COMBATANTS FOR PEACE

CFP Vision

Vi er en gruppe af palæstinensere og israelere, der har taget aktiv del i den onde cirkel af vold i vores område; israelerne som soldater i IDF og palæstinenserne som kombattanter, der kæmper for at befri deres land, Palæstina, fra den israelske besættelse. I et fælles israelsk-palæstinensiske initiativ blev kombattanter for Peace grundlagt på basis af følgende principper: 
-»Vi er overbevist om, at konflikten ikke kan løses med militære midler, som udøves af begge sider. 
-»Vi tror, ​​at kun gennem en fælles indsats kan vi bryde den onde cirkel af vold og afslutte den israelske besættelse af de palæstinensiske områder. 
-»Vi opfordrer til grundlæggelsen af ​​en palæstinensisk stat, med hovedstad i Østjerusalemder er baseret på grænsen af ​​den 4. juni 1967 Den palæstinensiske statoprettes side om side med Israel.
-»Vi vælger at deltage i en ikke-voldelig kamp for at nå vores mål. Vi opfordrer folk fra begge sider til at slutte sig til osfor at opnå fred mellem israelere og palæstinensere. 
-»Vi opfordrer ledere fra begge sider til at tage et modigt skridt fremad og indlede en seriøs forhandling med henblik på at afslutte konflikten, at stoppe bygningen af bosættelserne på Vestbredden og i Østjerusalem, hvis skjulte målet er at forevige konflikten og blokere enhver chance for virkelig fred.

Arbejdsprincipper

1. Autonomi - fælles fiskeripolitik er en fælles palæstinensisk-israelske bevægelse.( men den anerkender eksistensen af ​​to særskilte folk i det) Således begge parter i den fælles fiskeripolitik har en vis grad af autonomi til at styre deres anliggender i overensstemmelse med bevægelsens tro og mål, men også baseret på politiske, sociale og kulturelle overvejelser i nogen af ​​de to sider.) Hver side har ret til at henlede opmærksomheden på den anden side til problemer som følge af sine afgørelser eller forvaltning metoder, men ikke effektivt forstyrre interne beslutningsprocesser i den anden side. Denne hovedstol bør udføres så meget som muligt inden for de regionale fælles grupper.

2. Aktiv dialog - uenighed mellem de to parter løses ved konstant dialog, der bygger på tålmodighed og tolerance. Faktisk er en bi-national bevægelse omkring fælles fiskeripolitik (er) baseret på dialog, men det er ikke en dialoggruppe. Dialogen er et middel til at konsolidere bevægelser og gøre det til en stærk politisk platform, der kan påvirke den politiske virkelighed.

3. Ligestilling - fælles fiskeripolitik erkender, at der ikke er nogen symmetri eller lighed i den politiske situation i regionen, hvor Israel er langt den stærkeste part. Ikke desto mindre udfordrerden fælles fiskeripolitik disse magtforhold og tildeler lige magt til palæstinensiske og israelere inden for bevægelsen. Alle ikke-betalte funktioner i bevægelsen er fyldt med et tilsvarende antal israelere og palæstinensere, og alle beslutninger skal godkendes af begge parter.

4. Ulige Gensidighed – Da organisationen mener, at besættelsen er den vigtigste kilde til vold mellem israelere og palæstinensere, menerden, at detumiddelbare mål er at afslutte den israelske besættelse. Ikke desto mindre mener vi, at den palæstinensiske side også bærer ansvaret for konflikten og dens fremtid.

5. Ikke-vold –Organisationen  fokuserer på, at alle aktiviteter er fredelige  Medlemmeren må ikke anvende fysisk magt, selv når en sådan kraft bliver brugt imod dem.

6. Empowerment – På alle aktivitetsområder skal der gøres en indsats for at tilskynde medlemmerne til at tage et ansvar, udfylde organisatoriske funktioner og lede projekter og aktiviteter.

7. Voluntarisme –Aktiviteterne og deltagelse i disse er baseret på frivilligt arbejde. Ikke desto mindre har vi til hensigt at ansætte fagfolk til at opfylde en række specifikke funktioner.

8. Inter-organisatoriske samarbejde – Organisationen skal aktivt søge efter samarbejdsmuligheder med andre organisationer og vil være lydhør over for forslag, der kommer fra anden organisation.

 

 

Sé mere på:  http://cfpeace.org/