Vores arrangementer i januar – juni 2019

Torsdag d. 10. januarkl. 19-21.30, Ubuntuhuset
Claus Christoffersen:

Mennesket eksisterer kun i flertal
– Hannah Arendt om mennesket, pluralisme og samfund


”At tænke uden gelænder”. Denne smukke og tankevækkende formulering af den tysk-jødisk-amerikanske filosof Hannah Arendt(1906-1975) viser, hvorfor hun er en af de største moderne tænkere. I et århundrede hvor tænkningen var låst fast i ideologiernes spændetrøje, tænkte Arendt selvstændigt og på tværs. Derfor har hun bevaret sin aktualitet. På baggrund af hendes egne erfaringer som jøde i Tyskland er det Arendt, der formulerer tanken om pluralismens nødvendighed – om at forskellige mennesker skal kunne leve sammen i et fælles samfund.
Eller som hun selv formulerer det: Mennesket findes kun i flertal: som mennesker.
Hun er på alle måder en usædvanlig tænker, der kan gøre os klogere på vores egen tid.

Mandag d. 11. februar kl. 19-22, Ubuntuhuset


Film-og diskussionsaften over Stig Dalagers dokumentarfilm MØRKE OG FORSONING fra Vestbredden og Israel.

Stig Dalager vil med sin film og et oplæg lægge op til at diskutere den israelsk-palæstinensiske konflikt i lyset af et forsoningsperspektiv. 

Søndag d. 17. marts kl. 14-17, Ubuntuhuset
Vores årlige generalforsamling, som indledes af Georg Metz:
Nationalstaten og dens "opfindelse" og betydning på godt og mindre godt.Torsdag d. 25. april, kl. 17- 22.30:

Pesach, Mariendalshallen,
- med fortællinger om dansk flygtningepolitik: Advokat Anna Osbak ...

Søndag d. 5. maj kl. 15-18, Ubuntuhuset: Hans Goldsteins 100 års fødselsdag
- fejrer vi med en lagkage-fest, kaffe og cacao

Dertil Per Katz film om Hans
- og en overraskelse, en ny tradition med en freds-stafet og Pia Schutzmann’s billede af Hans venter ...
Dertil en masse hyggelig snak og fortællinger om Hans og os andre ...
- og måske en enkelt god diskussion ...

Torsdag d. 9. Maj kl. 19-21.30: Ubuntuhuset:
Jan Schwartz fortæller om sin nyeste bog ...

Juni: Jødisk Kulturfestival i Det jødiske Hus
Med udgangspunkt i sin roman REJSE UDEN ENDE fortæller Stig Dalager om den unge svenske diplomat Raoul Wallenbergs enestående indsats i Budapest 1944 for at redde 10- tusinder af jødiske liv fra tilintetgørelse i nazisternes gaskamre og ghettoer og om hans personlighed og efterfølgende skæbne i Sovjetunionen. Den inspiration, der udgår fra hans indsats og bevidst farveblinde humanisme, er særdeles aktuel også i nutiden.


Vi håber at se dejligt mange mennesker til hygge og en god debat ved vores arrangementer! Alle er velkomne!

På bestyrelsens vegne
Mette Geldmann

 

 

Udsyn
Næste nummer af Udsyn er udkommet, så husk endelig hurtigst muligt at betale dit kontingent for 2019.


2019
Medlemskontingentet af New Outlook+medlemsbladet UDSYN: 300 kr.Abonnement på UDSYN alene:150 kr.; halv pris for unge under 25 år.

Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944 tekstet: 2019 + dit navn
eller gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944

Eller gennem MobilePay: 63696

Vores kasserer: Torben Wallach kan kontaktes på: torbenwallach@hotmail.com


Vedr. optagelse på vores mailadresseliste (Anatolio Kronik), kan du skrive til: email@newoutlook.dk

 

For at vi kan sende dig bladet, skal vi kende din postadresse; og for at du løbende kan modtage informative aktuelle mails, skal vi også kende din mailadresse.