Spændende og inspirerende tilbud fra New Outlook i den kommende tid …

- Håber vi ses!

Arrangementer i efteråret 2015

Mandag d. 7. september kl. 19: Kultursociolog Jakob Erle,
Tidl. leder af Borups Højskole og direktør for Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Kairo:
Forholdene i Egypten og om ”foråret” generelt i nabolandene netop nu; derefter dialog …
Sted: Pile Alle 25 i festlokalet i kælderen

Mandag d. 28. september kl. 19: Litteratursalon hos Marion Nathansen:
Tilmelding til Marion: tel.: 38194066, mail: marionnat@ofir.dk

Robin Scott fortæller om Hannáh Arendt:
"Hannah Arendts forfatterskab er omfattende. Tilgivelse hviler på en forståelse af, at både vores handlinger og vores fejltrin udfolder sig blandt vores medmennesker. Når Arendt konstaterer, at mennesker ikke kan tilgive det, de ikke kan straffe, er det en erkendelse af, at Eichmanns dødstraf trods alt var utilstrækkelig i forhold til sine handlingers ødelæggende kræfter".

 

Mandag d. 9. november kl. 17: Fakkelarrangement på Nytorv
- programmet er under forberedelse

Mandag d. 14. december: New Outlooks chanukah-arrangement: tænding af 8 lys
- arrangementet er under forberedelse …

 


Medlemskontingentet, inklusive vores medlemsblad UDSYN: 300 kr.,

Abonnement på UDSYN alene:150 kr.
- halv pris for unge under 25 år.

For at vi kan sende dig bladet, skal vi kende din postadresse
- og for at du løbende kan modtage vores mails, skal vi kende din mailadresse

 

Danske Bank reg.nr.1471 konto 5015944 tekstet ”2015– dit navn” eller

gennem netbanken: giroindbetaling til +01< ( blankt felt)   +5015944

Vil du kontakte mig (Anatolio Kronik) i forbindelse med indbetaling, postadresse og mailadresse, kan du skrive til: email@newoutlook.dk

 


New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikkevoldelige metoder.

Mette Geldmann, talskvinde for New Outlook (www.newoutlook.dk)