CROSSING BORDERS

Vores vision

Visionen for Crossing Borders er at se så mange unger og pædagoger som muligt krydser så mange personlige, kulturelle, geografiske, faglige og generationsskifte grænser som muligt, så ofte som muligt, og altid på lige vilkår.

 

Crossing Borders vision søger genklang med begrebet fri bevægelighed for ideer og mennesker over hele kloden i ligestilling. Vi ønsker at lette passagen af grænsen for at udveksle ideer og opmuntre folk til at dele deres bedste ideer og bedste praksis.

 

På denne måde frøene vil blive plantet for folk til at blive mere socialt følsom gennem essentielle ansigt-til-ansigt interaktioner, hvor de kan lære af hinanden. Vi ønsker at se folk lære om og drage fordel af de mange gode ideer og kulturer i verden.

 

Med en større bevidst indsats, hvor folk handler og bygge sammen, kan vi fremme globaliseret respekt, gode ideer og menneskerettigheder - opmuntrende sameksistens og en fælles arv.

 

Vores mission

Mod realiseringen af ​​ovenstående vision, vores mission er at give en upartisk rum for dialog og relevant kapacitetsopbygning med henblik på at give de unge redskaber til aktivt og effektivt deltagelse i de positive udviklings processer i deres respektive samfund.

 

Crossing Strategi Borders papir 2012-2015 

Sé mere på: http://www.crossingborder.org/