Referat fra New Outlooks folkemøde - heldagsseminar august 2014

Lørdag den 23. august 2014 kl. 10-20 afholdt New Outlook et sommerseminar på Ryparken lille Skole på Østerbro, det første efter en årrække. I foreningens ungdomsår afholdt vi hvert år et seminar en hel weekend på Sydsjælland.

Lysten til samvær og nødvendigheden meldte sig igen i en tid, hvor hele Mellemøsten synes at være i brand og mange gør sig alvorlige tanker om, hvad Israels politik betyder for en forening som New Outlook, hvad medlemmernes værdier og identitet er i dag og hvad vi aktuelt kan gøre.

 

Planlægningen af seminaret begyndte før den nye akutte fase af kampene Gaza/Israel var gået over i krig, men seminarets tema viste sig ikke bare at holde sin aktualitet, men blive styrket. New Outlooks medlemmer og venner trængte i allerhøjeste grad til at drøfte situationen. Der kom mange, som ikke havde været i New Outlook i lang tid. New Outlooks æresmedlem Hans Goldstein deltog hele dagen - trods sine 95 år og mange andre ældre deltagere blev langt længere, end de havde tænkt. Vores andet æresmedlem Bent Melchior kunne ikke deltage, fordi seminaret lå på en sabbat, men havde sendt nogle artikler som diskussionsoplæg.  Tilmeldingen overgik de vildeste fantasier: 45 medlemmer og deres gæster sad parat til dagens første oplæg - efter at organisationsgruppens fire medlemmer havde tilrettelagt begivenheden. Bordene var rykket tilrette, frokost og middag var bestilt og kaffe, te, frugt, sødt og småkager var indkøbt til hele dagen.

 

Dagen i forvejen havde ukendte gerningsmænd klippet et hul i hegnet til Carolineskolen, som ligger lige i nærheden, og malet ubehagelige slogans på en mur i skolegården. Dette bidrog gevaldigt til oplevelsen af påtrængt aktualitet. Da vi startede, kiggede en politimand forbi for at sikre sig, at alt var, som det skulle være.

Og alt var som det skulle være! Præcist som planlagt gik seminaret i gang kl. 10.15.

 

Første oplægsholder var Steen Nørskov, kendt fra sine gode udsendelser i DR, Arabiske Stemmer og Orientering. Steen boede i en del år i Mellemøsten som DR's korrespondent og har besøgt de arabiske lande, Gaza og Israel adskillige gange. Han talte om en side af konflikten, vi oftest ikke beskæftiger os med, de omkringliggende muslimske landes mangfoldighed. Steen talte om det middelalderlige islamistiske mørker, der har sænket sig over regionen og omtalte Hamas som den islamistiske modstandsbevægelse mod besættelsen, den var tænkt som. Men han talte også om, at det som synes middelalderligt også er en moderne bevægelse, som er opstået, fordi de sociale kontrakter med befolkningen ikke er blevet holdt. Steen tog os – så at sige i helikopter – med gennem hele den muslimske region fra Nigeria, over Nordafrika, til Syrien og Irak, IS og videre rundt. Det var godt at få åbnet New Outlooks forståelse for Israel op på denne måde.

 

Andet oplæg bidrog Robert Refby med. Han tog os med i fem nedslag i New Outlooks historie, fra Uri Yaaris aktivistiske politiske holdninger, over samarbejdet med SF og til israelske og europæiske fredsbevægelser… og beklagede, at den aktivistiske politik i 70erne er blevet opgivet. Det var godt at blive erindret om, hvor aktivistisk New Outlook en gang var og derved også øge bevidstheden om, hvor vi er i dag, hvor vi alle er blevet ældre og verden er blevet en anden. Det er godt at være mere bevidst om, hvad vi vil og kan i dag.

 

Efter de to oplæg fulgte diskussionerne i fem diskussionsgrupper. Modellen var den såkaldte cafémodel, hvor man mødes i en selvvalgt gruppe, diskuterer, derefter går ud i nye grupper, hvor man diskuterer med andre, for så at komme tilbage til sin første gruppe og afslutte debatten, efter at have lyttet til de mange mennesker man har mødt. Grupperne handlede om

- Hvad betyder solidaritet med Israel for dig? Er Israel en del af din jødiske identitet?

- Hvad gør du, når Israel i en diskussion bliver angrebet og du oplever,
  at der bag det antizionistiske argument ligger antisemitisme?

- Hvilke følelser vækkes i dig i forbindelse med konflikten i Mellemøsten?

- En eller to stater?

- Hvordan giver deltagelse i seminaret i dag og evt. medlemskab i New Outlook mening
  for dig?

 

Diskussionerne var virkelig livlige. Ambivalens i forhold til Israels politik, magtesløshed i forhold til situationen i regionen, angst for antisemitisme og dilemmaer mellem politik og følelser dominerede vist i de fleste grupper. Den eneste gruppe, der hurtigt kom til et svar, var den om den fremtidige stat: Vi fortsætter med at gå ind for to stater med de krav, vi stiller i New Outlooks grundlag, mens der ikke var enighed om andre løsningsforslag end forsøg på balanceret dækning af konflikten. Den sidste time inden middagen brugte vi til at bede grupperne om at komme med forslag til nye aktiviteter for New Outlook. Der kom mange ønsker om konkrete personer, som man gerne vil høre foredrag af. Der var også ønsker om uddybende artikler i Udsyn og en opdatering af hjemmesiden ikke mindst med informationer om forskellige fredsaktiviteter.

 

Seminaret sluttede med Channe Nussbaum og Bjarke Kolerus' herlige musik. Kædedans blev det ikke til, vi var alle udmattede om end meget tilfredse.

 

 

Henni Gelfer, Helen Krag, Eva Nathansen og Mette Geldmann

Arrangørerne af seminaret