Dansk Palæstinensisk Venskabsforening’s kampagne 
- imod køb af varer fra bosættelserne på Vestbredden; og New Outlooks tanker...

 New Outlook erklærer sig enig I hovedsigtet med kampagnen: at man holder sig væk fra bosættervarer. 

Og vi skal ikke have en tilstand, hvor alle danskere, der støtter staten Israels eksistens, bliver gjort ansvarlige for regeringens politik. Lige som alle muslimer ikke skal gøres ansvarlige for Islamisk Stats politik.
Lad os bidrage til fred med fredelige midler og holde hovedet koldt og hjertet varmt og opfordre til dialog og ikkevoldelige metoder med tostats-løsningen som et fælles mål.

 


Vi går ikke ind for en sanktionspolitik mod Israel.
Sanktionspolitikken kan ende med at give bagslag.
Frygten bliver styrende for den israelske befolkning, som vi så det under de sidste valg i marts måned
- dette ikke mindst nu, hvor de fleste nabolande er domineret af meget voldelige diktatorer og meget ødelæggende borgerkrige.

Vi mener, at Danmark bør anerkende Palæstina for at styrke de fredssøgende kræfter iblandt palæstinenserne, der er samlet omkring Mahmoud Abbas, der er presset indefra af grupper i hans eget parti, Fatah, og udefra af Hamas.
Vi tror, at den danske regering mangler politisk mod til og forståelse for, at passivitet overfor Abbas indirekte er ensbetydende med støtte til Hamas.

 


New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikkevoldelige metoder.
Mette Geldmann, talskvinde for New Outlook (www.newoutlook.dk)