UDTALELSE 2014

New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikke-voldelige metoder.Vi deler således vore svenske venners forfærdelse over den aktuelle situation
- og håber stadigvæk på, at de igangværende bestræbelser, til i det mindste at skabe en våbenstilstand, vil forhindre yderligere ofre!
- og vi tror tillige på, at den to-statsløsning, vi har kæmpet for i snart mange år (36), er den bedste løsning til gavn for begge folk! 

 

Se venligst den svenske EJJP’s udtalelse nedenfor:
- en udtalelse vi lægger os tæt op af, selvom vi ikke er enige i alt …
- og som vi tillige har tilladt os at oversætte til dansk for, at den når


Pressmeddelande 11 juli 2014

 

Stoppa bombningarna av Gaza

Vi ser med sorg och ilska hur i Gaza civila, bland dem många barn och kvinnor dödas, hur rasistiska mobbar har gått bärsärkargång mot arabiska medborgare i Israel, hur människornas rädsla både i Israel och Palestina har nått outhärdliga nivåer, och den kollektiva bestraffningen av det palestinska folket intensifieras.
 I en sådant fruktansvärt ögonblick måste vi ge uttryck för våra känslor och tankar.

Som judar och som människor tror vi på rättvisa och ser att roten till detta våld ligger i den israeliska regeringens prioritering av ockupationen framför palestiniernas och israelernas liv och hälsa.

Utan möjlighet att gömma sig har Gazas befolkning utsatts för omfattande terrorbombningar under de senaste dagarna, mer än hundra palestinier har hittills dödats och flera hundra har skadats. Israelerna i sin tur får utstå rädslan att aldrig veta när eller var nästa raket kommer att falla.

Nu är det dags att säga ifrån. Inget av detta behöver ske. Samtidigt som vi sörjer alla som har dödats, understryker vi att alla israeler och palestinier förtjänar säkerhet, rättvisa och jämlikhet.
Ockupationen är den grundläggande orsaken till denna konflikt. Ockupationen förvägrar den arabiska befolkningen dess grundläggande mänskliga rättigheter, medan den värderar judiska liv högre än andras.
Hets mot palestinier har inte enbart blivit allmänt accepterat utan används som politiskt verktyg av Israels ledande politiker. Långt före den senaste våldsupptrappningen, innebar vardagen för palestinierna att allt fler bosättningar tar över deras mark och hem, och att de systematiskt utsätts för våld och kontroll i alla områden i livet, bara för att de inte är judar. Det senaste och mycket synliga våldsutbrottet mot palestinier på gatorna i Jerusalem och på andra håll skedde inte i ett tomrum.


De få israeler som modigt talar ut mot sin regerings omänskliga politik ska veta att de har vårt stöd. De palestinier som dagligen utsätts för misshandel ska veta att vi ser dem.


 Endast genom att kämpa mot ockupationen och för verklig jämlikhet kan denna konflikt få ett slut.

För att få slut på denna pågående fruktansvärda blodsutgjutelse uppmanar vi den svenska regeringen att agera omgående inom ramen av EU för att få en vapenvila mellan Hamas och Israel.

För Judar för Israelisk-Palestinsk fred, talespersonerna

Ilan Cohen (cohen.ilan46@gmail.com), 0768186072

Olle Katz (ollekatz@gmail.com),  0708943402”

 *********************************************************************************

”Pressemeddelelse 11 juli 2014

 

Stop bombningen af ​​Gaza

Vi ser med sorg og vrede på, hvordan civile i Gaza, heriblandt mange kvinder og børn, bliver dræbt, på hvordan racistisk mobning er gået bersærkergang mod arabiske medborgere i Israel, på hvordan menneskers rædsel i både Israel og Palæstina har nået ulidelige niveauer, og på hvordan den kollektive afstraffelse af det palæstinensiske folk er intensiveret.

I sådan et forfærdelig øjeblik, ser vi os nødsaget til at udtrykke vores følelser og tanker.


Som jøder og som mennesker tror vi på retfærdighed og ser, at roden til denne vold ligger i den israelske regerings prioritering af besættelsen fremfor palæstinensernes og israelernes liv og sundhed.

Uden mulighed for at gemme sig er Gazas befolkning i den seneste tid udsat for omfattende terrorbombninger, mere end hundrede palæstinensere er hidtil blevet dræbt og flere hundrede er blevet såret. Til gengæld lider israelerne med frygten for aldrig at vide, hvornår eller hvor den næste raket vil komme til at falde.

 

Nu er det tid til at sige fra. Intet af ​​dette behøver at ske. Samtidig med, at vi sørger over alle de dræbte, vil vi understrege, at alle israelere og palæstinensere fortjener sikkerhed, retfærdighed og lighed.

Besættelsen er den egentlige årsag til denne konflikt. Besættelsen fornægter den arabiske befolkning dens grundlæggende menneskelige rettigheder, mens den vurderer jødisk liv højere end andres.

Hetz mod palæstinenserne er ikke blot blevet bredt accepteret, men bruges også som et politisk redskab af Israels ledende politikere. Længe før den seneste optrapning af volden, indebar dagligdagen for palæstinenserne, at stadig flere bosættere overtager deres jord og hjem, og at de er systematisk udsættes for vold og kontrol i alle områder af livet, fordi de ikke er jøder. De seneste og meget synlige udbrud af vold mod palæstinensere i Jerusalems gader og andre steder sker ikke i et tomrum.

 

De få israelere, som modigt udtaler mod deres egen regerings umenneskelige politik, skal vide, at de har vores støtte. De palæstinensere, som dagligt udsættes for mishandling, skal vide, at vi ser dem.

 

Kun ved at kæmpe mod besættelsen og for reel ligestilling kan denne konflikt bringes til ophør.

For at afslutte denne igangværende rædselsvækkende blodsudgydelse, opfordrer vi den svenske regering til at handle hurtigt indenfor rammen af EU for at få en våbenhvile i stand mellem Hamas og Israel”.

Dansk oversættelse v. Mette Geldmann, New Outlooks bestyrelse