Til orientering og inspiration:

New Outlook - Arrangementer i 2018

Torsdag d. 11. januar 2018 kl. 19 – 21.30
Israelere og palæstinensere – konflikten set med ”venstreorienterede øjne”
Med udgangspunkt i Uri Yaari’s artikel i Jødisk Orienterings aprilnummer 1978: ”Right or wrong my country”, efter Israels invasion i Libanon stiftedes New Outlook, som altså i 2018 har 40 års jubilæum.

Jubilæumsår indledte vi med oplysninger og diskussion af den langvarige konflikt. Se også gerne artikler i Udsyn her og gennem tiden, hvor Lars Aslan Rasmussen, MortenThing og Pernille Frahm, repræsenterende forskellige venstreorienterede holdninger holdt oplæg og deltog i diskussionerne. Med Anders Jerichow som ordstyrer. Der udspandt sig en meget livlig debat.

Torsdag d. 8. februar 2018 kl. 19-21.30:

John Rosenstock, psykolog fortalte om sin nye bog: ”Uden tvivl er tro farlig - fundamentalismens psykologi”

På mødet redegjorde John for lighederne mellem de fundamentalistiske bevægelser på tværs af religioner og ideologier og kom ind på baggrunden for, at mennesker tiltrækkes af fundamentalistiske ideologier. Efterfølgende meget fin debat om emnet.

Søndag d. 18. marts 2018 kl. 14-17:

New Outlooks generalforsamling/årsmøde
Anders Jerichow indledte med beretninger og analyser af den aktuelle situation i Israel og i  nabolandene; og efterfølgende afholdt vi vores årlige generalforsamling med beretning, gennemgang af regnskaber og åbenhed for debat og forslag til arrangementer m.m.

Torsdag d. 5. april kl. 17-21.30:

Pesach, vores festlige alternative frihedsfest


med det traditionelle pesachmåltid og fortællinger.
Garba Diallo fra Crossing Borders skulle have suppleret med fortællinger, kom dog ikke
- men Jacob Holdt lavede en forrygende smuk video, hvor bla. Hans ”rullede sig helt ud” .

Torsdag d. 3. maj kl. 19 – 21.30:

Knud Lindholm Larsen talte om Victor Klemperer


- han har tidligere udgivet bogen: ”LTI – Det Tredje Riges sprog”, på dansk
- og udkommer nu med en ny bog:
”Bare fordi at Sprog og forestillinger i udlændingedebatten”, som han talte om.
Meget oplysende og spændende arrangement!

Jødisk Kulturfestival
Torsdag d. 7/6 kl. 16-17.30:

New Outlook gennem 40 år -

v/ Hans Goldstein m.fl.


Gennem 40 år har vore hjerter banket, ofte i smertelig takt.

Vi oplyser og diskuterer, afholder Krystalnatarrangementer og udgiver bladet Udsyn.
Æresmedlemmer: Bent Melchior, Herbert Pundik, Hans Goldstein, Hanne Foighel og Anders Jerichow.

Vi er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikke-voldelige metoder.

Man kunne også møde os for en snak ved en af bordene i gården d. 3., 5. og 10. juni
- hvor vi delte bord med unge fra Salaam Shalom.

 

Søndag d. 27. august kl. 13-18: Salaam Shalom holder en Fredsfestival på Nytorv i København – og vi deltog med en bod og dialoggrupper:


På Salaam Shaloms Fredsfestival ville vi gerne sætte fokus på fred med fredelige midler og konfliktløsning med ikke-voldelige metoder og Bent Melchior og Mette Geldmann forsøgte at tale om dette gennem store musikalske udfoldelser. Det lykkedes ikke så godt.

Torsdag d. 14. september kl. 19.30: Flygtningen Hannah Arendt
Tine Bach, redaktør på Jødisk Orientering, fortælte om dette senest oversatte essay:

Vi flygtninge, New York 1943. Sted: Pile Allé 27 i Festlokalet (hos Hans). Stærk oplevelse!


Hannah Arendt: ”Vi var engang nogen, som folk holdt af, vi var elsket af venner og oveni købet kendt af udlejere som nogen, der betalte deres husleje til tiden. Engang kunne vi købe vores mad og køre med toget uden at få at vide, at vi var uønskede. Vi er blevet en smule hysteriske, efter avissælgerne er begyndt at lægge mærke til os på gaden, når vi går på indkøb. Vi undrer os over, hvordan det kan lade sig gøre: vi er i forvejen så forbandet påpasselige hvert eneste øjeblik af vores dagligdag for at undgå, at nogen gætter hvem vi er ...” 

26.-29. september: Humanity in Action:
”Advarsler før folkedrab”: Hvad er lektien? Og hvad er beredskabet i dag?
Humanity in Action: er et ”internationalt netværk med fokus på menneskerettigheder, mindretalsforståelse og det personlige ansvar”:

Vi blev af Anders Jerichow, formand for Humanity in Action, inviteret til at deltage som medarrangør af en tre dages meget vellykket workshop i Frederiksdal.
En bog: ”Advarsler før folkedrab”, redigeret af Anders Jerichow og Cecilie Felicia Stokholm Banke, Columbus 2018 -  med samtlige oplæg af såvel danske som udenlandske forskere på området: 11 navngivne folkedrab og ”FN’s konvention om forebyggelse af og straffen for folkedrab” blev tillige udgivet omkring workshoppen. Stærk oplevelse!


Torsdag d. 9. november 2018 Krystalnat-manifestation torsdag den 9. november
kl. 17-18.30 på Kultorvet i København.


Krystalnatinitiativet: Aldrig mere en krystalnat! har siden 1993 afholdt fakkelmanifestation den 9. november på årsdagen for nazisternes overfald på jøder i Tyskland og Østrig i 1938. Initiativet er samlet om at markere modstand mod racisme og diskrimination og for tolerance, dialog, ytringsfrihed og ligestilling. Som græsrodsinitiativ er vi partipolitisk neutrale. Ligeledes forholder vi os ikke til konkrete konflikter ude i verden, herunder Mellemøsten

Søndag d. 2. december kl. 16-19 i Ubuntuhuset:

Chanukah fejrede vi lysfesten med det 1. lys og de traditionelle sange - i samarbejde med Talli Padan fra Salaam Shalom
Buzor Nenic på acordeon og hans gode ven på violin underholdt og spillede op til fællessang og dans.

Masser af medbragte lækkerier: ladkes (fra mange traditioner), frugt, småkager, lækre chokolader m.m. på det fælles festlige bord.

I 2018 tændte rabbiner Rebecca Lillian lys og sang for
- og Jan Schwarz,jiddisch professor ved Lunds Universitet. Rebecca og Jacob Holdt gav spændende oplæg, der knyttede sig til chanukah. Jacob gik helt tilbage til den oprindelige hændelse i sin slægtshistorie
- og at Tali Padan med venner fra Salaam Shalom sørgede for, at alle sangene kommer op på væggen, så vi alle kan synge med.
Jacob Holdt deltog selvfølgelig også med sit kamera og nogle særligt indbudte gæster bl.a. sognepræst Flemming Pless med søn fra Christianskirken på Christianshavn, som begge livligt deltog i dansen
- en video fra arrangementet kan ses på New Outlook og Ubuntuhusets hjemmesider.

Alle er altid meget velkomne til alle vore arrangementer!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDRIG MERE EN KRYSTALNAT – 80 ÅR EFTER 1938 - Kultorvet
Den 9. november 2018 er det 80 år siden nazistiske bander og bøller overfaldt jødiske borgere, butikker, synagoger og ejendomme i Tyskland og Østrig. Mange blev slået ihjel og store værdier – kulturelle og økonomiske – gik tabt.

 

Krystalnatten, som dette brutale overfald kom til at hedde, blev det første organiserede og planlagte overgreb på jøder og indledningen til den nazistiske kampagne, hvis brutale slutmål blev udryddelse af seks millioner jøder, foruden romaer, politiske anti-nazister, handikappede, homoseksuelle og andre, som ikke fandt plads i nazisternes Tredje Rige.

 

Krystalnatinitiativet: ’Aldrig mere en krystalnat’ har i 25 år, siden 1993 afholdt fakkelmanifestation den 9. november i København på årsdagen for nazisternes overfald på jøder i Tyskland og Østrig i 1938. Initiativet er samlet om at markere modstand mod racisme og diskrimination og for tolerance, dialog, ytringsfrihed og ligestilling. Som græsrodsinitiativ er vi partipolitisk neutrale. Ligeledes forholder vi os som initiativ ikke til konkrete konflikter ude i verden, herunder Mellemøsten.
For at mindes ofrene dengang og for at minde offentligheden om, hvad der skete – og at det kan ske igen, hvis vi ikke er os bevidst om, hvad der drev den udvikling frem dengang - fortsætter vi år efter år.

 


Det har vi gjort for at sætte fokus på en række aktuelle og principielle forhold som fx. undertrykkelse af mindretal, rettigheder og friheder, som også er under pres i dag. Vi har fokuseret på forholdene for mindretal, flygtninge, ytringsfrihed, hate speech, faglige rettigheder, seksuelle minoriteter, kulturelle og sociale menneskerettigheder.

 

Derfor håber vi – ikke mindst i lyset af de fremvoksende højre- og ekstremistiske bevægelser, vi ser ud over Europa og USA - at I vil bidrag til årets arrangement og være med til at sikre en klar modstand mod følgerne af fremmedfjendskhed, racisme, diskrimination og forfølgelse.

 

I alle år siden vi begyndte disse manifestationer har vi afholdt dem på Gl./Nytorv.
Og det ville vi også have gjort i år. Men vi er blevet gjort opmærksom på, at en anden gruppe har taget pladsen og lanceret et arrangement og taget vores parole: Aldrig mere en Krystalnat. De har ikke henvendt sig til os forinden. Vi ønsker ikke at blive forbundet med den kreds. Derfor har vi flyttet arrangementet til Kultorvet .

 

 

 

 

 

 

 

Krystalnatinitiativet
Fredag d. 9. 2018 kl. 17-19 Fakkel-arrangement: 80 året
  Kultorvet


Program
Årets paroler er:Aldrig mere en Krystalnat!

Ryk sammen mod racisme! Kæmp for menneskerettighederne!

 

Efter den indledende musik fra kl. 16.45
- byder næstformand i byggefagene: Claus Westergreen velkommen kl. 17.

Taler
Mette Geldmann: for og om Hans Goldstein: Vi skal ikke glemme - faklen bæres videre.
Dan Rosenberg Asmussen (Det jødiske Samfund), Naveed Baig (Dansk islamisk Center) og Louise Holck (Inst. f. Menneskerettigheder) taler ligeledes ind i årets paroler.

Oplæsning
Linda Herzberg læser sin far Frank Herzberg’s digt: oplevelse af Krystalnatten i Tyskland. 

Jesper Christensen (skuespiller) afslutter med at læse kapitlet: ”Stjernen”
- i Klemperes bog LTI, Det Tredje Rige Sprog, udgivet af Knud Lindholm Lau

Sang og Musik fra 16.45 – 19: Radiant Arcadia: www.missingvoices.dk/om
Seks kvinder:
Anne Eltard violin. Maren Hallberg Larsen harmonika. Anja Præst Mikkelsen basklarinet. Salam Susu vokal og harpe. Karen Svane Jørgensen vokal og Channe Nussbaum vokal.

Afslutning fællessang: ’Kringsat af Fjender’ - tekst: Nordahl Grieg, musik: Otto Mortensen.


Da det ikke er gratis at afholde denne markering, opfordres I tillige til at bidrage økonomisk til årets arrangement. Alle bidrag meget velkomne. Kan I ikke deltage i det praktiske, men vil støtte økonomisk, er det også muligt at indsætte penge på konto: 0400 – 4020549772

 

På Krystalnatinitiativets vegne
Mette Geldmann
Mobil: 24 81 81 37 & mail:
m.geldmann@gmail.com og krystalnatten.dk@gmail.com

 


Se gerne mere på
Facebook: Aldrig mere en krystalnat 1938-2018

 

Støtter i 2018
3F København

 

3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening

Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920
SOS Racisme
Kvinder i sort - Kvindefredsliga
New Outlook
FN Forbundet
Jødisk Muslimsk Netværk
Det jødiske Samfund
Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (DRC)

Privatpersoner
Hans Goldstein, Kent Spånn, Heine Andersen, Lise Loft og Nina Melchior


----------------------------------------------

 

December:
Søndag d. 2. kl. 16-19 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43, 1. sal

Chanukah, det 1. lys


Jan Schwarz,jiddisch professor ved Lunds Universitet og hans kone rabbiner Rebecca Lillian glæder sig til at deltage og tænde lys.
Dertil kommer, at Buzor Nenic med familie kommer og spiller og synger sammen med os og at Tali Padan fmed venner fra Salaam Shalom sørger for, at alle sangene kommer op på væggen, så vi kan synge og måske danse med.
Og at vi alle medbringer lidt lækkert til det fælles bord: ladkes, frugt, småkager o.lign.
Jacob Holdt deltager selvfølgelig også med sit kamera.


Vi håber at se dejligt mange mennesker til hygge og en god debat ved vores arrangementer! Alle er velkomne!

På bestyrelsens vegne
Mette Geldman
 

 

 

 Tidiligere møder:

Møde med Hans Goldstein under CPH Jewish Culture Festival:

 

 

August 2018:


Salaam Shalom’s fredsfestival søndag d. 26/8 2018 på Nytorv

Sidste år kom mange hyggelige gæster forbi vores bord til gode snakke og lidt snacks.
Se gerne mere om arrangementet på Salaam Shalom og We Act’s hjemmesider.

September:
Anders Jerichow, formand for Humanity In Action, International
lancerer en international konference i København fra d. 26/9 til d. 28/9
”Tilløbet til folkedrab, advarselslamper og internationalt beredskab” .

BÅDE med kig på årene forud for Holocaust i fem lande (Tyskland, Polen, Ungarn, Holland og Danmark) og årene forud for folkedrabene i Armenien, Cambodia. Irakisk Kurdistan, Rwanda og Bosnien OG med fokus på advarselslamper og internationalt beredskab i dag. Se den foreløbige beskrivelse og mulighed for deltagelse og tilmelding på særlig annonce.
New Outlook er inviteret til at deltage.
- se mere uddybet nedenfor ...