JOHN SAIETZ

Der er gået næsten en uge, men chocket over Johns pludselige død har ikke fortaget sig.

Der var en eller anden der på min 80-årsdag kaldte mig ”Mister New Outlook”. Men alt hvad den gang var begrundelsen og forklaringen for denne hædrende betegnelse passede i mindst lige så høj grad på John.

Hvornår stødte jeg egentlig første gang på John Saietz?

Jeg tror, det var for mange år siden at der dannedes i menigheden noget der kaldtes ”Ungdomslisten” Min interesse for Troessamfundets intern politik var på det tidspunkt ikke særlig stor, men listen fik da min stemme, John var en af topnavne og resultatet var vist nok overraskende flot. Listens folk gik siden hen i forskellige retninger, en af dem er i dag såmænd en fremtrædende person i Dansk Folkeparti, John har i hvert tilfælde holdt fast ved de tanker som den gang fik mig til at stemme på listen.

Men det var i årene med New Outlook vi kom rigtig tæt på hinanden.

Der gik ikke lang tid efter New Outlooks fødsel at John og Lizzie kom med, jeres navne dukker meget tidlig op på vores diverse underskriftindsamlinger og ved en af New Outlooks mange knopskydninger ”Fredslisten” figurerer John som topkandidat under parolen ”Fred i menigheden/Fred i Mellemøsten”

Meget tidlig i firserne kom John i vores bestyrelse hvor han i snart mange år har administreret vores lille forening med stor dygtighed og systematik, noget som bestemt ikke altid var lige nemt med den blandede skare som ofte trak hver i sin retning.

 Men Johns hjertebarn var nu ”UDSYN”. Da Per Katz efter mange års stort arbejde rigtig nok havde aftjent sin værnepligt opstår et vist tomrum. Bladets tendens mellem kultur og politik var ikke klar fikseret, det var Johns store værk at engagere de mange unge medarbejdere til bladets redaktion. Bladet har i dag en linje, som tilgodeser begge elementer og anerkendes fra alle sider for sin høje kvalitet.

 Tanken, at du ikke længere er til er næsten ikke til at bære.

Jeg kan ikke lade være at mindes din 80 års dag, hvor jeg tillod mig at sige, at det med de 120 år er måske for meget, lidt mindre kan vel også gøre det

Jeg kunne rigtig nok ikke forestille mig, at der kun var tilmålt dig to år til.

 Dine menneskelige kvaliteter var stor, beskedenhed, til trods for din store viden, venlighed men dog med evnen til at holde fast på det du mente var rigtig.

Ja, kan det siges bedre end med Nordal Griegs slutvers i ”Kringsatt av fiender” en sang vi  hvert år synger den 9.november når vi minder  krystalnatten” og som meget passende står i Johns dødsannonce:

 Dette er løftet vårt fra bror til bror

 vi vil bli gode mot menneskenes jord

 vi vil ta vare på skønnheten varmen

 som om vi bar et barn varsom på armen.

 

Det siges enhver kan erstattes. Det bliver meget svært  at udfylde den plads, der står tomt efter din bortgang.

 Hans