Torsdag d. 3. maj

           kl. 19 – 21.30


Knud Lindholm Lau taler om Victor Klemperer
- han har tidligere udgivet bogen:

”LTI – Det Tredje Riges sprog”, på dansk 
- og udkommer nu med en ny bog: 
”Bare fordi at
Sprog og forestillinger i udlændingedebatten”,

som han vil tale ud fra
- der bliver også mulighed for at købe bogen til en favørpris.Vi håber at se dejligt mange menneskertil hygge og en god debat ved vores arrangementer! Alle er velkomne!

Torsdag d. 7. juni 2018 kl 16-17.30 -Jødisk Kulturfestival
New Outlook gennem 40 år

v/ Hans Goldstein m.fl.


Gennem 40 år har vore hjerter banket, ofte i smertelig takt.

Vi oplyser og diskuterer, afholder Krystalnatarrangementer og udgiver bladet Udsyn.
Æresmedlemmer:
Bent Melchior, Herbert Pundik, Hans Goldstein, Hanne Foighel og Anders Jerichow.

Her kan vi også mødes og udveksle oplevelser, synspunkter og holdninger ved et bord i gården d. 3., 5. og 10. juni kl. 12-16
- og få en snak om lidt af hvert …

- og meget gerne ideer til nye aktiviteter o.lign.

Vi håber at se dejligt mange mennesker til hygge og en god debat ved vores arrangementer! Alle er velkomne!
På bestyrelsens vegne, Mette Geldmann

 

Vi er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikke-voldelige metoder.2018:

Medlemskontingentet af New Outlook, inklusive medlemsbladet UDSYN: 300 kr.,

Abonnement på UDSYN alene:150 kr.; halv pris for unge under 25 år.

Konto: Danske Bank reg.nr.1471 konto 5015944 tekstet ”2018– dit navn” eller

gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944Vil du i kontakt med vores kasserer:Torben Wallach, i forbindelse med indbetalinger, kan du skrive til: torbenwallach@hotmail.com

Vil du i kontak med vores webmaster vedr. vores hjemmeside eller optagelse på vores mailadresseliste, kan du skrive til: Anatolio Kronik: email@newoutlook.dk

Vil du i kontakt med vores talskvinde: Mette Geldmann, kan du skrive til: m.geldmann@gmail.com

 

For at vi kan sende dig bladet, skal vi kende din postadresse; og for at du løbende kan modtage informative aktuelle mails, skal vi også kende din mailadresse.