Europæiske Jøder for Retfærdig Fred

Organisationen arbejder på at fremme en løsning på Israel-Palæstina konflikten på basis af principperne for en to-stats løsning, som det senest har været beskrevet i "Geneve Initiativet".

Europæiske Jøder for Retfærdig Fred, Danmark, har på sit stiftende møde den 14. juni 2006 i København stiftet en dansk afdeling af den europæiske organisation, der udgøres af 18 fredsorganisationer i ti europæiske lande.

På nationalt og europæisk plan arbejder organisationen for oplysning om konflikten og for at motivere nationale regeringer og internationale europæiske organisationer til at lægge pres på konfliktens parter for at opnå en diplomatisk-politisk løsning.
Organisationen støtter de lokale bevægelser i området, der arbejder på dette grundlag.