Søndag d.29. December 2019 kl. 16 - ca. 19

- fejrer vi vores altid hyggelige håb- og lysfest: Chanukah
Sted: Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1 (nær Rundetårn)

Simon Karlin tænder det 8. lys og fortæller om, hvorfor vi fejrer chanukah,
- og Channe Nussbaum og Bjarke Kolerus synger og spiller til de traditionelle sange
- og måske bliver det også igen i år til en lille dans eller to rundt i huset ...

Som sædvanligt medbringer vi alle lidt lækkert til vores fælles bord:
Fx. ladges (forskellige fra de enkelte familiers traditioner), frugt, chokolade eller småkager - og sammen tænder vi lys, synger sange og fortæller røverhistorier ...

Vi håber at se dejligt mange mennesker
Velkommen! – også til ikke-medlemmer.

På bestyrelsens vegne
Mette Geldmann


 

Medlemskontingentet af New Outlook, inklusive medlemsbladet UDSYN: 300 kr. årl.

Abonnement på UDSYN alene:150 kr. årl.; halv pris for unge under 25 år.

Konto: Danske Bank reg.nr.1471 konto 5015944 tekstet ”2020– dit navn” eller

gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944Vil du kontakte mig (Anatolio Kronik) i forbindelse med indbetaling, postadresse og mailadresse (vores mailingliste), kan du skrive til: email@newoutlook.dk

 

For at vi kan sende dig bladet, skal vi kende din postadresse; og for at du løbende kan modtage informative aktuelle mails, skal vi også kende din mailadresse.


På bestyrelsens vegne
Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com

 

      

Mandag d. 21. oktober kl. 19-21.30 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1 Kbh. K.
- inviterer New Outlook til et oplysende møde med ordskifte:
”Menneskerettigheder under pres”

Morten Kjærum, director, Raul Wallenberg Institute for Human Rights fortæller om FN's historie med fokus på Menneskerettighederne og om Israels særlige status med tilhørende særlige forventninger til landet ...
Morten har for nyligt været i Gaza og på Vestbredden og vil også fortælle om sine oplevelser der.

Morten Kjærum:
Om FN: Historisk udredning: I lyset af de ekstreme krænkelser der fandt sted i Nazi Tyskland er det væsentligt at erindre, hvorfor de moderne menneskerettigheder ser ud, som de gør.

Og det er klart, at dette kun er vigtig, hvis vi mener:
- at magt skal begrænses, at der er en ydre grænse for hvor langt, man kan lovgive eller på anden måde udfolde magt overfor mennesker
- at de regler vi lever efter skal blive til i en åben og direkte diskussion, hvor alle har en chance for at give deres mening til kende
- at uafhængige medier er vigtige i den demokratiske proces og i det demokratiske samfund
- at det er vigtigt, at konflikter mellem staten og borgerne og mellem borgerne skal håndteres af uafhængige organer; lad os bare for nemhed skyld kalde dem for domstol
- at det er vigtigt at externe organer/institutioner bidrager til at fastholde de grundlæggende principper for et demokratisk samfund
Enhver, der kan sige ja til denne 5-punkts pakke abonnerer på de grundlæggende tanker bag det demokratiske samfund, som bygger på retsstaten og menneskerettigheder.

I Danmark har vi hørt krav om, at Danmark skal trække sig fra konventionerne, eller at vi skal lovgive og administrere til grænsen af menneskerettighederne. Og det må man nok sige, at der bliver gjort. Der er blevet en normalitet om dette sprogbrug, som man ikke hører i mange andre lande i Europa bortset fra Polen og Ungarn. 
I sin bog Black Earth analyserer professor Timothy Snyder, med slet skjult adresse til nutiden, mønstrene i Holocaust og forskellene i forfølgelsen i de enkelte lande, for at identificere hvad der henholdsvis fremmer og svækker ekstreme handlinger, som dem verden var vidne til under anden verdenskrig. Jødeudryddelsen var mest markant i lande som Polen og de baltiske lande, hvor retsstatsstrukturerne - lovgivning og institutioner - var brudt sammen forud for den tyske invasion. Der var derfor intet fungerede politi eller retsvæsen til at agere bolværk mod de alvorlige overgreb, som ofte blev gennemført af lokale borgere overfor minoriteterne – og især den jødiske befolkning. Timothy Snyder konkluderer, at ”effective prevention of mass killings is incremental and its heroes are invisible”. Love, institutioner, embedsfolk og dommere udgør det stærkeste forsvar mod enhver form for menneskeretskrænkelser. Holocaust er ikke unik i denne sammenhæng, minoriteter af enhver kategori er til enhver tid bedst beskyttede af en stærk juridisk ramme og institutioner til at håndhæve reglerne.

Jeg nævner dette for at vise, hvor alvorligt det var, da den danske regering under det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité i 2017/18 gjorde en svækkelse at den europæiske menneskerettighedsdomstol til hovedinitiativet for formandsskabet. Det viser en uhyre ringe forståelse for magtens tredeling og dommernes rolle i demokratiet. Men det virker og udhuler langsomt men sikkert dommernes autoritet, der er afgørende for et velfungerende demokrati. Det skal sammenholdes med, at vi nu har en helt klart politisk udpeget Rigsadvokat, der ifølge ham selv vil følge politiske ønsker. Det er uhørt i de fleste moderne demokratier.
Mikael Sjöberg, der er formand for Den Danske Dommerforening, og dommere fra forskellige retter, har ved flere lejligheder i skarpe vendinger advaret politikerne om, at de ikke respekterer magtens tredeling. Retssystemet er et vigtigt bolværk mod ekstremisme og sikring af vores rettigheder.
Det dystre billede skal afslutningsvis nuanceres med nogle positive tendenser, som giver anledning til at tro på, at tendenserne kan vende. For det første har FN’s 2030 udviklingsmål (SDG’erne), som blev vedtaget af samtlige verdens lande i 2017, vist sig på meget kort tid at blive en samlende kraft, som bidrager til at kommunikere menneskerettigheder globalt på en ny og engagerende måde.
For det andet er menneskerettigheder de seneste 25 år blevet main-streamet ind i lovgivning og praksis i et hidtil uset omfang. Så der stadig en vis styrke. Og nye menneskerettighedsbyer springer op udover Europa år for år, hvor man fokuseret og solidarisk arbejder på lokalt plan sammen med de millioner af mennesker verden over, der gør ekstra ordinære indsatser for at beskytte andre menneskers rettigheder.

Velkommen!
På bestyrelsens vegne, Mette Geldmann

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag d. 29/9 2019 kl. 10-17
New Outlook: Heldags-seminar i Ubuntuhuset, Købmagergade 43

kl.10: Velkommen - ved Mette Geldmann, om planen og praktiske forhold for dagen …

- kaffe, te og vand ..

kl. 10.30: Oplæg ved Anders Jerichow: Boycot Israel???
- for eller imod, midt imellem, eller..?

- og efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren ...
              
kl. 12: Frokostpause: Sandwich: laks, æggesalat eller falafel? - pris: 49kr
- kan bestilles og betales inden fredag d. 27/9 kl.12 til: Mette: m.geldmann@gmail.com
- betaling: MobilePay: 63696 - eller til banken: Kontonr.: 4467-5015944
- eller bestilles søndag kl. 10 under velkomsten til arrangementet ...

kl. 13: Oplæg ved Jakob Erle: Egyptens syn på Palæstina og Israel
- efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren ...

kl. 14.30: Pause med te, kaffe og kage

kl. 14.45: Oplæg ved Anders Jerichow: Valget i Israel, september 2019

- Hvad betyder dette for israelerne, palæstinenserne, bosætterne, diasporaen ..
- efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren ...

kl. 16.15: Holdninger/dilemmaer i forhold til dagens temaer …
- evt. beslutninger i forhold til New Outlooks arbejde...
- som ikke kræver en generalforsamling …
- ideer til forårets (2020) arrangementer ...

Kl. 16..45 Afrunding af dagen – og fælles oprydning …
- efterårets arrangementer:

Anders Jerichow, Seniorkorrespondent på dagbladet Politiken, formand for Humanity in Action Danmark og for Undervisningsministeriets Rådgivede Udvalg for undervisning i Holocaust og andre folkedrab
- om boykot-spørgsmålet og valget.

Jakob Erle, Konsulent, fhv. højskoleforstander (Borups Højskole) og højskolelærer (Krogerup) samt fhv. direktør på Dansk-Egyptisk Dialoginstitut (DEDI)
Uddannet: mag.art. i kultursociologi
- om Egyptens forhold til Gaza og til Israel
Kære Herbert
Jeg hører fra Jacob Holdt, at du skal holde oplæg i
Vi håber på og glæder os til at se jer til en veloplagt dag sammen!!!
Gode hilsner!   
Mette Geldmann, på bestyrelsens vegne

 


Torsdag d. 29. august kl. 19-21.30: Ubuntuhuset
Købmagergade 43, 1.sal, 1150 København K

Vores vismand, rabbiner emeritus Bent Melchior har ordet og har valgt titlen:
”Den uforanderlige lov”.
Vi bad Bent om: at øse ud af din livsvisdom fx ud fra spørgsmålene ...
- hvad, synes du, er det vigtigste at bruge sin tid på …?
- hvad er det bedste, vi kan gøre i New Outlook for at nå vores mål ... ?

Vi regner med, at der vil være ca. 40 deltagende.Lørdag d. 31. August 2019 – nok fra kl. 10 og det meste af dagen: Fredsløb.

Det var oprindeligt planlagt til at løbe af stablen d. 17. maj, men blev grundet vejrmæssige omstændigheder udskudt til ovenstående dato.
Simon har arrangeret det meste, men da han desværre er udenlands d. 31. august, overtager Mette og Sara arbejdet.
Simon sætter dem i kontakt med OPI og viser det allerede udarbejdede materiale.
- vi hører nærmere om tid og sted ...

 

 

Søndag d. 29. september: Heldags-seminar ca. 10-17 - Ubuntu-huset.
– under planlægning; Anders Jerichow og Mette er godt i gang med planlægningen

Indhold: Om bl.a. Boycot af Israel/eller ej, to-statsløsning og andre emner, der bevæger sig inde for samme tematik – for og imod med begrundelser ...

- og andre vigtige og aktuelle emner, som vi kan være uenige om og har brug for at have god tid til at belyse og diskutere ...
Form: Oplæg, frokost og dialogmøder …
 
Anders Jerichow er i gang med at planlægge en helt masse spændende.
I forbindelse med arrangementet skal vi bl.a. have planlagt en frokost, som, ja, skal planlægges...

 


Mandag d. 21. oktober: kl. 19-21.30: Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1
”Menneskerettigheder under pres”
Morten Kjærum. Director, Raul Wallenberg Institute for Human Rights


Mortens indledning i Brandelselskabet d. 11/4 2019 under dette emne: ”Tak for invitationen til at tale her i dag. Vi afholder dette arrangement 3 dage efter vi mindes 79 års dagen for  Nazi Tyskland besættelse af Danmark. Det er netop i lyset af de ekstreme krænkelser der fandt sted på det tidspunkt at det er væsentligt at erindre hvorfor de moderne menneskerettigheder ser ud som de gør”. 
- Vi (Morten og Mette) arbejder med teksten, forsøger at tilrette den New Outlook …
November: 9. kl. 16-18: Kultorvet, København

v / Krystalnatinitiativet, organiseringen er godt i gang, vi har allerede holdt to gode møder og har et tredje d. 24. juni kl. 18-20 i Dalle Valle, inden sommerferien …

Channe Nussbaum m Radiant Arcadia er booket. Fremtidigt arbejde inkluderer at finde talere og paroler til arrangementet. Mette er tovholder på dette.
Søndag d. 29. december kl. 16
(7. dag / 8. lys): Chanukahfest – for fuldt blus ...
- i Ubuntuhuset, Købmagergade 43 1.sal, 1150 København K
- Channe Nussbaum m.fl. spiller op til sang og dans …
- Buzor Nenic kunne ikke den dato i år.2020:
Kan allerede nu fortælle, at vi holder Pesach d. 15/4 og Chanukah d. 13/12 202

  

 

Vi sender løbende meget mere ud om de enkelte arrangementer via nyhedsbreve - og alle er altid meget velkomne


Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu ...

 

På bestyrelsens vegne
Kontaktperson: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com

 


Medlemskontingentet af New Outlook + UDSYN: 300 kr.
For abonnement på UDSYN alene:150 kr. Halv pris for unge under 25 år.


Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944 tekstet: 2019 + dit navn
- gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944
- eller gennem MobilePay: 63696

 

Tidligere aktiviteter i 2019:

 

. Juni kl. 16-18: Jødisk Kulturfestival i Det jødiske Hus: 

 

Stig Dalager
Med udgangspunkt i sin roman REJSE UDEN ENDE fortæller Stig om den unge svenske diplomat Raoul Wallenbergs enestående indsats i Budapest1944 for at redde 10-tusinder af jødiske liv fra tilintetgørelse i nazisternes gaskamre og ghettoer og om hans personlighed og efterfølgende skæbne i Sovjetunionen. 
Den inspiration, der udgår fra hans indsats og bevidst farveblinde humanisme, er særdeles aktuel også i nutiden.

  

Søndag d. 5. maj kl. 15-18, Ubuntuhuset:

Hans Goldsteins 100 års fødselsdag

- fejrer vi med en lagkage-fest, kaffe, te og cacao
Per Katz film om Hans vises
- og en ny tradition med en freds-stafet og Pia Schutzmann’s billede igangsættes …
Hyggelig snak, måske en diskussion og fortællinger om Hans …
- alle er naturligvis meget velkomne!


Torsdag d. 9. Maj kl. 19-22:
Ubuntuhuset Købmagergade 43, 1.sal, 1150 København K: Jan Schwartz

En aften med stor jiddisch poesi på dansk og den israelske dokumentarfilm Black Honey (2018) om poeten Abraham Sutzkevers dramatiske liv.

  

 Abraham Sutzkever (1913-2010) er en af det 20. århundredes største jiddische digtere. Han tilhørte digtergruppen ”Ung Vilna” i mellemkrigstidens Vilna/Vilnius. Litauens hovedstad var et hovedcenter for jiddisch kultur. Sutzkever undslap selv fra Vilna-ghettoen, mens hans mor og nyfødte lillebror blev myrdet under den tyske besættelse 1941–1943. Efter to år i Moskva emigrerede han til Israel, hvor han blev den vigtigste repræsentant for jiddisch litteratur og redaktør af tidsskriftet ”Den gyldne Kæde”. I Israel skabte Sutzkever et enestående digterværk om Litauens Jerusalem, Holocaust, og den nyoprettede jødiske stat.

 

I anledning af den danske oversættelse af Abraham Sutzkevers Grønt akvarium. Fortællinger fra Litauens Jerusalem på Forlaget Multivers (2017) præsenterer oversætteren Jan Schwarz (Lund Universitet) digterens liv og værk. Hovedpunktet på aftens program er visningen af den nye dokumentarfilm Black Honey (2018) om Abraham Sutzkevers dramatiske liv:

As long as Abraham Sutzkever lived, he wouldn't let a film about his life be made. Today, eight years after his passing, Black Honey tells the incredible story of the greatest Yiddish poet of modern times. The man who led the Paper Brigade underground movement that saved Jewish manuscripts from the Nazis, survived the WWII due to Stalin sending him a private rescue plane, testified in the Nuremberg Trials, and immigrated to Israel in 1947 where he led Yiddish culture, while writing in astonishing vitality.

 Fredag d. 17. maj:  Fredsløb.dk : ”Tid til fred – aktiv mod krig” arrangerer.


Vi skal have en bod i fællesskab på Israels Plads under parolen: ”Sandheden er krigens første offer – viden og oplysning er vores våben” sammen med: fredsloeb@tillidtilfred.nu
.
Simon Karlin fra Make It Happen og New Outlook og Omar Al Sayed fra Crossing Borders er i gang med forberedelserne – unge i aktion, spændende samarbejde …
- se mere løbende i Nyhedsbrevet ...


Torsdag d. 23. maj kl. 19 – 21.30: Ubuntuhuset
Den i New York bosiddende George Blecher, forfatter, publicist og professor emeritus i litteratur ved New York University og løbende bidragsyder til Information, New York Times og internationale aviser om aktuelle politiske og kulturelle spørgsmål.
Hans bog - "Alene i Danmark. Tanker om hus og hjem" - handler med udgangspunkt i hans danske sommerhus i Præstø - om længslen efter et hjem. Om det moderne menneskes rodløshed og evne til omplantning. Om at lede efter tryghed i den store verden, i familiehistoriens Hviderusland og New York. Om ensomhed. Og om at finde det, man søger i en rosenhave ved et lille bindingsværkshus i Danmark.
Se evt. Georg Metz anmeldelse af den i "Information".

 

Til yderligere inspiration til 2019
Vores arrangementer: januar – juni & august – december


Torsdag d. 10. januarkl. 19-21.30, Ubuntuhuset, Købmagergade 43, Kbh. K.
Claus Christoffersen: Mennesket eksisterer kun i flertal
– Hannah Arendt om mennesket, pluralisme og samfund
”At tænke uden gelænder”. Denne smukke og tankevækkende formulering af den tysk-jødisk-amerikanske filosof Hannah Arendt(1906-1975) viser, hvorfor hun er en af de største moderne tænkere. I et århundrede hvor tænkningen var låst fast i ideologiernes spændetrøje, tænkte Arendt selvstændigt og på tværs. Derfor har hun bevaret sin aktualitet. På baggrund af hendes egne erfaringer som jøde i Tyskland er det Arendt, der formulerer tanken om pluralismens nødvendighed – om at forskellige mennesker skal kunne leve sammen i et fælles samfund. Eller som hun selv formulerer det: Mennesket findes kun i flertal: som mennesker. Hun er på alle måder en usædvanlig tænker, der kan gøre os klogere på vores egen tid.

Mandag d. 11. februar kl. 19-22, Ubuntuhuset
Film-og diskussionsaften over Stig Dalagers dokumentarfilm MØRKE OG FORSONING fra Vestbredden og Israel. Stig Dalager lagde med sin film og et oplæg op til at diskutere den israelsk-palæstinensiske konflikt i lyset af et forsoningsperspektiv. Og det blev et meget stærkt, engageret og livligt dialogmøde.

Søndag d. 17. marts kl. 14-17, Ubuntuhuset
Vores årlige generalforsamling/årsmøde, som indledes af journalist Georg Metz:
Nationalstaten, dens "opfindelse" og betydning på godt og mindre godt.
- speciel udsendt invitation til generalforsamlingen …

Torsdag d. 25. april, kl. 17- 22.30: Pesach, vores alternative pesach, Mariendalshallen,
- med fortællinger om dansk flygtningepolitik:
Advokat Niels- Erik Hansen vil tale om løst og fast i relation til Danmarks Flygtningepolitik; herunder nogle af de seneste stramninger, samt lidt om flygtningesager der behandles af Den International Domstol. Niels- Erik og fruen deltager også til middagen
Tilmelding: Anne Osbak: anne@osbak.dk

 

Søndag d. 5. maj kl. 15-18, Ubuntuhuset: Hans Goldsteins 100 års fødselsdag
- fejrer vi med en lagkage-fest, kaffe og cacao
Dertil Per Katz film om Hans
- og en overraskelse, en ny tradition med en freds-stafet og Pia Schutzmann’s billede af Hans venter …
- og en masse hyggelig snak, måske en diskussion og fortællinger om Hans ...

Torsdag d. 9. Maj kl. 19-21.30: Ubuntuhuset:

Jan Schwartz fortæller levende om sin nyeste bog ...

Torsdag d. 23. maj kl. 19 – 21.30: Ubuntuhuset:

Den i New York bosiddende George Blecher, forfatter, publicist og professor emeritus i litteratur ved New York University og løbende bidragsyder til Information, New York Times og internationale aviser om aktuelle politiske og kulturelle spørgsmål.
Hans bog - "Alene i Danmark. Tanker om hus og hjem" - handler med udgangspunkt i hans danske sommerhus i Præstø - om længslen efter et hjem. Om det moderne menneskes rodløshed og evne il omplantning. Om at lede efter tryghed i den store verden, i familiehistoriens Hviderusland og New York. Om ensomhed. Og om at finde det, man søger i en rosenhave ved et lille bindingsværkshus i Danmark.
Se evt. Georg Metz anmeldelse af den i "Information".

7. Juni kl. 16-18: Jødisk Kulturfestival i Det jødiske Hus: Stig Dalager
Med udgangspunkt i sin roman REJSE UDEN ENDE fortæller Stig om den unge svenske diplomat Raoul Wallenbergs enestående indsats i Budapest1944 for at redde 10-tusinder af jødiske liv fra tilintetgørelse i nazisternes gaskamre og ghettoer og om hans personlighed og efterfølgende skæbne i Sovjetunionen.
Den inspiration, der udgår fra hans indsats og bevidst farveblinde humanisme, er særdeles aktuel også i nutiden.