GENSYN MED UDSYN I "DEN BLÅ TIME" 

Samtale med journalist Bjørn Bredal, Politiken.