Referat af generalforsamling i New Outlook (N.O.)

 

Søndag den 17. marts 2019 kl. 14.00 -- 17.00

                                   Hos Ubuntuhuset.

Dagsorden:

 14.00-15.00

  Foredrag:

Georg Metz fortalte om Nationalstaten og fik stort bifald.

 

15.00-17.00                        

 

1- Valg af dirigent  og referent:  

 Anne Osbak blev valgt til dirigent

 Anni Kronik blev valgt til referent.

 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

 

2- "Formandens" beretning:

Beretning v/ Mette Geldmann
Bestyrelsen har bestået af:
Anatolio Kronik, Anne Osbak, Hans Goldstein, Mette Geldmann, Pia Schutzmann og Torben Wallach. Suppleanter: Henni Gelfer & Lizzi Saietz

TAK for jeres indsats og samarbejdet!

Bestyrelsen har holdt en del møder
I løbet af året, gerne et par timer inden vores månedlige arrangementer

- dertil kommer, at vi har udvekslet en masse mails.
Vi talt om forholdene i og omkring danske - Israelske - og palæstinensiske forhold, om aktuelle politiske og kulturelle temaer, om vore arrangementer, såvel i NO regi som i DJS og om diverse fredsgrupper med samme visioner og missioner som vores: fred og en to-statsløsning!

Året 2018 blev et ganske særligt år for New Outlook på flere måder
Dels havde vi 40 års jubilæum, som vi fejrede med trykning af et meget smukt kort, som Pia Schutzmann havde tegnet og malet: En fredsdue, der knytter to hænder sammen
- og et historisk rids kan også ses i Udsyn s. 19-21 nr. 2/2018.

Vi har i New Outlook i særlig grad fokus på tre områder for at nå vores overordnede mål:
1.
Vores månedlige arrangementer i New Outlook, som vi nu hovedsagelig afholder i Ubuntuhuset, hvor Jacob Holdt har indbudt os, og hvor vi nyder godt af og med-bidrager til det frodige brobygger-miljø i huset. Vi en række månedlige velbesøgte arrangementer med ca. 20-50 deltagere. Se oversigten over vores arrangementer i 2018 nedenfor.

2.
Udsyn
, hvor vi har en velfungerende redaktion med 8 meget stabile engagerede mennesker, hvoraf to nye i 2018 har giver os god energi og håb for bladets fremtid:

Anders Jerichow og Tine Bach, begge meget professionelle mennesker: TAK fordi I er kommet til!
Vi får flotte kommentarer til vores blad Udsyn - som vi økonomisk kæmper for at bevare
- og bladet udkommer 2 x årligt: juni og december

3.
Krystalnat-fakkelarrangementet, som hvert år afholdes d. 9. november
Også her er vi i 2018 igen blevet en meget solid og stor gruppe på ca. 8-10 personer, som støtter op om og arrangerer aftenen. I år fik vi tillige også en god økonomisk støtte fra mange grupper, og fra enkeltpersoner. Se: krystalnatten.dk
Vi afholdt også et Krystalnat-arrangement sammen med vores mange gode samarbejdspartnere
- se www.krystalnatten.dk

For første men ikke sidste gang på Kultorvet, med mellem 500 og 1.000 deltagere, skøn musik, fine taler og en stærk og smuk stemning.
Grunden til, at vi holdt vores arrangement på Kultorvet i år, skyldtes at en anden gruppe: ”For Frihed”, tidligere kaldt: ”Pegida”, stærkt højreorienteret og hadefuld overfor muslimer, allerede i 2017 havde booked Gl. Torv i vores navn: ”Aldrig mere en Krystalnat”, for 2018, 2019 og 2020 … Der mødte kun ca. 10 mennesker op, de havde et stort israelsk flag med og spillede: ”Wi’ll meet again” på en ghettoblaster … (Jacob Holdt’s observation)
Næste møde i planlægningsgruppen for 2019: mandag d. 8. april kl. 16.30 i Ubuntuhuset.


Dertil har vi indledt et samarbejde med ”Tid til Fred – Aktiv mod Krig”, som har inviteret os til at deltage i et fredsløb d. 17./5 2019, hvor vi skal stå sammen på en post på Israels Plads under parolen: ”Sandheden er krigens første offer – viden og oplysning er vores våben”
Se gerne løbets hjemmeside: fredsloeb@tillidtilfred.nu
- og Rikke, som er her i dag ,kan også fortælle mere om løbet efter min beretning.

 

 

Vi får også kritik i form af mange mails fra Robert Refby, som er medlem af New Outlook og synes, at vi skal blive den danske afdeling af EJJP og føre en mere aktivistisk linje
- se gerne EJJP’s hjemmeside og lidt af de seneste mails fra Robert til os ...:
Robert:”N.O. startede som ”..en ad (venstreorienteret/socialistisk?) ad hoc gruppe, dannet i protest mod en udvikling man ikke kunne acceptere i et land, som man elskede”.

Vi har siden udnævnt eksempelvis Herbert Pundik & Bent Melchior som æresmedlemmer, og vi ynder at erindre om vore idealer/forbilleder som eksempelvis Hannah Arendt og Martin Buber og i Israel Uri Avneri m.fl. fra fredsfløjen

Men jeg ser ikke, at vi/NO følger disses ideer&tanker op med protester vedtaget af foreningen og udmeldt til offentligheden.

Eller støtte til/samarbejde med andre, der arbejder med protest mod udviklingen ”..i det land vi elsker..”

Desværre i de senere mange år, tvært i mod!

Jeg opdagede ved en tilfældighed, at vi/NO stod som ”afiliated” – men netop ikke som medlem – af den europæiske organisation EJJP – European Jews for a Just Peace.

http://web.comhem.se/jakub/ejjp.html


Som konsekvens heraf har nogle få personer oprettet en dansk afdeling af EJJP, EJJP,Danmark.

Denne – meget lille – gruppe har derimod offentligt støttet den internationale ”Ship to gaza”, kvindegruppen Human Rights March, holdt møde med/givet hilsen til, ”Break the Silence”, talt med daværende udenrigsminister Villy Søvndal, holdt møde med den første , kvindelige, ”ambassadør” i Mission of Palestine’s kontor i København, og senere – for balancens skyld – med den israelske ambassade. Jeg har personligt været i Israel som mere-eller-mindre repræsentant for NO i 1990, som deltager i den europæiske ”TIME FOR PEACE”.

EJJP,Danmark følger den svenske søsterorganisation gennem abonnement på dens blad, lige som vi deltager i EJJPs internationale møder.

Grundet historikken er den danske afdeling uforholdsmæssig lille i sammenligning med afdelinger i de øvrige europæiske lande; NO udfylder så at sige pladsen som jødisk fredsorganisation og rekrutterer potentielle medlemmer til EJJPs mere aktivistiske linje.

Mit ”forslag” er, at NO i højere grad tager sin historiske arv på sig og lever op til at være en organisation/organisationen i Danmark, der som medlem af EJJP i langt højere grad markerer sig som en selvstændig, kritisk stemme i offentligheden, og i samarbejde med relevante foreninger m.v. protesterer mod den ulykkelige udvikling i Israel/Palæstina. Det ville en styrkelse af dette arbejde, hvis NO udfyldte pladsen som EJJP forening i Danmark. (bedre opdaterede links kan googles, ligesom paraplyorganisationen har en Facebookkonto)
J
eg synes også det vil være en god ide, hvis bestyrelsen på kvalificeret måde – for første gang – lægger en kvalificerende orientering om EJJP frem for medlemmerne i god tid inden generalforsamlingen, så forholdet til EJJP afgøres efter almindelige demokratiske foreningsprincipper”.
Vores svar til Robert
Bestyrelsen har talt om Roberts forslag og skrevet et brev til ham, hvor vi takker nej
- med uddybede begrundelser og  invitation til dialog om emnet
Vi har tillige fået en god kontakt til den svenske søsterorganisation, som vi udveksler med

Som der står i New Outlook Danmark’s første papir om foreningens baggrund og formål:

”Foreningen blev stiftet i slutningen af 1970’erne af en gruppe unge jøder, som havde en fælles interesse og engagement i Israel og dets problemer.
Disse unge mennesker oplevede menighedens holdning til Israel som total ukritisk og problematisk – og de oplevede ligeledes de danske venstrefløjspartier have samme ukritiske og fastlåste holdning til Mellemøstens problemer – bare med modsat fortegn. New Outlooks erklærede første målsætning var at påvirke begge sider til en mere nuanceret holdning”.

Dette er stadig en af vores erklærede målsætninger.

Vi får også ros for vores arbejde,

Fx siger. Danny Raymond, lektor på RUC:
”I er et kraftcenter for fred, såvel indadtil i menigheden som udadtil”

Merete Christensen: ”Det fungerer bare i New Outlook, Udsyn udkommer som planlagt (2 x årl: juni til Den jødiske Kulturfestival og december til Chanukah), arrangementerne er vedkommende, nødvendige og spændende ...”
Merete og hendes mand har beriget os både med en flot pengegave og Merete tilbyder tillige at gå ind i bestyrelsen fra i dag. Merete er tillige meget engageret i Udsyn som skribent og i redaktionen.

Lise Loft, som desværre alt for ung døde d, 29.december: ”Æret være hendes minde!”
Lise har skænket os en meget stor og tiltrængt pengegave og jeg citerer hende med ordene:
For ca. 1 år siden: ”KÆRE METTE.
ALLERFØRST ØNSKES DU OG NEW OUTLOOK ALT GODT FOR DET NYE ÅR 2017. SELVOM DET IKKE SER FOR GODT  HVERKEN MED ISRAEL/PALÆSTINA-KONFLIKTEN, BREXZIT, EUROPA I OPLØSNING, OG IKKE MINDST MED EN TRUMPH I DET HVIDE HUS.  OG MED EN CYBERKRIG, SOM ER LIVSFARLIG FOR DEMOKRATIET, MEN HELLERE EN KRIG I CYBER, EN SENDE GENERATIONER AF UNGE MÆND I DØDEN.

JEG SKRIVER TIL DIG FOR AT FORTÆLLE DIG, HVOR GLAD JEG HAR VÆRET FOR AT VÆRE MEDLEM AF NEW OUTLOOK I DE MANGE ÅR. DET ER BLEVET TIL MANGE HYGGELIG MØDER, OG TIL BEKENDTSKAB MED SØDE MENNESKER. MEN NU MELDER JEG MIG UD, FORDI JEG GÅR SÅ DÅRLIGT OG IKKE MERE KØRER BIL. SÅ JEG KAN IKKE MERE KOMME RUNDT. JEG ER GLAD FOR AT MIT SIDSTE MØDE VAR SAMMEN MED HERBERT PUNDIK, HAM HAR JEG ALTID HOLDT MEGET AF OG RESPEKTERET. JEG KOMMER TIL AT SAVNE JER. MED MANGE VARME NYTÅRSHILSNER FRA LISE”

Lise meldte sig dog ind i New Outlook igen og jeg besøgte hende, kort før hun døde.

Og den sidste mail fra Lise: d. 14/11 2018
”Kære fantastiske og dygtige Mette.

Jeg har længe været så imponeret over det arbejde du gør i New Outlook,

Derfor har jeg i dag sendt jer en ekstra donation på 10.000,00 kr. til jeres arbejde.

Jeg har for et år siden solgt mit hus, og har derfor mulighed for at gøre dette.

Jeg er ikke helt rask og man skal jo gøre den slags ting, mens man har sig !!

Med mange kærlige hilsner og god vind fremover fra Lise”

 

 

Og vi har i år også oplevet stor sorg, idet vi har mistet tre af vore store freds-forkæmpere:
Hans Goldstein, døde 99 år gammel d. 25. september og vi holder en mindedag på hans 100 års fødselsdag d. 5/5 2019 - I er selvfølgelig alle hermed inviteret.
Hans sagde bl.a.: ”Vi skal tale om forsoning. Det har i alle år været et af mine principper. Vi må finde ud af at leve sammen jøder, arabere og Palæstina, om det lykkes …
At situationen i og omkring Israel i dag ikke er bedre end dengang i 1978, snarere værre, er næppe vores skyld. Indenfor rammerne af de kræfter, vi er i besiddelse af, synes jeg, at vi kan roligt sige, at vi har en god samvittighed, vi har forsøgt at få det til at glide i den rigtige retning”
(Mette Geldmann’s interview af Hans et par dage, før han døde: har det på video.)
Se nekrolog: Ein Mensch af Mette Geldmann i Udsyn nr 2/218

Og hans overlod os/mig også alle sine ”papirer”: ”Hvis du mener, at der er noget materiale, nogle tekster, som jeg har sagt eller skrevet, som du kan bruge, så giver jeg dig fuld ret til at bruge dem på din facon til alt muligt” (ligeledes på en video)

Vi mistede også i Udsyn nok en af vores mest citerede helte: Amos OZ, som blev ca. 80 år og som fylder rigtigt meget i vores hjerter. Se gerne Hanne Foighel og Jonathan Schwartz omtaler af hans sidste bog: Judas i juninummeret af Udsyn: s. 23-29. Amos Oz var en utrættelig freds-forkæmper og vi kunne også på Den jødiske Filmfestival se en vidunderlig dokumentar om hans liv og virke.
Han skar sin holdning ned til: ”Fred og en to-statsløsning” - alle udtalelser må indeholde dette ...
- ellers virkningsløst; og så enkelt kan det vel siges ...

Og vi mistede den israelske forfatter, politiker, journalist, fredsaktivist og store inspirationskilde Uri Avneri, som blev knapt 95 år og hver fredag skrev til ”os”, og vi citerede ham flittigt i Udsyn.
”Avnery vidste, at han ikke havde vundet. Men han nægtede at acceptere, at håbet om fred havde tabt” (Anders Jerichow s. 26-27 i Udsyn nr. 2/2018)

Æret været mindet om de tre smukke fredselskende mænd!!!Til orientering og inspiration: New Outlook - Arrangementer i 2018

Torsdag d. 11. januar 2018 kl. 19 – 21.30
Israelere og palæstinensere – konflikten set med ”venstreorienterede øjne”
Med udgangspunkt i Uri Yaari’s artikel i Jødisk Orienterings aprilnummer 1978: ”Right or wrong my country”, efter Israels invasion i Libanon stiftedes New Outlook, som altså i 2018 har 40 års jubilæum.

Jubilæumsår indledte vi med oplysninger og diskussion af den langvarige konflikt. Se også gerne artikler i Udsyn her og gennem tiden, hvor Lars Aslan Rasmussen, MortenThing og Pernille Frahm, repræsenterende forskellige venstreorienterede holdninger holdt oplæg og deltog i diskussionerne. Med Anders Jerichow som ordstyrer. Der udspandt sig en meget livlig debat.

Torsdag d. 8. februar 2018 kl. 19-21.30: John Rosenstock, psykolog fortalte om sin nye bog: ”Uden tvivl er tro farlig - fundamentalismens psykologi”

På mødet redegjorde John for lighederne mellem de fundamentalistiske bevægelser på tværs af religioner og ideologier og kom ind på baggrunden for, at mennesker tiltrækkes af fundamentalistiske ideologier. Efterfølgende meget fin debat om emnet.

Søndag d. 18. marts 2018 kl. 14-17: New Outlooks generalforsamling/årsmøde
Anders Jerichow indledte med beretninger og analyser af den aktuelle situation i Israel og i  nabolandene; og efterfølgende afholdt vi vores årlige generalforsamling med beretning, gennemgang af regnskaber og åbenhed for debat og forslag til arrangementer m.m.

Torsdag d. 5. april kl. 17-21.30: Pesach, vores festlige alternative frihedsfest
med det traditionelle pesachmåltid og fortællinger.
Garba Diallo fra Crossing Borders skulle have suppleret med fortællinger, kom dog ikke
- men Jacob Holdt lavede en forrygende smuk video, hvor bla. Hans ”rullede sig helt ud” .

Torsdag d. 3. maj kl. 19 – 21.30: Knud Lindholm Larsen talte om Victor Klemperer
- han har tidligere udgivet bogen: ”LTI – Det Tredje Riges sprog”, på dansk
- og udkommer nu med en ny bog:
”Bare fordi at Sprog og forestillinger i udlændingedebatten”, som han talte om.
Meget oplysende og spændende arrangement!

Jødisk Kulturfestival
Torsdag d. 7/6 kl. 16-17.30: New Outlook gennem 40 år - v/ Hans Goldstein m.fl.
Gennem 40 år har vore hjerter banket, ofte i smertelig takt.

Vi oplyser og diskuterer, afholder Krystalnatarrangementer og udgiver bladet Udsyn.
Æresmedlemmer: Bent Melchior, Herbert Pundik, Hans Goldstein, Hanne Foighel og Anders Jerichow.

Vi er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikke-voldelige metoder.

Man kunne også møde os for en snak ved en af bordene i gården d. 3., 5. og 10. juni
- hvor vi delte bord med unge fra Salaam Shalom.

 

Søndag d. 27. august kl. 13-18: Salaam Shalom holder en Fredsfestival på Nytorv i København – og vi deltog med en bod og dialoggrupper:
På Salaam Shaloms Fredsfestival ville vi gerne sætte fokus på fred med fredelige midler og konfliktløsning med ikke-voldelige metoder og Bent Melchior og Mette Geldmann forsøgte at tale om dette gennem store musikalske udfoldelser. Det lykkedes ikke så godt.

Torsdag d. 14. september kl. 19.30: Flygtningen Hannah Arendt
Tine Bach, redaktør på Jødisk Orientering, fortælte om dette senest oversatte essay: Vi flygtninge, New York 1943. Sted: Pile Allé 27 i Festlokalet (hos Hans). Stærk oplevelse!
Hannah Arendt: ”Vi var engang nogen, som folk holdt af, vi var elsket af venner og oveni købet kendt af udlejere som nogen, der betalte deres husleje til tiden. Engang kunne vi købe vores mad og køre med toget uden at få at vide, at vi var uønskede. Vi er blevet en smule hysteriske, efter avissælgerne er begyndt at lægge mærke til os på gaden, når vi går på indkøb. Vi undrer os over, hvordan det kan lade sig gøre: vi er i forvejen så forbandet påpasselige hvert eneste øjeblik af vores dagligdag for at undgå, at nogen gætter hvem vi er ...” 

26.-29. september: Humanity in Action:
”Advarsler før folkedrab”: Hvad er lektien? Og hvad er beredskabet i dag?
Humanity in Action: er et ”internationalt netværk med fokus på menneskerettigheder, mindretalsforståelse og det personlige ansvar”:

Vi blev af Anders Jerichow, formand for Humanity in Action, inviteret til at deltage som medarrangør af en tre dages meget vellykket workshop i Frederiksdal.
En bog: ”Advarsler før folkedrab”, redigeret af Anders Jerichow og Cecilie Felicia Stokholm Banke, Columbus 2018 -  med samtlige oplæg af såvel danske som udenlandske forskere på området: 11 navngivne folkedrab og ”FN’s konvention om forebyggelse af og straffen for folkedrab” blev tillige udgivet omkring workshoppen. Stærk oplevelse!


Torsdag d. 9. november 2018 Krystalnat-manifestation torsdag den 9. november
kl. 17-18.30 på Kultorvet i København.

Krystalnatinitiativet: Aldrig mere en krystalnat! har siden 1993 afholdt fakkelmanifestation den 9. november på årsdagen for nazisternes overfald på jøder i Tyskland og Østrig i 1938. Initiativet er samlet om at markere modstand mod racisme og diskrimination og for tolerance, dialog, ytringsfrihed og ligestilling. Som græsrodsinitiativ er vi partipolitisk neutrale. Ligeledes forholder vi os ikke til konkrete konflikter ude i verden, herunder Mellemøsten

Søndag d. 2. december kl. 16-19 i Ubuntuhuset: Chanukah fejrede vi lysfesten med det 1. lys og de traditionelle sange - i samarbejde med Talli Padan fra Salaam Shalom
Buzor Nenic på acordeon og hans gode ven på violin underholdt og spillede op til fællessang og dans.

Masser af medbragte lækkerier: ladkes (fra mange traditioner), frugt, småkager, lækre chokolader m.m. på det fælles festlige bord.

I 2018 tændte rabbiner Rebecca Lillian lys og sang for
- og Jan Schwarz,jiddisch professor ved Lunds Universitet. Rebecca og Jacob Holdt gav spændende oplæg, der knyttede sig til chanukah. Jacob gik helt tilbage til den oprindelige hændelse i sin slægtshistorie
- og at Tali Padan med venner fra Salaam Shalom sørgede for, at alle sangene kommer op på væggen, så vi alle kan synge med.
Jacob Holdt deltog selvfølgelig også med sit kamera og nogle særligt indbudte gæster bl.a. sognepræst Flemming Pless med søn fra Christianskirken på Christianshavn, som begge livligt deltog i dansen
- en video fra arrangementet kan ses på New Outlook og Ubuntuhusets hjemmesider.

Alle er altid meget velkomne til alle vore arrangementer!!!

 

 

 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

 

 

3- Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2018:

 v/Mette Geldmann

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2018:
v/ Mette Geldmann og Philip Osbak, vores valgte revisor


New Outlook har to konti
Nr. 1. Beregnet til brug for indkomst: i form af medlemsbidrag og gaver: 4467 5015944
- der er dog også i år betalt udgifter fra denne konto


Nr. 2. Beregnet til brug for udgifter: 4467 1634406756

Dertil har vi pr 1/5 2018 fået en MobilePay - konto: 63696
- denne bliver i stigende grad brugt til indbetalingerne af medlemsbidrag
- beløbene indgår således på konto nr. 1.                                           ----------------------------

 


Regnskab for 2018. redegørelse for året:

ad 1) 5015944: hovedsagelig indkomst, dog også nogle udgifter
Indestående pr. 1/1 2018: 16.051,60kr – og pr. 31/12 2018: 18.537,22

Indkomst
Medlemmer/kun Usyn: 35.932kr + 21.000kr yderligere: gaver fra to medlemmer
- i alt ind: 56.932kr.

Medlemsbidrag: antal: 37 x 150kr/kun Udsyn (i alt: 5.550kr)
Medlemsskab af New Outlook, incl. Udsyn: 85 x 300kr (25.500kr) 
= 122 betalende i alt
Dertil: andre beløb, medlemsskab + lille pengegave:
Kronik, Ole W Jørgensen, Per Ginsborg, Birgitte Borgsmidt, Pia Schutzmann, Rolf Michael Hay = 6 betalende 11(i alt: 4.882kr)
Betalende i alt: 128 medlemmer/kun Udsyn.

Dertil har vi fået to ekstraindbetalinger i form af gaver fra to medlemmer:
5.000kr fra Merete Christensen + 16.000kr fra Lise Loft (21.000kr)

Ind i alt: 5.550kr + 25.500 + 4.882kr + 21.000kr = 56.932kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter ialt fra konto 1: 20.690,88
Udsyn (U): 20.045,88kr
Arrangementer, gave (AG): 345kr
Gebyrer: 4 x 75kr = 300kr

* Specielt regnskab for de 35.000kr, jeg fik overdraget d. 24/11 2018:
D. 24/11 2018 fik jeg af Torben Wallach overført 35.000kr fra denne konto
- til udgifter, da jeg ikke havde adgang til vores konti på dette tidspunkt; det har jeg nu..
Og d. 5.2.2019 tilbagebetalte jeg restbeløbet, efter diverse udgifter: 8.386,60kr:
35.000kr – 26.713,88 (25.810,38 + 903,50 = 26.713,88)   = 8.286,12 kr

Udgifter: 26.613,40kr  og regnskabet for dette beløb og bilagsnumre (1-6)
Gaver (1 + 6) = 310kr (Ubuntuhuset + Lise Loft)
Chanukah (2) = 2.000kr (Buzor Nenic: musik)
Udsyn (3-5) = 23.500,38kr (Trykning, layout og forsendelser)
Ialt: 25.810,38kr

2019: betalt af Mette
Dertil udgifter for 2019: Porto til Udsyn: 800kr + fortæring til 1. Udsyn-red.møde: 103,50kr - i alt: 903,50kr

Ialt ud af de 35.000kr -(25.810kr + 903,50kr) = 26.713,88

 

 

                                                                 –-----------------------------

 

                                

 

ad 2) 1634406756
Indestående pr. 1/1 2018: 27.948,64 – og pr. 31/12 2018: 1.554,50kr

Udgifter i alt: 26.394,05kr
Udsyn (U): 18.047,38kr
Arrangementer (A): 407,75kr
Bestyrelsesmøder o.lign. møder (B): 879,70
Generalforsamlingen (G): 824,39kr
Kontorhold (K): 369,95kr + Internet 1.143kr = 1.512,95kr
Gaver (A-G): 1.250kr
Krystalnatinitiativet: 1.000kr

Jubilæumskort (NO 40 år) med fredsdue, malet af Pia Schutzmann: 2.471,88kr til trykning
Gebyrer: 0kr

Ialt: Udgifter på konto nr. 2
18.047,38 + 407,75 + 879,70 + 824,39 +  1.512,95 + 1.250 + 1.000 + 2.471,88 =  26.394,05kr

 
Sammendrag:
Konto Nr. 1 + konto nr. 2: + *Særskilt regnskab/Mette: 35.000kr (24/11)

Indtægter i alt: 56.932kr

 

Udgifter i alt:
- til Udsyn: 20.045,88 + 23.500,38 + 18.047,38 = 61.593,64kr
- til arrangementer: 2.000 + 407,75 = 2.407,75kr
- gaver til oplægsholdere: 345 + 310 + 1.250 = 1.905kr (vi har et lager)
- bestyrelsesmøder: 879,70kr
- generalforsamling: 824,39kr
- kontorhold: 1.512,95kr
- jubilæunskort: New Outlook 40 år: 2.471,88kr
- Krystalnatinitiativet: 1.000kr
- gebyrer: 4 x 75kr på konto nr. 1 = 300kr

I alt ud: 72.895,31kr

Underskud: 1.553,93 på året
Ud: 72.895,31 – Ind: 56.932,00 = Underskud: 15.963,31k


Kommentar:
Vi har betalt for 3 x Udsyn i 2018
- heraf det 1. dog kun for trykning og layout: 14.409,38
Underskud således kun på: 15.963,31 – 14.409,38 = 1.553,93, set i forhold til året før ...

Philip Osbak, vores revisor, har revideret og godkendt regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4- Godkendelse af budget 2019 og kontingent for 2019

 

Bestyrelsen foreslår et budget:

Indtægter:                                                           Budget 2019                   Resultat 2018 

Kontingenter, Udsyn alene og støttekreds                65.000 kr.                            60.000 kr.             

Udgifter

Udsyn                                                                        50.000 kr.                            62.000 kr.

Arrangementer, inkl. Gaver til foredragsholdere         5.000 kr.                              4.500 kr.

Møder, inkl. Generalforsamling                                   2.000 kr.                              1.700 kr.

Kontorhold                                                                  2.000 kr.                              1.500 kr.

Krystalnat-initiativet                                                    1.000 kr.                              1.000 kr.

Andet                                                                            500 kr.                                  500 kr.

I ALT:                                                                       60.500 kr.                           73.000 kr.

 Budgettet blev enstemmigt godkendt .

 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at fastsætte uændret medlemskontingent inkl. UDSYN på 300 kr./år og abonnement på UDSYN på 150 kr./år.  samt halvt kontingent for medlemmer under 25 år. Vedtaget.

4. Indkomne forslag:

Ingen.

5. 6 og 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Anatolio Kronik, Anne Osbak og Mette Geldmann genopstiller og blev genvalgt.

Simon Karlin og Merete Christensen blev valgt til bestyrelsen.

Nina Moestrup og Henni Gelfer blev genvalgt som suppleanter.

 Eventuelt:

Robert har en kommentar: N.O. startede med at demonstrere foran den Israelske Ambassade i 1978 for 40 år siden. Robert savner N.O. aktiviteter i det Jødiske Samfund, og læserbreve fra N.O. i pressen. . 

Anatolio svarer: Vi har UDSYN, et fremragende blad som sendes til medlemmer og til abonnerende biblioteker og institutioner. Hver uge har vi sendt mail fra Uri Avneri i flere år til vores mailingliste og bragt i UDSYN. Vi støtter og sender penge til fredsorganisationer i Israel såsom Betzelem som forsvarer palæstinensiske sager på Vestbredden, Peace Now, Combatants for Peace, Breaking the Silence, We Are Refugees.

Vi har en Facebook-side med daglige artikler fra den israelske og den internationale presse.

Mette svarer: Vi har mange opgaver i New Outlook: Udsyn, Facebook, mailingliste og relevante møder hver eneste måned i året. Mette tilbageviste hans argumenter og fortalte at vi mødes med Palæstinensiske grupper, bl.a. Salam Shalom og vi har en meget fin kontakt med Det Jødiske Samfund. 

Lars foreslår at N.O. går fra at benytte Danske Bank til evt. Merkur Bank, dette vil bestyrelsen arbejde for. Der var stor opbakning fra generalforsamlingen.

Mette fortæller om mulighed også for andre lokaler i Christians Kirken, som også vil være gratis.

 

18. marts 2019

Anni Kronik, referent