GRUNDLAG

New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og for bevarelsen af jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for følgende:

• National selvbestemmelse til jøder og palæstinensere 
• En uafhængig jødisk stat og en uafhængig palæstinensisk stat side om side i fredelig sameksistens 
• At Israel lever op til principperne i landets uafhængighedserklæring om fulde og lige demokratiske rettigheder for alle landets indbyggere uanset religion og etnisk tilhørsforhold
• At alle landene i Mellemøsten overholder såvel de internationale menneskerettighedskonventioner som den humanitære folkeret
• At konflikten i Mellemøsten løses gennem dialog, forhandling og ikke-voldelige metoder

Som en løsning på den nuværende konflikt mellem Israel og palæstinenserne støtter vi både den internationalt vedtagne ”Køreplan for Fred”, som bl.a. kræver stop for yderligere udvidelser af israelske bosættelser på palæstinensisk område og det af fredsvenlige israelere og palæstinensere vedtagne Genève Initiativ, hvor hovedpunkterne er:

• Etablering af en uafhængig, suveræn og levedygtig palæstinensisk stat ved siden af Israel med fuld gensidig anerkendelse mellem de to stater
• Grænsedragningen mellem de to stater trækkes hovedsagelig langs grænserne før krigen i 1967 med relativt lille udveksling af land på ligelig basis
• Jerusalem deles administrativt, men ikke fysisk mellem staterne og en international styrke sikrer alles adgang til de hellige steder i byen
• En løsning af det palæstinensiske flygtningespørgsmål er formuleret på basis af en pakke, der rummer tilbagevenden til Israel for et begrænset antal flygtninge, repatriering til den palæstinensiske stat, genbosættelse i tredjelande og økonomisk kompensation.

New Outlook beskæftiger sig med:
• Israel-Palæstina-problematikken
• Den aktuelle israelske samfundsdebat
• Dansk-jødiske forhold
• Racisme og menneskerettigheder
• Jødisk historie og kultur

New Outlook støtter og samarbejder bl.a. med:
• Den israelske fredsbevægelse og venstrefløj, menneskerettighedsorganisation B'Tselem og alle andre, der arbejder for, at de internationale menneskerettigheds konventioner og den humanitære folkeret overholdes
• Alle relevante bestræbelser på at fremme dialog og samarbejde mellem jøder og palæstinensere både i Danmark og i Mellemøsten
• Anti-racistiske og frisindede kræfter i Danmark
• De danske jøder, der arbejder for at gøre det dansk-jødiske samfund mere åbent, fordomsfrit og pluralistisk

Som medlemmer af New Outlook optages alle – jøder såvel som ikke-jøder – som sympatiserer med dette værdigrundlag.New Outlook er også på FACEBOOK!!!
Bliv FAN og hjælp med at skaffe flere fans

https://www.facebook.com/pages/New-Outlook/152449274432?ref=ts