New Outlook´s medlemmer deler med vore venner i Israel  en dyb indignation over, at det israelske Knesset har vedtaget den nye lov, der sort på hvidt redefinerer "Den jødiske stat Israel". Lovgivningen understreger den israelske stats retning væk fra et antaget demokrati mod ultra-religiøs nationalisme. Hebraisk er nu det eneste officielle sprog i Israel, selv om 20 % af samfundets befolkning er palæstinensere og arabisktalende. Mange af os var klar over, at denne lov var under forberedelse, men vi havde håbet, at palæstinenserne og fredsbevægelser som Peace Now ville forhindre dens vedtagelse. Skuffelse og indignation ser ud til at være vor tids udbredte omkvæd.

Knesset (Israel´s parlament) har med en beskeden majoritet på 62 mod 58 formaliseret og legaliseret en proces, der har stået på i de seneste 50 år, siden besættelsen af Vestbredden og store distrikter i Jerusalem. Mange mennesker ser en tydelig afskygning af  Sydafrikansk Apartheid i Israel. Knesset har genoplivet minderne  om Jim Crow love og praksis i USA´s sydstater. Da de ikke-voldelige bevægelser i 50erne og 60erne, organiserede protester mod adskillelse i det offentlige rum, talte systemets forsvarere om, hvorledes lovene simpelthen afspejlede "lokal sædvane" i Sydens samfund. Israel´s premierminister sagde ligeså, da han proklamerede, at den nye lov ikke udgør en ændring, men at den blot sætter ord på den aktuelle sociale virkeligheds diskrimination. Terminologien er Sort-Hvid. Ikke Ret og Uret. Det kunne have været Alabama´s guvernør, George Wallace,der talte i 1960erne. Lov er håndhævelse af sædvane: Dette dogme er hjertet i politisk reaktion. Sydafrika og USA´s sydstater har sådan en doktrin i deres nyere historie. Nu slutter Israel sig til klubben. De, der har social samvittighed, må fordømme den nye lov og slutte sig til dens opponenter i solidaritet. Ikke voldelig protest kan påvirke de nødvendige stemmer i Knesset til at afskaffe den nye lov og gøre diskrinimation til fortid.