Referat af ordinær generalforsamling

i New Outlook (N.O.)

søndag d. 22. marts 2015 kl. 14.00-17.00

hos

Hans Goldstein, Pile Allé 27 (kælderen), 2000 Frederiksberg

Dagsorden:

14.00-15.00   Anders Jerichow fortæller om valget i Israel (17/3)
-og om, hvad dette kan betyde for landets politik …

15.00-17.00    Generalforsamling:

 1 - Valg af dirigent og referent

Jerry Osbak blev valgt son dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt .

Anni Kronik og Lizzie Saietz blev valgt som referenter.

2 - ”Formandens” beretning v/Mette Geldmann

Bestyrelsen har bestået af:
Anatolio Kronik, Anne Osbak, Ellen Miriam Pedersen, Eva Nathansen, Hans Goldstein, og Mette Geldmann. Suppleanter: Henni Gelfer & Jane Mink Rossen

- se nedenfor for mere detaljerede oplysninger om alle medlemmerne

Alle ønsker at opstille igen:
- nye medlemmer af bestyrelsen er dog også meget velkommen!

- ligesom alle altid er meget velkomne til alle vore bestyrelsesmøder!

Bestyrelsen har holdt fem møder i løbet af året:
D. 19/5,5/8, 29/10 2014 samt d. 19/1 og 22/3 2015

- og dertil en masse mails og løbende snakke …
Hyggelige bestyrelsesmøder, hvor vi hver gang har gennemført vores i fællesskab udformede dagorden (Mette sender et udkast til kommentering inden).
Vi taler om forholdene i og omkring Israel, om aktuelle politiske og kulturelle temaer og arrangementer
- håbet lever, selvom vi også indimellem udstøder dybe suk ...

Så godt at have en gruppe som vores, hvor vi kan være kritiske uden at være helt fordømmende overfor nogen af parterne i konflikten
- og hvor vi kan se muligheder både med New Outlook, Udsyn, Hjemmesiden og Facebook.

Året: marts 2014 - marts 2015 har budt på en række ca. månedlige arrangementer:

Søndag d. 22. marts 2014 kl. 14-17: Generalforsamling, Pile Allé 27
Anne Osbak og Mette Geldmann ledte mødet og som indledning gav Hans os et causeri over Purim og dertil medbragte Anne de traditionelle homentaschen

- meget hyggelig og velbesøgt generalforsamling og Anni Kronik skrev et fint referat.
 
Onsdag d. 16. april kl. 17-22: Vore alternative frihedsfest, Pesach i Mariendalshallen 
- hvor vi forbinder de gamle traditioner med nyere og lignende historie. 
Anne Osbak og Hans Goldstein ledte vores pesach-måltid
Henrik Toron, Miriam Gurwicz og Jane Mink Rossen sang og spillede for og med os og
Merete Christensen fortalte om Danske jøders Frihedsbrev af 29/3 1814
- vi mindedes tillige Jan Katlev og hans skønne sange for og med os, æret være hans minde!

Søndag d. 4. maj kl. 13-17 i Pilekroen, Pile Allé:
Inviterede Hans Goldstein os til reception og vi fejrede vores æresmedlem Hans: 95 år ung

Mandag d. 19. maj kl. 17-19.30: Ukraine netop nu - hvad betyder det for landets jøder?
Helen Krag, minoritetsforsker og forfatter til en række bøger, bl.a.: ”Mangfoldighed, magt og minoriteter”, indledte aftenen og en afklarende dialog, set i lyset af den igangværende konflikt i og omkring

Ukraine. Sted: Pile Allé 27, kld., 2000 F
TAK Helen!

Søndag d. 8.juni: Kulturdagene i Det Jødiske Hus, New Outlook:
Her fortalte Per Katz meget levende om sin nye bog: ”Man skal blande sig” – Uri Yaari in memoriam”,

udgivet i samarbejde med forlaget AJOUR. Meget spændende, levende og velbesøgt arrangement.
STORT TAK til Per!

”RIGHT OR WRONG, MY COUNTRY”
I Jødisk Orientering, april 1978, skrev redaktør Uri Yaari om de grundlæggende tanker, som New Outlook stadig finder relevante: National selvbestemmelse for såvel jøder som palæstinensere og et bæredygtigt naboskab via dialog, forhandling og ikke-voldsmetoder.

Lørdag d. 23. august: Seminar på Østerbro kl. 10-20
HVAD GØR ISRAELS POLITIK VED OS OG VORES VÆRDIER

- OG HVAD KAN VI GØRE?

Inspirerende oplæg af:
Steen Nørskov: Israel-Palæstina konflikten i dag, en saglig introduktion
Robert Refby: Israel-Palæstina konflikten, et kritisk blik

Cafémøder i debatgrupper:    
1. Hvad betyder solidaritet med Israel for dig?
2. Hvad gør du, når Israel i en diskussion bliver angrebet?
    - og du oplever, at der bag det anti-zionistiske argument ligger antisemitisme?
3. Er Israel en del af din jødiske identitet?
4. Hvilke følelser vækkes i dig i forbindelse med konflikten i Mellemøsten?
5. Hvordan gi’r dit medlemskab af New Outlook /deltagelse her i dag mening for dig?
- alle mundede ud i forslag til fremdige aktiviteter i New Outlook …

Stedet og vejret var i den grad med os!
- se gerne festudvalgets referat af arrangementet nedenfor …
- og PET passede på os, da Carolineskolen dagen før havde oplevet triste graffiti på en væg i skolen … 


Tirsdag d. 23.september kl. 15.30 i det Jødiske Hus

Pia Schutzmanns portræt af Hans Goldstein i cafeen blev afsløret
- i den anledning holdt New Outlook en fernisering for Hans og Pia, hvor alle var meget velkomne!
- et meget hyggeligt arrangement!
TAK Pia!

Torsdag d. 25. september kl. 19-21.30: Litteratursalon hos Marion Nathansen, Dronning Olgas vej 
Henni Gelfers nye bog: "Hvorom alting er" er, en immigrantfortælling

En fortælling om en russisk-jødisk familie fra Skt.Petersborg i 1905
- udrejsen i 1906 fra Rusland og livet i København frem til november 1947.

Fortælling om Lea og Mendel og deres familiemedlemmers liv. Kampen for det

daglige brød, mødet med en fremmed kultur og tilegnelsen af et nyt sprog.
Om mødet med nye skikke og de normbrud og konflikter det indebærer for familien.

-          STORT TAK til Henni og Marion!

Bogen fås som paperback og som e-bog via Saxo.com o.lign. hjemmesider (google).
Prisen er hhv. kr.99.00 og kr.59.00.

 

 

Søndag d. 9.november kl. 17 Fakkelmanifestation på Nytorv: Aldrig mere en krystalnat!
- med fokus på Racismeparagraffens 75 års jubilæum.
Talere: Hans Goldstein, Niels Erik Hansen, Jair Melchior og Rushi Rashid

Musik: Channe Nussbaum med interkulturel mellemøstlig kvindegruppe
- se gerne mere om arrangementet på: www.krystalnatten.dk
- et meget besøgt arrangement, hvor flere arrangementer flettede sig sammen på smukkeste vis.
Hans og Mette er i planlægningsudvalget: dejligt samarbejde med en fast stab af frivillige ildsjæle!


Mulighed for at støtte lignende fremtidige arrangementer økonomisk kan ske ved at indsætte et beløb på konto nr. Reg.nr. 4180, kontonr. 10 48 36 38 i Danske Bank.


D. 23.11. Mød også New Outlook på WIZO basaren

- og få en god snak med engagerede New Outlook medlemmer der…
Her stillede Henni, Lizzie, Jane og Ellen Miriam op – TAK!!!
Vi prioriterer dette højt, ikke mindst på grund af nedenstående brev fra forrige år, som varmer os meget:

”Kære New Outlook
WIZO i Danmark takker hermed for New Outlooks deltagelse på årets WIZO-basar.
Det er lidt af et stykke arbejde at organisere en stand med materiale og mandskab henover en hel dags basar. Dog er jeres deltagelse med til at gøre besøget på basaren ekstra interessant for publikum, fordi de hermed kan stifte bekendtskab med de rige muligheder for organisationsliv, der findes blandt jøder og mennesker med tilknytning jødedommen og Israel i Danmark.
Tak fordi I stillede op. Selvom jeres stand ikke direkte samler ind til WIZO, føler vi os overbeviste om, at jeres positive deltagelse er med til at skabe den stemning, der skaber overskud på basaren. Et overskud, der kommer børnene i Israel til gode. Bestyrelsen for WIZO i Danmark v/Dorrit Raiter (dengang formand)

Mandag d. 22. december kl. 19 Vores årlige stemningsfulde Chanukah med tændte lys.
Sted: Café Den Blå Time, St. Kongensgade 36, K.
Buzor Nenic (nr. 2 ved verdensmesterskaberne i Harmonikaspil) spillede og sang sin dejlige klezmer og balkan med sin udvidede familie (sønnen på 9 år er nu Danmarksmester i harmonikaspil) og os som kor.
 
Amanda Berglund fortalte om ”Windows – Channels for Communication” http://www.win-peace.org/)
Amanda arbejder i Tel Aviv og Nablus med at skabe rum for unge israelske jøder, arabere og palæstinensere for kommunikation og samarbejde omkring fredelig sameksistens. 
Amanda: ”Jeg fandt jeres forening New Outlook i jagten på organisationer, som beskæftiger sig med Israel-Palæstina, fredelig dialog og troen på, at det er muligt at arbejde for en bedre fremtid. Det lyder som om, der er mange gode initiativer, mål og ideer i New Outlook …”

 

Onsdag d. 11. februar 2015 kl. 19 i Café Blå Time, St Kongensgade

”At være eller blive jøde - det er spørgsmålet!
Vil vi have fællesskab eller medlemskab

- og skal kun mor bestemme?”

Tre meget veloplagte og spændende oplæg:

 

Merete Næsbye Christensen:
En bibelsk tolkning:

Der er tre forklaringer på, at det jødiske tilhørsforhold går efter Mor:

Den gode, den onde og den grusomme (forklaring). 


Jonathan Schwartz
"Hvordan bliver man jødisk? et foreløbigt svar og en efterlysning".   

På engelsk er mit fokus på "becoming" mere betydningsfuldt end på "being".
Oplægget tog bla. afsæt  i:  A. Oz og til F.Oz-Salzberger's bog; anmeldt i Udsyn, december 2014.

Daniel Hertz fra Jachad fokuserer på debatten om medlemskriterierne i ”Det Jødiske Samfund”Alle var som altid meget velkomne
- og
efterfølgende oplevede vi en meget livlig debat, også i relation til medlemskriterierne i Det jødiske Samfund.

Hjemmesiden: Anatolio Kronik har på helt fortrinlig vis skabt en ny hjemmeside (har pt  mere end 27.325 klik); og Anatolio er tillige nu også vores webmaster: KÆMPE STORT TAK!!!

 

Facebook: Her er det også Anatolio, som gør et fantastisk stort stykke arbejde ved løbende at orientere om debatter fra fredsfløjene i og omkring Israel.

 
 

Udsyn
Er udkommet med 2 blade (juni og december 2014), som vi har fået meget positivt feedback på.

Og vi har netop holdt det første redaktionsmøde hos Mette d. 13/2 2014 med henblik på juninummeret i 2015. 1. deadline d. 13/4 2015.Dertil kommer to møder: Billedredaktionsmøde hos Merete i april og slutkorrekturmøde midt i maj hos Bo på Amager.
Vi satser på, at juninummeret er klart til Kulturdagene i Det Jødiske Hus i begyndelsen af juni.
Redaktionen består af: Jacob Nørbjerg (redaktør), samt af Jonathan Schwartz, Lizzie Saietz, Merete Næsbye Christensen og Mette Geldmann.
Et meget hyggeligt og velfungerende samarbejde – altid plads til flere, hvis nogen ønsker at deltage!

Bestyrelsen har bestået af:
Anatolio Kronik, Jellerød Have 122, 2980 Kokkedal, Tel.: 45864448, kronik@post4.tele.dk
Anne Osbak, Ceresvej 24, 1863 Frb. C., Tel.: 33217392/20920291, anne@osbak.dk
Ellen Miriam Pedersen, Søndervangs Allé 27, 2500 Valby, Tel.: 36160644/20762896, emp@e-box.dk
Eva Nathansen, Kollemosevej 51B, 2830 Virum, Tel.: 45859522/24400803, evanathansen@cloud.com  
Hans Goldstein, Pile Allé 27, 3., Frb. C., Tel.:  33218089/20956634, hansgoldstein@yahoo.dk

Mette Geldmann, Strandparksvej 22, 2900 Hellerup, Tel.: 24818137, m.geldmann@gmail.com

Suppleanter:

Henni Gelfer, Godthåbsvænget 37,4tv, 2000 F, Tel.: 25464212, henni.gelfer@city.dk
Jane Mink Rossen, Enighedsvej 14, 2920 Charlottenlund, Tel.: 44987174, jmink@youmail.dk

Referat fra New Outlooks folkemøde - heldagsseminar august 2014

Lørdag den 23. august 2014 kl. 10-20 afholdt New Outlook et sommerseminar på Ryparken lille Skole på Østerbro, det første efter en årrække. I foreningens ungdomsår afholdt vi hvert år et seminar en hel weekend på Sydsjælland.
Lysten til samvær og nødvendigheden meldte sig igen i en tid, hvor hele Mellemøsten synes at være i brand og mange gør sig alvorlige tanker om, hvad Israels politik betyder for en forening som New Outlook, hvad medlemmernes værdier og identitet er i dag og hvad vi aktuelt kan gøre.

Planlægningen af seminaret begyndte før den nye akutte fase af kampene Gaza/Israel var gået over i krig, men seminarets tema viste sig ikke bare at holde sin aktualitet, men blive styrket. New Outlooks medlemmer og venner trængte i allerhøjeste grad til at drøfte situationen. Der kom mange, som ikke havde været i New Outlook i lang tid. New Outlooks æresmedlem Hans Goldstein deltog hele dagen - trods sine 95 år og mange andre ældre deltagere blev langt længere, end de havde tænkt. Vores andet æresmedlem Bent Melchior kunne ikke deltage, fordi seminaret lå på en sabbat, men havde sendt nogle artikler som diskussionsoplæg.  Tilmeldingen overgik de vildeste fantasier: 45 medlemmer og deres gæster sad parat til dagens første oplæg - efter at organisationsgruppens fire medlemmer havde tilrettelagt begivenheden. Bordene var rykket tilrette, frokost og middag var bestilt og kaffe, te, frugt, sødt og småkager var indkøbt til hele dagen.

Dagen i forvejen havde ukendte gerningsmænd klippet et hul i hegnet til Carolineskolen, som ligger lige i nærheden, og malet ubehagelige slogans på en mur i skolegården. Dette bidrog gevaldigt til oplevelsen af påtrængt aktualitet. Da vi startede, kiggede en politimand forbi for at sikre sig, at alt var, som det skulle være. Og alt var som det skulle være! Præcist som planlagt gik seminaret i gang kl. 10.15.

Første oplægsholder var Steen Nørskov, kendt fra sine gode udsendelser i DR, Arabiske Stemmer og Orientering. Steen boede i en del år i Mellemøsten som DR's korrespondent og har besøgt de arabiske lande, Gaza og Israel adskillige gange. Han talte om en side af konflikten, vi oftest ikke beskæftiger os med, de omkringliggende muslimske landes mangfoldighed. Steen talte om det middelalderlige islamistiske mørker, der har sænket sig over regionen og omtalte Hamas som den islamistiske modstandsbevægelse mod besættelsen, den var tænkt som. Men han talte også om, at det som synes middelalderligt også er en moderne bevægelse, som er opstået, fordi de sociale kontrakter med befolkningen ikke er blevet holdt. Steen tog os – så at sige i helikopter – med gennem hele den muslimske region fra Nigeria, over Nordafrika, til Syrien og Irak, IS og videre rundt. Det var godt at få åbnet New Outlooks forståelse for Israel op på denne måde.

Andet oplæg bidrog Robert Refby med. Han tog os med i fem nedslag i New Outlooks historie, fra Uri Yaari’ s aktivistiske politiske holdninger, over samarbejdet med SF og til israelske og europæiske fredsbevægelser… og beklagede, at den aktivistiske politik i 70erne er blevet opgivet. Det var godt at blive erindret om, hvor aktivistisk New Outlook en gang var og derved også øge bevidstheden om, hvor vi er i dag, hvor vi alle er blevet ældre og verden er blevet en anden. Det er godt at være mere bevidst om, hvad vi vil og kan i dag. Efter de to oplæg fulgte diskussionerne i fem diskussionsgrupper. Modellen var den såkaldte cafémodel, hvor man mødes i en selvvalgt gruppe, diskuterer, derefter går ud i nye grupper, hvor man diskuterer med andre, for så at komme tilbage til sin første gruppe og afslutte debatten, efter at have lyttet til de mange mennesker man har mødt. Grupperne handlede om

- Hvad betyder solidaritet med Israel for dig? Er Israel en del af din jødiske identitet?

- Hvad gør du, når Israel i en diskussion bliver angrebet og du oplever,
  at der bag det antizionistiske argument ligger antisemitisme?

- Hvilke følelser vækkes i dig i forbindelse med konflikten i Mellemøsten?

- En eller to stater?

- Hvordan giver deltagelse i seminaret i dag og evt. medlemskab i New Outlook mening
  for dig?

Diskussionerne var virkelig livlige. Ambivalens i forhold til Israels politik, magtesløshed i forhold til situationen i regionen, angst for antisemitisme og dilemmaer mellem politik og følelser dominerede vist i de fleste grupper. Den eneste gruppe, der hurtigt kom til et svar, var den om den fremtidige stat: Vi fortsætter med at gå ind for to stater med de krav, vi stiller i New Outlooks grundlag, mens der ikke var enighed om andre løsningsforslag end forsøg på balanceret dækning af konflikten. Den sidste time inden middagen brugte vi til at bede grupperne om at komme med forslag til nye aktiviteter for New Outlook. Der kom mange ønsker om konkrete personer, som man gerne vil høre foredrag af. Der var også ønsker om uddybende artikler i Udsyn og en opdatering af hjemmesiden ikke mindst med informationer om forskellige fredsaktiviteter. Seminaret sluttede med Channe Nussbaum og Bjarke Kolerus' herlige musik. Kædedans blev det ikke til, vi var alle udmattede om end meget tilfredse.

Bestyrelses beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

3 - Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2014 og budget for 2015  v. Anatolio

Regnskabet for 2014 er revideret af foreningens revisor Philip Osbak.

Foreningens økonomi fortsætter med at være stabil med en kapital på 90.503 kr. I 2014 kan vi registrere et underskud på 20.034 kr. som er årets resultat. Foreningens indtægter giver lige dækning for produktion af UDSYN.  Den gode formue dækkede New Outlook øvrige aktiviteter. Foreningen kunne klare sig i 2014 uden tilskud fra fonde. I 2013 gennemførtes tidligere general forsamlings beslutning om at slette 80 abonnenter/medlemmer som skyldte to års kontingent.

Medlemskabet består af: 107 betalende medlemmer og 63 betalende UDSYN abonnenter. UDSYN sendes gratis til 33 mediafolk og institutioner. Det er registreret 20 stk. et års restancer og 73 stk. to års restancer på trods af vores rykkeraktion. Betaler de ikke i 2015 vil de også blive slettet.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at fastsætte uændret medlemskontingent inkl. UDSYN på 300 kr./år samt halvt kontingent for medlemmer under 25 år.

Abonnenter på UDSYN betalte 200 kr/år. Dette vil blive nedsat til 150 kr./år.

Godkendelse af budget for 2015

Bestyrelsen foreslår et uforandret budget.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at fastsætte uændret medlemskontingent inkl. UDSYN på 300 kr./år samt halvt kontingent for medlemmer under 25 år.

Abonnenter på UDSYN betalte 200 kr/år. Dette vil blive nedsat til 150 kr/år.

Både regnskabet, budget og kontingenter blev godkendt af generalforsamlingen 

4 - Indkomne forslag: Peter Andreas:

  Forslag 1

 På forsiden af hjemmesiden står der p.t. med fede typer

"NewOutlook - Den dansk-jødiske fredsbevægelse

Nej til boykot af Israel - ja til dialog, forhandlinger og ikke-vold"

 

Mit forslag går ud på, at man fjerner "Nej til boykot af Israel", så der alene står

 

"NewOutlook - Den dansk-jødiske fredsbevægelse

Ja til dialog, forhandlinger og ikke-vold"

 

Argumenter for forslaget:

Argument A: "Ja til dialog, forhandlinger og ikke-vold" er det væsentlige

Argument B:  Det er New Outlooks grundlag, der udtrykker vores holdning.  Der står intet i grundlaget om "nej til boykot af Israel"

Argument C: Det afgørende er, om man er enig med vores grundlag og ikke om man er imod eller for eller neutral i debatten om boykot af Israel. 
Argument D: Det siges, at det danske forsvar fornyligt var meget tæt på at købe israelsk våbenteknologi, der bruges af Israel mod civile palæstinensere i Gaza. Det siges, at den nuværende regering har bremset det. Heldigvis. Jeg kan simpelthen ikke forsvare sådan noget. Af samme årsag synes jeg ikke sloganet om at sige ”nej til boykot af Israel” holder. Der findes utvivlsomt mange holdninger i den debat og fred være med det. Den simple løsning er bare at fjerne det pågældende slogan og fremhæve det, der er enighed om.

Der er flere argumenter, som jeg gerne forklarer på mødet...

 

Forslag 2.

 

Det handler også om hjemmesiden. Så vidt jeg kan se, er beslutningen fra generalforsamlingen den 25. marts 2012 om bosættelserne forsvundet helt fra hjemmesiden. Der stod eller på FORSIDEN tidligere: "Vedrørende mærkning og af produkter fra bosættelser pointerer vi, som så mange gange før, at vi anser bosættelserne for ulovlige, i strid med folkeretten og som en af de største hindringer for fred." og så var der en henvisning til Meretz USA artikel, som ikke findes mere.

 Mit forslag er, at der under udtalelser på hjemmesiden skrives:

"New Outlooks generalforsamling i marts 2015 bekræftede, som så mange gange før, at vi anser bosættelserne for ulovlige, i strid med folkeretten og som en af de største hindringer for fred."

 

Her er argumentet det helt elementære, at der ikke må herske tvivl om, hvad New Outlook mener om bosættelserne. Meget mere er der ikke at sige om den sag.”

 

General forsamlingen drøftede Peter Andreas forslag og besluttede at der var gode grunde til at ændre teksterne på hjemmesiden og efter en livlig og god diskussion  bemyndigedes bestyrelsen til at fremkomme med en revideret tekst baseret på medlemmernes udtalelser.

                          

  5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  

Hans, Mette, Anne, Anatolio, Eva og Ellen Miriam blev genvalgt.

6 - Valg af suppleanter:  Jane og Henni blev genvalgt.

 7 - Valg af revisor:   Philip blev genvalgt.

8 - Evt.

Mette takkede generalforsamlingen for den gode og konstruktive deltagelse.