WE ARE REFUGEES - ANU PLITIM

"WE ARE REFUGEES - Vi er Flygtninge" er en non-profit organisation grundlagt i oktober 2010 af en gruppe af advokater, der repræsenterer asylansøgere og flygtninge i Israel på en pro-bono basis.

Ca. 3.000 asylansøgere er fængslet af Israels indenrigsministerium uden hensyn  for deres juridiske rettigheder til liv, frihed og menneskelig værdighed. Staten Israel stiller ikke en advokat til at repræsentere dem således at de grundlæggende rettigheder til juridisk repræsentation og retfærdig rettergang overtrædes. Israel bygger nu nye fængsler med henblik på at tilbageholde omkring 20.000 asylansøgere, herunder børn, kvinder, heriblandt ofre for tortur, human handel og seksuelt misbrug.

 

Sé mere på: : https://www.facebook.com/WeAreRefugees/