MELLEMØSTEN

Fredforhandlinger

New Outlook støtter de direkte fredsforhandlinger mellem Israel og Palæstina, der gik i gang d. 2. september 2010 i Washington.

Tilbage til forhandlingsbordet
Den dansk-jødiske fredsbevægelse New Outlook finder det særdeles bekymrende, at de direkte
forhandlinger mellem Israel og palæstinenserne er gået i stå.
Desværre har den israelske regering spændt ben for fredsforhandlingerne ved at genoptage
byggeriet i bosættelserne på Vestbredden og i Østjerusalem. Hvis de to parter skal enes om "en
deling af kagen, holder det ikke, at den ene part spiser af kagen", mens der forhandles.
New Outlook går ind for en to-statsløsning, en stat for det palæstinensiske folk og en stat for det jødiske folk side om side i fredelig sameksistens, og derfor er vi modstandere af den systematiske kolonialisering af Vestbredden og Østjerusalem. Vi opfordrer til, at Israel genoptager byggestoppet
– også i Østjerusalem. Vi opfordrer også det Palæstinensiske Selvstyre til en genåbning af direkte forhandlinger.
USA og EU kan spille en mere aktiv rolle som mæglere. Det vil f.eks. kunne sætte skub i
forhandlingerne.


Budrus - aktuel og prisbelønnet film om konflikten
I en palæstinensisk by nær Ramallah forener en mand Fatah, Hamas og israelerne i en ikke-væbnet bevægelse for at redde sin landsby fra ødelæggelse. Byen er Budrus og manden er Ayed Morrar - en palæstinensisk civil-samfund organisator, der med fredelige midler formåede at flytte det israelske grænsehegn/mur væk fra sin landsby. Se trailer fra Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=YQQ8F2W5eB0Nødhjælps-flotillen til Gaza 
På generalforsamlingen d. 5. juni 2010 drøftede medlemmerne situationen vedrørende nødhjælps-flotillen til Gaza. Bestyrelsen henleder også opmærksomheden på en lang række indlæg i debatten herom, bl.a. artikler af Amos OzDavid GrossmanBernard-Henri Levy og kommentar fra Gideon Levy til Bernard-Henri Levy. 

Udtalelse vedrørende den israelske aktion mod Gaza-flotillen
I den dansk-jødiske fredsbevægelse New Outlook er vi dybt chokerede og bedrøvede over det voldelige forløb af den israelske aktion mod Gaza-flotillen og de deraf følgende tab af mindst 9 menneskeliv. Vi tilslutter os den vægtige kritik af de israelske myndigheders optræden, der er fremsat af bl.a. Meretz i Israel og af overrabbiner Bent Lexner.
Vi støtter sikkerhedsrådets krav om en tilbundsgående uvildig undersøgelse af de tragiske begivenheder. Vi støtter ligeledes kravet om en ophævelse af den israelske og egyptiske blokade mod Gaza forudsat at det sikres, at våben og andet militært udstyr ikke kan komme ind i Gaza.
Israel bør samarbejde med det internationale samfund – ikke isoleres. New Outlook siger nej til boykot af Israel og ja til dialog, forhandlinger og ikke-vold.
Det er ligeledes påtrængende nødvendigt, at Hamas anerkender Israels ret til at eksistere og dropper forestillingerne om væbnet kamp mod Israel. I stedet bør Hamas tilslutte sig de nuværende fredsforhandlinger og bør endvidere betingelsesløst og omgående frigive den tilfangetagne israelske soldat Gilad Shalit.
Det er afgørende, at den senere tids begivenheder ikke afsporer eller forsinker de af USA igangsatte forhandlinger om en tostats-løsning, som for enhver pris må videreføres, indtil der er opnået en endelig og retfærdig løsning på konflikten mellem Israel og palæstinenserne."
Drøftet på New Outlooks generalforsamling 5. juni 2010 og endelig vedtaget af bestyrelsen 6. juni 2010


Deling af Jerusalem 
Læs denne klare og præcise kommentar af Anders Jerichow i POLITIKEN vedrørende Jerusalems fremtid her: http://politiken.dk/debat/signatur/article944813.ece

 

Det palæstinensiske selvstyre.
Læs denne vigtige udtalelse fra J-Street her. Vi opfordrer Det palæstinensiske Selvstyre til at fortsætte den Gandhi-inspirerede ikke-voldelige linie, som omtales her.http://www.nytimes.com/2010/04/07/world/middleeast/07westbank.html?_r=0


Situationen for Gazas civilbefolkning 
New Outlook vedtog på bestyrelsesmødet 26. januar 2010 en udtalelse om situationen for Gazas civilbefolkning. Den israelske menneskretsorganisation B’Tselem offentliggjorde september 2009 bekymrende tal vedrørende faldne og sårede under Gaza-krigen.. Se også New Outlooks udtalelser om Gaza-krigen  og Gaza-krigens efterspil

Herbert Pundik havde i Politiken d. 17. januar en glimrende klumme i Politiken (se link) hvori hanbeskrev den katastrofale situation i Gaza. I New Outlook har vi drøftet vilkårene for Gazas
civilbefolkning, som berører og bekymrer os dybt.
Blokaden af Gaza har stået på i over tre år. Omkring halvdelen af befolkningen er arbejdsløse. Hvishensigten med blokaden er, at få civilbefolkningen til at vende sig mod Hamas, er effekten snarereden modsatte. Desperationen og fattigdommen giver næring til ekstreme holdninger og militantegruppers vækst.
I New Outlook hylder vi princippet "Nej til boykot - ja til dialog". Ligesom en boykot af Israel kun vilstyrke højrekræfterne i landet, rammer blokaden af Gaza først og fremmest civilbefolkningen ogsvækker de moderate fredskræfter. Blokaden af Gaza bør bringes til ophør. Dog på en sådan måde,at Israels sikkerhed ikke bringes i fare.
Der er derfor behov for at USA og især EU påtager sig deres del af ansvaret for den ulykkelige
situation i Gaza og dermed bidrager til at sikre, at det ikke er civilbefolkningen, der betaler prisenfor en konflikt, den ikke har bedt om.
Også Hamas har ansvar for civilbefolkningens lidelser. Hamas er mest optaget af at bruge Gazasbegrænsede ressourcer på militært isenkram og undertrykkelse af politiske modstandere. Hamasbør betingelsesløst og omgående udlevere den israelske soldat Gilad Shalit. Endvidere bør Hamasopgive at føre væbnet kamp mod Israel og deltage i de fredsforhandlinger, som USA's præsident Obama presser på for. Kun en forhandlingsløsning kan bringe fred i området.
Bestyrelsen for den dansk-jødiske fredsorganisation New Outlook 26. januar 2010Obamas tale i Cairo 
New Outlook støtter budskaberne i Obamas tale "En ny begyndelse", herunder kravet om en to-statsløsning i Mellemøsten og et stop for udbygning af bosættelserne. Læs hele talen i sin fulde længde her eller se den på video her. Det meget centrale afsnit om Mellemøsten har vi oversat til dansk – det kan læses her:

 

Hvad Obama sagde om Israel og palæstinenserne:

I sin historiske tale i Kairo den 4. Juni behandlede Barack Obama en række emner af stor
betydning for hele verden. Et af emnerne var konflikten mellem Israel og palæstinenserne.
Hermed følger en dansk oversættelse af dette afsnit af hans tale:
”USA’s stærke bånd til Israel er velkendte. Disse bånd er ubrydelige. De er baseret på kulturelle oghistoriske bånd og på anerkendelsen af, at håbet om et jødisk hjemland er baseret på en tragiskfortid, som ikke kan benægtes.
Rundt om i verden blev det jødiske folk forfulgt gennem århundreder, og antisemitismen i Europakulminerede i et Holocaust uden fortilfælde. I morgen vil jeg besøge Buchenwald, som var en delaf et netværk af lejre, hvor jøder blev gjort til slaver, blev torteret, blev skudt og gasset ihjel af DetTredje Rige. Seks millioner jøder blev dræbt - flere end Israels jødiske befolkning i dag. Atbenægte dette er grundløst, uvidende og hadefuldt. At true Israel med tilintetgørelse – ellergentage nedrige stereotyper om jøder – er dybt forkasteligt, og fører kun til at genopvækkeisraelernes mest smertefulde minder og forhindrer den fred, som befolkningerne i denne regionfortjener.
På den anden side er det også ubestrideligt, at det palæstinensiske folk – muslimer og kristne –har lidt under manglen på et hjemland. I mere end 60 år har de lidt under smerten af at væreblevet fordrevet. Mange venter i flygtningelejre på Vestbredden i Gaza-striben og i nabolandene pået liv i fred og sikkerhed, som de aldrig har oplevet. De lider under de daglige store og små ydmygelser, som følger af en besættelse. Så lad der ikke være nogen tvivl: det palæstinensiskefolks situation er utålelig. USA vil ikke vende ryggen til palæstinensernes legitime krav på værdighed, håb for fremtiden og en selvstændig stat.
I årtier har der været et dødvande: to folk med legitime krav, begge med en smertelig fortid, dergør kompromiser vanskelige. Det er let at pege fingre – for palæstinenserne at pege på den
fordrivelse, Israels oprettelse medførte og for israelerne på den konstante fjendtlighed og de
mange angreb gennem hele landets historie både indenfor landets grænser og udefra. Men hvis vikun ser denne konflikt fra en af siderne, ser vi ikke sandheden: den eneste løsning er at opfyldebegge siders krav gennem etableringen af to stater, hvor både israelere og palæstinensere lever ifred og sikkerhed.
Det er i Israels interesse, i Palæstinas interesse, i USA’s interesse og i verdenssamfundets
interesse. Det er grunden til, at jeg agter at arbejde for at nå dette mål med al den tålmodighed,
som opgaven kræver. De forpligtelser, som parterne har accepteret under køreplanen for fred, er klare. Hvis freden skal nås, er det på tide, at de – og alle vi andre – lever op til vores ansvar.
Palæstinenserne må indstille volden. Modstand gennem vold og drab er forkert og vil ikke lykkes.
Igennem århundreder har sorte i Amerika lidt under slavepiskens slag og under raceadskillelsensydmygelser. Men det var ikke vold, der skaffede dem fulde og lige rettigheder. Det var en fredelig og beslutsom insisteren på de idealer, der var centrale for USA’s grundlæggelse. Den samme historie kan fortælles af folk fra Sydafrika til Sydasien; fra Østeuropa til Indonesien. Det er en historie med en enkel sandhed: at vold er en blindgyde. Det er hverken et tegn på mod eller styrke at affyre raketter mod sovende børn eller at sprænge gamle kvinder i en bus i luften. Det er ikke sådan, moralsk autoritet påberåbes; det er sådan, den forspildes.
Nu er det tid for palæstinenserne til at fokusere på, hvad de kan bygge op. Det palæstinensiske selvstyre må udvikle sin evne til at regere gennem institutioner, der tjener befolkningens behov.
Hamas støttes af en del palæstinensere, men de har også et ansvar: at spille en rolle i at opfylde palæstinensernes aspirationer og at forene det palæstinensiske folk. Hamas må standse volden, må respektere indgåede aftaler og må anerkende Israels ret til at eksistere.
Samtidigt må Israel anerkende, at ligesom Israels ret til at eksistere ikke kan benægtes, gælder det samme for Palæstinas ret. FN anerkender ikke lovligheden af de israelske bosættelsers fortsatte tilstedeværelse. Udbyggelse af disse strider imod indgåede aftaler og underminerer fredsbestræbelserne. Det er på tide at standse disse aktiviteter.
Israel må også leve op til sine forpligtelser til at sikre, at palæstinenserne kan leve og arbejde og udvikle deres samfund. Og ligesom den ødelægger palæstinensiske familier, gavner den fortsatte humanitære krise i Gaza ikke Israels sikkerhed; det gør manglen på levemuligheder på Vestbredden heller ikke. Forbedring af den palæstinensiske befolknings daglige tilværelse må være en del af vejen til fred. Israel må tage konkrete skridt til at sikre dette.
Endelig må de arabiske stater anerkende, at nok var det Arabiske Fredsinitiativ en vigtig
begyndelse, men det var ikke enden på deres ansvar. Den arabisk-israelske konflikt må ikke
længere misbruges til at bortlede de arabiske befolkningers opmærksomhed fra andre problemer. I stedet må det være et udgangspunkt for at hjælpe det palæstinensiske folk med at udvikle institutioner, der vil underbygge deres stat; til at anerkende Israels legitimitet; og til at vælge fremskridt frem for selvødelæggende fokusering på fortiden.
USA vil samordne vores politik med dem, som tilstræber freden og sige offentligt, hvad vi siger
privat til israelere, palæstinensere og arabere. Vi kan ikke påtvinge dem freden. Men privat
anerkender mange muslimer, at Israel ikke vil forsvinde. Og mange israelere anerkender
nødvendigheden af en palæstinensisk stat. Tiden er inde for os til at handle ud fra det, som alleved er sandheden.
For mange tårer har flydt. For meget blod er blevet udgydt. Vi har alle et ansvar for at arbejde forden dag, hvor israelske og palæstinensiske mødre vil se deres børn vokse op uden frygt; hvor trestore religioners hellige land er det fredens land, som Gud havde ønsket, det skulle være; hvorJerusalem er et sikkert og varigt hjemsted for jøder, kristne og muslimer, og et sted hvor alleAbrahams børn blander sig fredeligt med hinanden som i historien om Isra, da Moses, Jesus ogMuhammed (fred være med dem) forenedes i bøn.”

Oversat af John Saietz.look.dk