ARKIV 2009-2010

 

Torsdag d. 20. maj 2010 var New Outlook sammen med HRM (HumanRightsMarch) og EJJP (European Jews for Just Peace) arrangør af et møde med den israelske fredsaktivistAngela Godfrey-Goldstein, som er næstformand og Action Advocacy Officer i The Israeli Committee Against House Demolitions (Den Israelske Komité mod Husnedrivninger). 

 

Den 15. april 2010 afholdt New Outlook et møde, hvorHerbert Pundik indledte om emnet: ”Israels forhold til palæstinenserne og til det internationale samfund”. Udover et spændende oplæg og en god debat blev Herbert Pundik med stor applaus fra de mange fremmødte udnævnt tilæresmedlem af New Outlook. 

 

Den 6. april 2010 (3. påskedag, 8. dag Pesach) fejrede vi atter vores populære alternative Seder aften med tekst og sange fra både den traditionelle og sekulære Haggadah. I år havde vi også inviteret formanden for foreningen af udlændingeadvokater, Anders Chr. Jensen til at tale om, hvordan børn kommer i klemme i den danske asylpraksis. Desuden serveredes vor berømte opulente 5-retters Seder-måltid ”som vor mor lavede det”. 


 

21. januar 2010 arrangerede New Outlook et dialogmøde om emnet: EU og Israel. Indleder var den radikale spidskandidat til EU-valget og folketingskandidat Sofie Carsten Nielsen, som om sin holdning til emnet forud for EU-valget bl.a. sagde: ”Jeg mener, vejen frem er dialog. Og jeg er glad for, at vi har fået en amerikansk præsident, der også tror på dialog frem for sanktioner og konfrontation.” 

 

Søndag den 13. december 2009 afholdt New Outlook Musikalsk Chanuka med Balkan- og Klezmermusik og hjemmelavede latkes i Café Blå Time. Vi startede med at tænde de tre Chanuka-lys og synge Maos Tzur. Herefter var der musikalsk underholdning med Buzor Nenic og Ole Reimer. De gav bl.a. smagsprøver på nogle af de ting, de har udviklet i forbindelse med projektet "Klezmer Meets Roma". 


 

Mandag den 14. september 2009 var New Outlook medarrangør ved et dialogmøde under overskriften ”Obamas fredsbestræbelser – er der chancer for fred”? Mødet foregik på Christiansborg med næsten 150 detktagere. Indledere var Otto RühlFathi El Abed og John Saietz. Desuden var Dansk-Israelsk Selskab og Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening medarrangører af mødet. 

 

I forbindelse med udstillingen arrangeret af "Breaking the Silence" i Øksnehallen arrangerede New Outlook et dialogmøde den 3. september 2009 med oplæg fra 2 palæstinensiske fredsaktivister og en israelsk soldat fra organisationen ”Breaking the Silence”, der bl.a. protesterer imod den barske måde palæstinenserne i Hebron bliver behandlet på. 


 

Grundlovsdag, den 5. Juni 2009 holdt vi vores årlige generalforsamling i. Inden generalforsamlingen indledte MT’s nye formand Finn Schwarz og Anne Boukris en debat om fornyelse og større åbenhed i det dansk-jødiske samfund. Finn fremsatte nogle yderst interessante betragtninger om emnet i Jødisk Orientering og Anne har gennem en årrække som medlem af delegeretforsamlingen og repræsentantskabet beskæftiget sig indgående med dette spørgsmål, herunder om hvordan f.eks. børn af jødiske fædre kan blive respekterede og ligeberettigede medlem af det jødiske fællesskab.