ARKIV 2007-2008

 

Mandag den 21. april 2008 (3. seder aften) holdt vi i Medborgerhuset, Kapelvej 44, Nørrebro vores årlige sekulære Seder aften med indslag fra både den traditionelle og den sekulære Haggada, med sang og musik, med høj stemning og med det sædvanlige opulente Seder-måltid, ”som vor mor lavede det”. Jan Katlev lagde sin dybe stemme til de musikalske indslag fra Haggadaen,Miriam Gurwicz sang jiddishe sange, Jane Mink Rossenledte fællessangene med sin guitar, og Maja Gildin Kragelund fortalte om ”Folkesagen – en værdig asylpolitik”.

 

Den 6. februar 2008 arrangerede New Outlook i samarbejde med Dansk-israelsk Selskab og Dansk-palæstinensisk Venskabsforening et historisk dialogmøde mellem danske Israel- og Palæstinavenner i Fællessalen på Christiansborg. Indledere var Fathi El-Abed (formand for Dansk-palæstinensisk Venskabs-forening) og Otto Rühl (formand for Dansk-israelsk Selskab). Emnet var: ”60 år efter FN's delingsplan: Hvor står vi nu – efter Annapolis?” Forfatter og samfundsdebattør Stig Dalager var ordstyrer. Der var over 150 deltagere i en totalt ”udsolgt” sal. 

 

Søndag den 9. december 2007 fejrede vi Chanukah (6. lys) hos Eva Nathansen. Vi tændte Chanuka-lysene, sang Maos Tzur og spiste latkes m.m. Jane viste en DVD om den jødiske kunstner fra Slovakiet, Viktor Frankl. Han kom til Auschwitz og var der i 7 måneder. Derefter deltog han i dødsmarchen, som han overlevede. Resten af livet beskrev han sine oplevelser og sine visioner gennem sine malerier, som han gav titlen ”Visions of the Inferno”, som DVD'en bl.a. viser. Se i øvrigt Jonathan Schwartz digt om latkes...

 

Torsdag den 22. november 2007 afholdt New Outlook en litteraturaften. Aftenens emne var ”Hanna Ahrendts idéer og politiske tænkning”, og indlederne var Jonathan Schwartz, hvis indlæg fokuserede på Hanna Ahrendts ”Eichmann i Jerusalem” og Claus Christoffersen, der er BA i filosofi, og som har beskæftiget sig indgående med Hanna Ahrendt. 

 

Torsdag den 27. september 2007 afholdt New Outlook møde om: "Socialdemokraternes holdning til Israel-Palæstina-konflikten" med Jeppe Kofod (MF for Socialdemokraterne) som oplægsholder.

 

Fredag den 9. november 2007 var der planlagt den årligeKrystalnats-demonstration, hvor New Outlook i samarbejde med en række anti-racistiske foreninger ville markere 69-års dagen for Krystalnatten.Arrangementet blev desværre blevet aflyst på baggrund af varsel om farligt vejr. Dette forhindrede dog heldigvis ikke, at Hans Goldstein var ude på tre skoler og fortælle eleverne om, hvordan han oplevede Krystalnatten i Wien for 69 år siden.