i New Outlook
Vores arrangementer i 2020

Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 17.30 - 19 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1
Anders Jerichow udkommer med en ny bog: Brobyggere
- Özlem Cekic og Bent Melchior, 2020 Gads Forlag
- skal ses i forbindelse med, at Anders havde stafetten det sidste år ...

I den forbindelse holdt New Outlook - sammen med Crossing Borders og Humanity in Action et arrangement - hvor Anders fortalte om baggrunden for hans initiativ (Om Pia Schutzmann’s billede af Hans Goldstein og den stafet, vi startede på Hans 100 års fødselsdag i maj 20199)
Özlem og Bent deltog også og det blev en meget fin og stærk oplevelse
- med mulighed for at købe bogen og indmelde sig i foreningen Brobyggerne.

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19-21.30: Ubuntuhuset
Isabel Bramsen
er Associate Senior Lecturer ved Lunds Universitet og tidligere PhD og post.doc ved Københavns Universitet, Forskningscenter for International Konfliktløsning CRIC. Oplæg handlede om internationalt konfliktarbejde set ud fra  mikro-sociologiske dynamikker (relationsarbejde) ved fred, konflikt og ikke-voldelige oprør med mange eksempler, inkl. specielt fra det Arabiske Forår og Israel-Palæstina.Meget fin aften!

Søndag d. 22. marts 2020 kl. 14-17: Generalforsamling i Ubuntuhuset
Steffen Jensen
fortæller nyt om situationen i Israel og nabolandene ...
- Og Freds-stafetten går videre:
Fra Anders Jerichow til ???  Udsat til d. 21.6.2020

Onsdag d. 15. april 2020 kl. 17-21.30: Vores alternative Pesach 
Aflyst i år, udsat til d. 2021 samme sted:
Christianskirkens Menighedshus, Strandgade 1. på Christianshavn
- Sognepræst Flemming Pless har indbudt os og fortæller lidt …

Tilmelding til Anne Osbak: anne@osbak.dk
Betaling for deltagelse  200 kr. for spisning og drikkevarer, bedes medtaget kontant.
Betaling med overførsel eller MobilePay kan ikke benyttes.

Søndag
d. 7. juni kl. 15 i Det jødiske Hus: ’Tolerance’
Aflyst i 2020, udsat til 2021.
Bent Melchior vil være vores æresgæst på Jødisk Kulturfestival
Forudsætningen for at være tolerant må være, at man selv har en holdning og så accepterer, at andre har andre holdninger. Bent Melchior vil ud fra sine egne klare holdninger tage os med i overvejelserne omkring ”de andre”
- og om den tolerance, der også kræves over for dem, der ligner  ”os”.r tolerance kun et problem i

Efteråret 2020
Arrangementer i august – december 2020

August: Saer E-Jaichi: Arabisk filosofi: Religion og politik i arabisk filosofi …
- et link til omtale af bogen om arabisk filosofi:

https://arabiskfilosofi.systime.dk/

 - en video med en kort introduktion til bogen.

Et indtryk af Saer El-Jaichi kan du få her:

 https://www.facebook.com/watch/?v=10156489544378294


Vi har tidligere haft besøg af Saer (september 2016), på Steen Nørskovs anbefaling
- meget spændende arrangement ...

September
Simon Karlin’s forslag: Vi inviterer til temaaften om Siegfried Kracauer (1889-1966)
- sin tids bedst kendte filmkritiker.
I 1933 flygtede Kracauer fra Tyskland til først Frankrig og siden USA, hvor han skrev sit hovedværk “Fra Caligari til Hitler”.
I dette undersøger han det tyske samfund fra 1921 til 1933 og dykker kvalitativt ned i audiovisuelle værker som Dr. Caligaris Kabinet, M og Metropolis. Han undersøger forbindelserne mellem filmæstetik, det tyske folks psykologiske tilstand i en desorienteret Weimar Republik og de løbende politiske og samfundsmæssige udviklinger. Kracauer fremsætter en spændende og kontroversiel påstand: at populærfilm ikke blot er eskapisme men giver et indblik i en nations tilstand og dets folk psyske, og at netop denne periodes ekspressionistiske film pegede frem mod det senere fascistiske styre.

Temaftenen skal fungere som indføring i Kracauers teori og ikke mindst afprøve om Kracauers teori stadig har en berettigelse i en moderne filmkultur. Vi vil supplere oplæg og diskussion med visning af filmklip fra de omtalte værker. 

 

 Oktober: Kafka

Birte Kont: I forlængelse af Udsyns Kafka-temanummer (December 2019) vil jeg sige lidt om arven fra Kafka, den diasporajødiske forfatter, som aldrig havde kendt til andet end antisemitisme, og hvis værk mod hans vilje er blevet stående for eftertiden. Også, hvad det er hos Kafka, der gør, at man kan blive ved med at finde ny betydning, og at hans ord mere end nogensinde taler til mennesket i vores tid.

Jonathan Schwartz: Mit indlæg vil sætte fokus på novellen “I vores synagoge” (1922) og udvalgte billeder fra Kafkas liv.
- Ja, alt i denne tid er lidt som at være uden for tiden - næsten kafkask.


November: 9. kl. 16-18: Kultorvet, København
v / Krystalnatinitiativet: Aldrig mere en Krystalnat ..., mere om dette følger …
Bent Melchior og Aydin Soer.


Søndag d. 13. december kl. 16: Chanukahfest
- i Ubuntuhuset, Købmagergade 43 1.sal, 1150 København K


Vi sender løbende meget mere ud om de enkelte arrangementer via nyhedsbreve: tilmelding til vore Nyhedsbreve: Anatolio - og alle er altid meget velkomne

Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu ...

På bestyrelsens vegne
Kontaktperson: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com


Medlemskontingentet af New Outlook + UDSYN: 300 kr.

For abonnement på UDSYN alene:150 kr. halv pris for unge under 25 år.

Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944 tekstet: 2019 + dit navn
- gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944
- eller gennem MobilePay: 63696

 

Til yderligere inspiration:  Afholdte arrangementer i 2019:

Torsdag d. 10. januar
kl. 19-21.30, Ubuntuhuset, Købmagergade 43, Kbh. K.
Claus Christoffersen: Mennesket eksisterer kun i flertal
– Hannah Arendt om mennesket, pluralisme og samfund

”At tænke uden gelænder”. Denne smukke og tankevækkende formulering af den tysk-jødisk-amerikanske filosof Hannah Arendt (1906-1975) viser, hvorfor hun er en af de største moderne tænkere. I et århundrede hvor tænkningen var låst fast i ideologiernes spændetrøje, tænkte Arendt selvstændigt og på tværs. Derfor har hun bevaret sin aktualitet. På baggrund af hendes egne erfaringer som jøde i Tyskland er det Arendt, der formulerer tanken om pluralismens nødvendighed – om at forskellige mennesker skal kunne leve sammen i et fælles samfund. Eller som hun selv formulerer det: Mennesket findes kun i flertal: som mennesker. Hun er på alle måder en usædvanlig tænker, der kan gøre os klogere på vores egen tid.

Mandag d. 11. februar kl. 19-22, Ubuntuhuset
Film-og diskussionsaften over Stig Dalagers dokumentarfilm MØRKE OG FORSONING fra Vestbredden og Israel. Stig Dalager lagde med sin film og et oplæg op til at diskutere den israelsk-palæstinensiske konflikt i lyset af et forsoningsperspektiv. Og det blev et meget stærkt, engageret og livligt dialogmøde.

Søndag d. 17. marts kl. 14-17, Ubuntuhuset
Vores årlige generalforsamling/årsmøde, som indledes af journalist Georg Metz:
Nationalstaten, dens "opfindelse" og betydning på godt og mindre godt.
- speciel udsendt invitation til generalforsamlingen …

Torsdag d. 25. april, kl. 17- 22.30: Pesach, vores alternative pesach, Mariendalshallen,
- med fortællinger om dansk flygtningepolitik:
Advokat Niels- Erik Hansen vil tale om løst og fast i relation til Danmarks Flygtningepolitik; herunder nogle af de seneste stramninger, samt lidt om flygtningesager der behandles af Den International Domstol. Niels- Erik og fruen deltog også til middagen

Søndag d. 5. maj kl. 15-18, Ubuntuhuset: Hans Goldsteins 100 års fødselsdag
- fejrede vi med en lagkage-fest, kaffe og cacao.
Dertil Per Katz film om Hans
- og en overraskelse, en ny tradition med en freds-stafet og Pia Schutzmann’s billede af Hans venter …
- og en masse hyggelig snak, måske en diskussion og fortællinger om Hans ...

Torsdag d. 9. Maj kl. 19-21.30: Ubuntuhuset: Jan Schwartz
- fortalte levende om sin nyeste bog ...

Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 19 – 21.30: Ubuntuhuset
Den i New York bosiddende George Blecher, forfatter, publicist og professor emeritus i litteratur ved New York University og løbende bidragsyder til Information, New York Times og internationale aviser om aktuelle politiske og kulturelle spørgsmål.
Hans bog - "Alene i Danmark. Tanker om hus og hjem" - handler med udgangspunkt i hans danske sommerhus i Præstø - om længslen efter et hjem. Om det moderne menneskes rodløshed og evne il omplantning. Om at lede efter tryghed i den store verden, i familiehistoriens Hviderusland og New York. Om ensomhed. Og om at finde det, man søger i en rosenhave ved et lille bindingsværkshus i Danmark.
Se evt. Georg Metz anmeldelse af den i "Information".

7. Juni kl. 16-18: Jødisk Kulturfestival i Det jødiske Hus: Stig Dalager
Med udgangspunkt i sin roman REJSE UDEN ENDE fortæller Stig om den unge svenske diplomat Raoul Wallenbergs enestående indsats i Budapest1944 for at redde 10-tusinder af jødiske liv fra tilintetgørelse i nazisternes gaskamre og ghettoer og om hans personlighed og efterfølgende skæbne i Sovjetunionen.
Den inspiration, der udgår fra hans indsats og bevidst farveblinde humanisme, er særdeles aktuel også i nutiden.

Torsdag d. 29. august kl. 19-21.30:
Vores vismand, rabbiner emeritus Bent Melchior havde ordet …

D. 29. september: Heldags-seminar ca. 10-17
New Outlook: Heldags-seminar i Ubuntuhuset, Købmagergade 43

kl.10: Velkommen
- ved Mette Geldmann, om planen og praktiske forhold for dage
- kaffe, te og vand ..
kl. 10.30: Oplæg ved Anders Jerichow: Boykot Israel???
- for eller imod, midt imellem, eller..?
- og efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren ...
kl. 13: Oplæg ved Jakob Erle: Egyptens syn på Palæstina og Israel
- efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren kl. 14.45: Oplæg ved Anders Jerichow: Valget i Israel, september 2019- Hvad betyder dette for israelerne, palæstinenserne, bosætterne, diasporaen ..
- efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren kl. 16.15: Holdninger/dilemmaer i forhold til dagens temaer …
- evt. beslutninger i forhold til New Outlooks arbejde...
- som ikke kræver en generalforsamling …
- ideer til forårets (2020) arrangementer ...
Kl. 16..45 Afrunding af dagen – og fælles oprydning …

Anders Jerichow
, Seniorkorrespondent på dagbladet Politiken, formand for Humanity in Action Danmark og for Undervisningsministeriets Rådgivende Udvalg for undervisning i Holocaust og andre folkedrab
- om boykot-spørgsmålet og valget.

Jakob Erle, Konsulent, fhv. højskoleforstander (Borups Højskole) og højskolelærer (Krogerup) samt fhv. direktør på Dansk-Egyptisk Dialoginstitut (DEDI)
Uddannet: mag.art. i kultursociologi
- om Egyptens forhold til Gaza og til Israel. erberg ører fra Jacob Holdt, at du skal holde oplæg

Mandag d. 21. oktober kl. 19-21.30 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1 Kbh. K.
- inviterer New Outlook til et oplysende møde med ordskifte:
Menneskerettigheder under pres”
Morten Kjærum, direktør af Raul Wallenberg Institute for Human Rights fortalte om FN's historie med fokus på Menneskerettighederne og om Israels særlige status med tilhørende særlige forventninger til landet ...
Morten har for nyligt været i Gaza og på Vestbredden og vil også fortælle om sine oplevelser der.
OmFN: Historisk udredning: I lyset af de ekstreme krænkelser der fandt sted i Nazi Tyskland er det væsentligt at erindre, hvorfor de moderne menneskerettigheder ser ud, som de gør.

Mød gerne op ved ”Krystalnatinitiativet” på Kultorvet d. 9. november kl. 16.30-18: Aldrig mere en Krystalnat!
- hvor vi i år sætter fokus på flygtninge ..
- hører taler af Hanna Skop, Khatawa Pavani (flygtningeoplevelser)
- digtoplæsning af Henrik Nordbrandt og musik af Radiant Arcade med Channe Nussbaum

Chabbathilsen i uge 41/2019

Mette Geldmann, New Outlook
Vi er midt i det danske efteråret, mellem Jom Kippur og Sukkot
- og jeg er blevet inviteret til at sende en chabbat-hilsen ..

Jeg har valgt at fokusere på ”HÅBET” - og vil fortælle en historie om min egen familie.
I 1938 blev jødernes situation i Tyskland stærkt forværret.
Retorikken blev stadig mere brutal. Jøder blev sammenlignet med rotter. Diskriminerende særlove blev vedtaget. Der blev opmuntret til bestialsk brutalitet. Man adskilte jøder fra deres vante omgivelser, udelukkede dem fra uddannelser og arbejdspladser og deporterede dem til særlige lejre.

17.000 polske jøder med fast bopæl i Tyskland skulle sendes tilbage til Polen, men Polen lukkede grænserne.
 ca. 5.000 mennesker nåede frem til ingenmandsland mellem Polen og Tyskland ved byen Zbaszyn. Mine egne bedsteforældre Mosche og Malka og mine oldeforældre, David og Rachel Geldmann samt mine to fastre Hilde og Paula var blandt disse polske jøder, der blev fordrevet fra Tyskland til Zbaszyn d. 30. og 31. oktober 1938.

Min far, Josef Geldmann kom til Danmark som chalutz i 1934. I 1939 fik han sine søstre ud af Zbaszyn
, ved at de giftede sig med to danske mænd.  Min farmor og farfar og mine oldeforældre kom ikke ud, og min far så aldrig sine forældre og bedsteforældre igen.
De døde i Lotz ghetto og i Chelmo koncentrationslejr i 1942.
  Æret være deres minde!

Håbet.
I 1943 måtte mine forældre flygte til Sverige og jeg blev selv undfanget i glædesrusen en måned efter deres hjemkomst til Danmark i sommeren 1945
- og voksede op i en grundstemning af håb og søgen efter mening med tilværelsen.
Håbet om den lykkelige tilværelse, modet og den stærke vilje til at leve, brændte som en ild i min familie og udviklede en stærk handlekraft. Vi skulle jo også leve det liv, andre ikke havde fået mulighed for at leve.

Og samtidig, måske netop fordi min familie havde mødt så meget hjælp, nærvær og næstekærlighed under deres flugt, var deres værdighed og livsvilje styrket.

Hvad er ”HÅBET” da egentlig for en størrelse - hvad er det, HÅBET kan?

K.E. Løgstrup skriver i ”Den etiske fordring”, om suveræne livsytringer: ”At et menneske aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at det holder noget af dets liv i sine hænder”
Vi har indflydelse og ansvar, hvad enten vi gør eller ikke-gør noget.

Og i daglig tale betegner håb den tillidsfulde og dybt eksistentielle forventning.
- Derfor giver håbet et overskud i forhold til nutiden. Håbet er en livsbærende kraft!

Jeg vil afslutte med at citere Hans Goldsteins ved krystalnat arrangementet 2018:
”Jeg tror ikke, at nogen af os, der har oplevet krystalnatten, nogensinde vil glemme den.
Når vi samles i dag er det ikke alene for at mindes ofrene for nazisternes ugerninger. Også her til lands hører nedsættende bemærkninger om indvandrere og flygtninge til daglig kost. Men lad os stå vagt om vores humanistiske værdier, om ytringsfrihed, medmenneskelighed og demokrati! ”

Søndag d.29. December 2019 kl. 16 - ca. 19
- fejrede vi vores altid hyggelige håb- og lysfest: Chanukah
Sted: Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1 (nær Rundetårn)

Simon Karlin
tændte det 8. lys og fortalte om, hvorfor vi fejrer chanukah,
Channe Nussbaum og Bjarke Kolerus sang og spillede til de traditionelle sange og igen i år var der gang i dansen rundt i huset ...

Som sædvanligt medbragte alle lidt lækkert til vores fælles bord:
Fx. ladkes (forskellige fra de enkelte familiers traditioner), frugt, chokolade eller småkager - og sammen tændte vi lys, sang, dansede og fortalte røverhistorier ...

For bestyrelsen
Mette Geldmann