New Outlook beskæftiger sig med:
• Israel-Palæstina-problematikken
• Den aktuelle israelske samfundsdebat
• Dansk-jødiske forhold
• Racisme og menneskerettigheder
• Jødisk historie og kultur

New Outlook støtter og samarbejder bl.a. med:
• Den israelske fredsbevægelse og venstrefløj, menneskerettighedsorganisation B'Tselem og alle andre, der arbejder for, at de internationale menneskerettigheds konventioner og den humanitære folkeret overholdes
• Alle relevante bestræbelser på at fremme dialog og samarbejde mellem jøder og palæstinensere både i Danmark og i Mellemøsten
• Anti-racistiske og frisindede kræfter i Danmark
• De danske jøder, der arbejder for at gøre det dansk-jødiske samfund mere åbent, fordomsfrit og pluralistisk

 

Som medlemmer af New Outlook optages alle – jøder såvel som ikke-jøder – som sympatiserer med dette værdigrundlag.

New Outlook er den dansk-jødiske fredsbevægelse. Her deltager jøder/ ikke-jøder og religiøse/sekulære. Alle kan være med, hvis de støtter vores grundlag. Vi arrangerer eller deltager i aktiviteter som:

  • Debatmøder om aktuelle emner.
  • Den årlige demonstration mod antisemitisme  og racisme i København i forbindelse med  markeringen af Krystalnatten
  • Alternative arrangementer i forbindelse med jødiske højtider som Seder Pesakh og Chanukkah.
  • Studierejser til europæiske hovedstæder og Israel.

Og meget meget mere

New Outlook samarbejder med bl.a. det israelske venstrefløjs-parti Meretz, menneskeretsorganisation B’Tselem og fredsgruppen Peace Now. Desuden markerer New Outlook sig med aktuelle udtalelser i den danske offentlighed med henblik på at styrke arbejdet for fred mellem Israel og palæstinenserne – og styrke arbejdet mod racisme og antisemitisme i Danmark. 

Yderligere information på hjemmesiden www.newoutlook.dk

 

New Outlook udgiver også UDSYN der indeholder artikler om jødisk liv, Israel og Mellemøsten. UDSYN udkommer 2 gange om året og sendes til medlemmer af New Outlook og til bladets abonnenter.

Medlemskab, abonnement og adresseændringer:

 Generalforsamling har fastholdt medlemskontingentet inklusive vores medlemsblad UDSYN på 300 kr. Abonnement alene på UDSYN koster 150 kr/år.

 For at kunne sende dig bladet skal vi kende din postadresse.

 Du kan spare penge i gebyret og besværet, hvis du overfører beløbet til

 Danske Bank reg.nr.1471 konto 5015944 tekstet ”år abonnement – dit navn”

 eller gennem netbanken: giroindbetaling til +01< ( blankt felt)   +5015944

Vil du kontakte os i forbindelse med indbetalingen, kan du skrive til email@newoutlook.dk

Du kan også finde New Outlok på  FACEBOOK