GUSH SHALOM

 

Det primære formål med Gush Shalom er at påvirke den israelske offentlige mening og lede den til fred og forsoning med det palæstinensiske folk, baseret på følgende principper:

Sætte en stopper for besættelsen,

Accept at det palæstinensiske folk etablerer en uafhængig og suveræn stat Palæstina i alle de af Israel besatte områder i 1967 [*],

Genindførelse før 1967 "grønne linje", som grænsen mellem staten Israel og staten Palæstina (med eventuelle mindre udveksling af territorier aftalt mellem parterne); grænsen vil være åben for den frie bevægelighed for personer og varer, der er undergivet gensidig aftale.

Etablering af Jerusalem som hovedstad for de to stater, med Østjerusalem (herunder Haram al-Sharif), som hovedstad i Palæstina og  med Vestjerusalem (herunder Grædemuren), som hovedstad i Israel. Byen skal forenes fysisk og på kommunalt niveau på basis af en gensidig aftale.

Principiel anerkendelse af ret til tilbagevenden af de palæstinensiske flygtninge, så hver flygtning frit kan vælge mellem kompensation og hjemtransport til Palæstina og Israel, og om fastsættelse ved gensidig aftale af antallet af flygtninge, der vil være i stand til at vende tilbage til Israel i årlige kvoter, uden at underminere grundlaget for Israel.

Sikkerhed både for Israel og Palæstina ved gensidig aftale og garantier.

Stræben efter generel fred mellem Israel og alle arabiske lande samt oprettelsen af ​​en regional union.

 [*] Dette henviser specifikt til alle dele af det tidligere områder besat af den israelske hær i 1967 – med undtagelse af dele af Syrien (Golan).

 

Se mere på: http://gush-shalom.org/