Spændende og inspirerende tilbud fra New Outlook i den kommende tid …
- Håber vi ses!

 

Arrangementer i efteråret 2015

Mandag d. 7. september kl. 19 Jakob Erle fortæller:
- om, forholdene i Egypten og om ”foråret” generelt i nabolandene netop nu …

- med efterfølgende debat …
Sted: Pile Alle 27 i festlokalet i kælderen

Mandag d. 28. september kl. 19: Litteratursalon hos Marion Nathansen
- Robin Scott fortæller om Hannah Arendt; kan vi tænke hende og forsoning ind i vores fredsbevægelse?


Mandag d. 9. november kl. 17: Fakkelarrangement på Nytorv
- programmet er under forberedelse


Mandag d. 14. december: New Outlooks chanukah-arrangement: tænding af 8 lys
- arrangementet er under forberedelse …

 


Medlemskontingentet, inklusive vores medlemsblad UDSYN: 300 kr.,

Abonnement på UDSYN alene:150 kr.
- halv pris for unge under 25 år.

For at vi kan sende dig bladet, skal vi kende din postadresse
- og for at du løbende kan modtage vores mails, skal vi kende din mailadresse

 

Danske Bank reg.nr.1471 konto 5015944 tekstet ”2015– dit navn” eller

gennem netbanken: giroindbetaling til +01< ( blankt felt)   +5015944

Vil du kontakte mig (Anatolio Kronik) i forbindelse med indbetaling, postadresse og mailadresse, kan du skrive til: email@newoutlook.dk

 


New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikkevoldelige metoder.

Mette Geldmann, talskvinde for New Outlook (www.newoutlook.dk)