New Outlook Seder 16.4.14                  Mindeord om Jan

 

Jan Katlev var en nøglefigur ved NOs sederaftener. Ikke blot fordi han havde den smukke dybe stemme, men også fordi han kendte alle de jødiske ritualer og sange. Jeg vil derfor sige et par ord om Jan, så vi alle kan tænke på ham.

 

Jeg har naturligvis andre minder end andre har, men jeg har kendt Jan i al den tid jeg har boet i DK, dvs. siden 1969 - 45 år! Det var Jan der på en måde bragte mig ind i de marginaljødiske cirkler. Stor tak for det! Jeg har også skrevet i Udsyn og det skal jeg ikke gentage.

 

Jan døde 14 dage før sin 70års fødselsdag. Jeg har forstået at en del indbydelser allerede havde været sendt ud. Han døde i en lænestol hjemme i lejligheden, stille og roligt har jeg forstået. Jan efterlader sig mange videnskabelige værker, et stort etymologisk leksikon og også en del om det jødiske. Det jødiske optog ham meget, og han var en lærd jøde som det hør og bør sig.

 

Jeg vil gerne citere et lille pluk fra en af de artikler Jan skrev til et nummer af det dengang bedste jødiske kulturtidsskrift i Danmark Alef i for 25 år siden (jeg var med i redaktionen): om Amen. Jeg har valgt 2. halvdel af den lille artikel for at gøre det kort for at vise både hans klogskab og hans humor:

På jiddisch er en OMN-ZOGER en Amen-siger, det vi på godt dansk kalde ren Ja-siger. Sådan en siger Ja og Amen og det klinger som og rimer på Fryd og Gammen, i hvert fald i daglig tale. I højkirkelig dansk sang bliver det trukket længere ud til AAAAAmænnnn! Og det rimer selvfølgelig på sine skriftlige rim, fx eksamen, reklamen etc.

En tilsvarende forskel på lavere og højere udtale af ordet erindrer jeg fra mine drengeår, hvor hebraiskudtalen i synagogen i Kbh. var ved atskrifte fra et tysk-dansk forbillede til et moderne israelsk: De ældre sagde stadig Oomæjn, de dristige yngre sagde mere og mere, som det nu er eneherskende A'MÆNN, og rundt omkring i krogene hviskede østjødernes kompakte flertal lidt skamfuld deres ÅÅMÆJN / ÅMMM / UUUMAJN.

For 500 år siden troede sprogforskerne at det hellige sprog var stammoder til alverdens tungemål. Argumentet kunne fx se sådan ud: På fransk betyder améne det vi just har sagt er elskværdigt; på tysk betyder AMMMM Guten Abend, hurtigt udtalt, dvs Tak for i dag. På engelsk betyder Aiming, udtalt aim'n sigtemål, dvs. Afslutning! Her slutter vi.

 

Jan vidste meget og ville gerne vide og forstå mere. Ikke kun hans hoved med også hans sjæl var meget jødiske. Og som hovedtaleren ved hans bisættelse understregede, så lignede han mere og mere en gammeltestamentlig profet som årene gik - bortset fra at han var total sekulær.

 

Jan var med i New Outlook, og ufreden i Israel smertede ham. Han tænkte over nye løsninger og var træt af at diskutere Israel med folk, som ikke gjorde sig samme umage med at finde nyt.

 

Jeg gentager fra min artikel: Jan var stor i enhver henseende: stemmen, engagementet, varmen, nysgerrigheden og ikke mindst - sin viden. Og så var Jan Katlev et helt igennem stort  og politisk engageret jødisk menneske, afholdt af det kritiske jødiske Danmark. Velsignet være Jan i vores erindring. Tak. og AMEN!