IPCRI -Det Israelske-Palestinensiske Center for Forskning og Information

Det Israelske - Palæstinensiske Center for Forskning og Information (IPCRI) blev grundlagt i Jerusalem i 1988 og centeret igangsætter kreative regionale initiativer, hvor fokus er flyttet i de seneste år til mere fredsskabende feltarbejde og offentlige opsøgende initiativer.

IPCRI er i øjeblikket den eneste fælles israelsk-palæstinensiske tænketank i verden. Vi bestræber os på at udvikle praktiske løsninger på den israelsk-palæstinensiske konflikt på grundlag af "to stater for to folk." IPCRI anerkender de rettigheder det jødiske folk og det palæstinensiske folk besidder til at opfylde deres nationale interesser i selvbestemmelse inden for deres egne stater, og vi opfordrer disse to stater til at etablere fredelige forbindelser.

I december 1987 efter 20 års israelsk besættelse af Vestbredden og Gaza udbrød  en massiv folkelig opstand (den første intifada) for frihed og interne sociale og politiske reformer.

Intifadaen opstod i det palæstinensiske samfund og flygtningelejrene. Det var i dette politiske og sociale klima, at der opstod  idéen bag IPCRI om at bygge broer af kommunikation og samarbejde mellem det israelske og det palæstinensiske civilsamfund.

I marts 1988 i den fjerde måned af Intifadaen  offentliggjorde  IPCRI’s  Gershon Baskin - grundlæggeren af IPCRI - reklamer i 3 palæstinensiske aviser. Annoncerne læses:

"Hvis du tror på muligheden for palæstinensisk-israelsk fred på grundlag af en to-statsløsning, hvis du mener, at palæstinensere og israelere kan arbejde sammen om programmer for aktiv konfliktløsning, hvis du er en person med initiativ, en akademiker, og du er nysgerrig, kald på mig "

Intifadaen krævede en revurdering af status quo og demonstrerede behovet for at løse det grundlæggende spørgsmål om, hvordan man kan skabe en fredsproces, der ville tilfredsstille både palæstinensernes legitime ret til selvbestemmelse og Israels legitime sikkerhedsinteresser. Den annonce resulterede i over 50 telefonopkald og talrige møder mellem israelere og palæstinensere, som resulterede i de ideer, principper og netværk, som førte til dannelsen af ​​IPCRI.

 

Sé mere på: http://www.ipcri.org