Arrangementer i 2017: 

Søndag d. 4. juni  og mandag d. 5. juni 2017: 

Den jødiske Kulturfestival i Det jødiske Hus

Søndag og mandag kan man ved et bord i gården møde os sammen med Salaam Shalom til en snak om vores arbejde for fred mellem Palæstinenser, israelere og jøder i Danmark, om fredsprocessen i Mellemøsten og bevarelsen af jødedommens humanistisk-etiske værdier ...


Og søndag d. 4/6 om eftermiddagen har vi tillige et arrangement med Jakob Erle: ”Jeg er for alle”

I 1939 kom Alex Eisenberg til Danmark fra Leipzig som chaluz. I 1945 kom han igen, med de hvide busser fra Theresienstadt. Når han senere i livet videregav sine erfaringer - og blev spurgt hvad han tænkte om palæstinensernes situation sagde han: “Jeg er for alle”. I bogreolen stod bogen “Udryd de sataner” med det modsatte synspunkt. Ud fra denne dikotomi og disse erfaringer, og ud fra New Outlooks fokus på bevarelse af jødedommens humanistisk-etiske værdier diskuterer hans søn, Jakob Erle, hvad det indebærer i dag. For jøder, for danskere, for palæstinensere, for verdensborgere. Er vi grupper i kamp på liv eller død, eller er vi verdensborgere med forskellige vigtige bidrag? Debat bagefter.Velkommen!

På bestyrelsens vegne
Talskvinde Mette Geldmann

 

 

Mandag d. 29. maj 2017 kl. 17-21


50 året for 6-dages krigen (1967) og bosættelserne/besættelsen ...

Med afsæt i fgl. Spørgsmmål:
1. Hvad har besættelserne gjort ved Israel og palæstinenserne?

2. Kan besættelsen ophæves?
3. Kan det snart blive værre?
4. Kan vi selv gøre noget, fx formulere en "udtalelse" til ...
- have flere dialog og brobyggende møder  ...   
- eller/og ... 

Oplægsholdere: 

Danny Reimond, RUC (PhD om emnet), journalist AndersJerichow og Jacob Holdt: 
Belysning og problematisering af historiske og aktuelle forhold.

Efterfølgende dialog og debat ud fra de oplysende og problematiserende oplæg
- og deltagernes synspunkter ...
- ledet af Jakob Erle; deltagere her også bl.a. Bent Melchior og Hans Goldstein

Vores blad Udsyn udkommer også med et temanummer, ca. tre uger før 
- med flere fine artikler, der belyser mange forhold rundt om problematikken: Bosættelserne/Besættelsen 

- og bladet kan købes i løssalg på dagen (50kr), hvis man ikke allerede får bladet via medlemskab af New Outlook eller abonnement på bladet , se nedenfor ...

Tilmelding til mødet er nødvendigt (begrænset plads) 
- til: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com
- efter først til mølleprincippet.

------------------------------------------------------------------------------

Hag HaPesakh

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Søndag d. 26. marts kl. 14-17 afholdte New Outlook sin årlige generalforsamling, hvor Hanne Foighel indledte med at fortælle om de aktuelle forhold i Israel; efterfølgende er der plads til spørgsmål og debat.

 

Hanne blev ved samme lejlighed udnævnt som æresmedlem af New Outlook.
- en værdighed hun vil dele med Herbert Pundik, Hans Goldstein, Bent Melchior og Anders Jerichow

"Kære Hanne Foighel

I mere end 30 år har du været DR’s journalist vedrørende forholdene i og omkring Israel og Mellemøsten.  Vi har den største beundring for den måde, du har udfyldt denne rolle.

Du har haft et klart blik for de indbyggede konflikter og har kunnet
kommentere og analysere disse på en meget kvalificeret måde med dybdegående forståelse og nuancerede synspunkter.
Ydermere var du tilbage i 1978 en af stifterne af New Outlook.

Din og Gunnars indsats i sin tid var fænomenal. Vi håber, at vor forening kan medvirke til en løsning af konflikten til fred og en to-stats-løsning.

Som en dybtfølt anerkendelse af dit virke er vi meget glade for at
kunne udnævne dig til æresmedlem af New Outlook."
(diplom tekst)

********************************************************************

Mandag d. 27. februar havde vi en vidunderlig aften med Hans Henrik Fafner: 

Om David Grossman’s bog: En hest kommer ind i en bar
- dertil om Israels litteraturhistorie ...

Hans Henrik Fafner: Om David Grossman’s bog:

- En hest kommer ind i en bar …


Fafner har boet fast i Israel i 22 år og arbejdet som journalist det meste af tiden. 
Han holder også mange foredrag og er rejseleder, har skrevet og bidraget til en række bøger, og så oversætter han fra hebraisk sammen med sin kone, Rivka. bl.a. 'En hest kommer ind på en bar'. Rammen om denne er et stand-up show i Netanya. Salen er fyldt, og alle forventer et klassisk show med vittigheder på stribe, men i stedet udvikler det sig til, at kunstneren, Dovaleh, beslutter sig for at fortælle sin livshistorie, og det bliver til en tragisk fortælling, som hele tiden har et absurd og komisk anstrøg. Fortælleren er en pensioneret dommer, der overværer showet, og som har kendt Dovaleh som barn, og dermed bliver fortællingen også et samspil mellem de to og deres meget forskellige tilværelser.

 


12. april kl. 17.30- ca 22 afholder vi New Outlooks alternative frihedsfest, Pesach …
- hvor vi spiser og drikker sammen
- og fejrer friheden med traditioner, nytænkning og fællessange
Tilmelding til en af arrangørerne:
Eva Nathansen: evanathansen@iclaud.com eller 24400803
Anne Osbak: anne@osbak.dk eller 33217392

I maj måned satser vi på et fælles arrangement vedr. 50 års besættelse/1967 krigen
- sammen med gruppen: Humanity in action og Anders Jerichow.
Nærmere om dette på nyhedsmails fra Det Jødiske Samfunds og New Outlook.

Søndag og mandag d. 4. og 5. juni 2017 deltager vi ved Den Jødiske Kulturfestival:

Søndag og mandag kan man ved et bord møde os: Saalam-Shalom og New Outlook
- til en snak om vores arbejde for fred mellem Palæstinensere og Israelere
Og søndag eftermiddag har vi tillige et arrangement med Jakob Erle:”Jeg er for alle”

 I 1939 kom Alex Eisenberg til Danmark fra Leipzig som chaluz. I 1945 kom han igen, med de hvide busser fra Theresienstadt. Når han senere i livet videregav sine erfaringer - og blev spurgt hvad han tænkte om palæstinensernes situation sagde han: “Jeg er for alle”. I bogreolen stod bogen “Udryd de sataner” med det modsatte synspunkt. Ud fra denne dikotomi og disse erfaringer, og ud fra New Outlooks fokus på bevarelse af jødedommens humanistisk-etiske værdier diskuterer hans søn, Jakob Erle, hvad det indebærer i dag. For jøder, for danskere, for palæstinensere, for verdensborgere. Er vi grupper i kamp på liv eller død, eller er vi verdensborgere med forskellige vigtige bidrag? Debat bagefter.

 

Vi håber at se alle interesserede; alle er velkomne!

Medlemskab af New Outlook inkl. UDSYN 300 kr/årl., UDSYN alene 150 kr.

- kan tegnes gennem Anatolio Kronik: kronik@post4.tele.dk
- som også udsender vores nyhedsmails.

 

 

ANDRES JERICHOW UDNÆVNT TIL ÆRESMEDLEM AF NEW OUTLOOK
(Fotos: Michael Altschul)

 

Fra vores spændende og inspirerende oplevelser: 

 

Mandag d. 11. januar kl. 18.30: Salaam – Shalom
Mariam Hassanain (muslim) & Lea Raymond (jøde)

Fredens Krigere:Hånd i hånd – sammen om at skabe fremtiden …

Ungdom i aktion - det lover godt for fremtiden
Venskab - gi’r kendskab - gi’r venskab

Ideen til arrangementet Salaam Shalom: Søndag d. 30. august 2015 kl. 14 på Nytorv opstod på bagrund af terrorangrebene, der fandt sted i København i februar 2015. Det blev tydeligt, at der herefter var et større behov for dialog og positive møder mellem jøder og muslimer i Danmark. Siden denne tragiske begivenhed har muslimer såvel som jøder rakt hånden ud til hinanden. Salaam Shalom festivalen blev et forsøg på at få disse hænder til at mødes.

Mariam og Lea fortæller om deres nuværende samarbejde og ikke mindst om deres mange ideer til fortsat at styrke samarbejdet. Der vil blive god tid til at tale om dette og om de fordomme, der hersker i de to grupper; fordomme som måske kan gennemhulles gennem dialog ...
Se også mere om samarbejdet og tankerne bag i Udsyn, december 2015
Sted: hos Hans Goldstein, Pile Allé 27, festlokalet i kælderen

 

Mandag d. 8. februar kl. 19.30
Stig Dalager fortæller om sin sidste roman: ”Rejse uden ende” …
En rejse ind i sindet på den svenske diplomat Raoul Wallenberg. 

Det er en meget stærk roman 
- og man har aldrig fundet ud af, hvordan eller hvornår hovedpersonens liv endte ...
Vi indvies i fangeskabets miljø og i et menneske med en sag han brænder for.

 

Sted: hos Hans Goldstein, Pile Allé 27, festlokalet i kælderen 

 

Søndag d. 28. august kl 16-20: Salaam Shalom, på Gammeltorv
New Outlook støtter op om arrangementet og henviser tillige til artiklen ”Fredens Krigere” i Udsyn nr.2/2015.

For andet år i træk er en gruppe unge muslimske, jødiske og allierede gået sammen om at lave Salaam Shalom festivalen'16. Festivalen bliver afholdt på Nytorv i Kbh K. 
Vi glæder os meget til at se jer alle sammen! 
Vi står desværre i en lidt vanskelig økonomisk situation, så derfor har vi brug for din hjælp. 
Hvis du har lyst til at bidrage økonomisk til festivalen skal du overfører det ønskede beløb til reg: 7670 konto: 0006217918 med teksten festival, som vi vil modtage med dyb taknemmelighed.


Onsdag d. 28. september kl. 19.30 gæster filosof og PhD Saer El-Jaichi 
Tema: Jødisk-arabisk kulturel kontakt i Middelalderen, oplæg og efterfølgende debat.
Perioden fra omkring midten af 700-tallet og frem til 1200-tallet kaldes ofte for "Den islamiske guldalder". I denne periode sker en kolossal opblomstring af alle former for kultur, herunder også videnskab og filosofi. Islam kommer i denne periode under indflydelse fra den hellenistiske kulturs verdensbillede og dets klassiske tankeformer, og den arabisk-islamiske civilisation danner rammen om en række filosofiske og videnskabelige studier, heraf jødiske, som fik afgørende betydning for eftertidens udvikling på det videnskabelige område i Middelhavsområdet og Europa.

Foredraget vil tage tilhørerne med på en kortvarig rejse gennem den islamiske civilisations fremstilling og anvendelse af filosofi som på forskellig vis blev produceret, formidlet og videreudviklet i syrisk- og arabisktalende lærdomsmiljøer. Vi vil derigennem se nærmere på, hvad den mest kreative (men sjældent anerkendte) periode i islams historie kan fortælle os om den islamiske civilisations bidrag til filosofi- og videnskabshistorien.

Saer El-Jaichi arbejder sammen med Steen Nørskov på DR-programmet ’Arabiske stemmer’.

Torsdag d. 27. oktober kl. 19.30 gæster medarbejder ved dagbladet Politiken og æresmedlem af New Outlook Herbert Pundik os, Oplæg og debat: 
Israels eksistens som jødisk stat er sikret, men vil det overleve som demokratisk, liberalt samfund? 

Onsdag d. 9 november 2016 

 

YTRINGSFRIHEDEN – FOR ALLE!
NEJ TIL RACISME!
ALDRIG MERE KRYSTALNATTEN!

Program:
– Hans Goldstein, øjenvidne til Krystalnatten i Wien
– Õzlem Cekic, debattør og brobygger
– Anders Jerichow, journalist
– Leif Søndergaard, Dansk Magisterforening

Musik: Channe Nussbaum band

“Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

Sådan har det lydt i grundlovens § 77 siden juni 1849. Denne rettighed, der er helt central for den demokratiske debat, udfordres imidlertid hele tiden. Ikke voldsomt meget på én gang, men lidt en gang i mellem. Både på det formelle og det uformelle plan.

En nylig undersøgelse af holdningen til ytringsfriheden blandt skoleelever i 8. og 9. klasse har vist et foruroligende billede: halvdelen af eleverne i undersøgelsen mener, at ytringsfrihed ikke skal gælde for muslimer.

Med små, vedvarende og stadig hårdere og grovere sproglige angreb på mindretal som f.eks. muslimer fra fremmedfjendske kredse er det over en årrække lykkedes at flytte holdingen til, hvem ytringsfriheden gælder for. Hvad et sådant skred fører med sig, har historien talrige skræmmende eksempler på.

Også på andre områder synes ytringsfriheden at være under pres. Det gælder senest sagen om forskere, som er blevet pålagt tavshedspligt om deres forskningsresultater, hvis de arbejder for regeringen. Ja, selv tavshedspligt om, at de er blevet pålagt tavshedspligt, kræves.

Under det nazistiske regime i mellemkrigstiden i 1920- og 30erne blev mindretal som jøder og andre forfulgt. Forfattere og forskere blev censureret, og ytringsfriheden blev undertrykt for alle, der ikke var på linje med magthaverne.

Den 9. november 1938 gennemførte nazisterne en organiseret kampagne, som blev indledningen til en systematisk udryddelsespolitik. Det førte frem til de nazistiske udryddelser af seks millioner jøder, drab på unævneligt mange anti-nazister og på sociale og seksuelle mindretal som homoseksuelle, romaer, handikappede og subsistensløse.
At det kunne lade sig gøre at rykke folkestemningen og skabe tilslutning til denne katastrofe, hang dengang blandt andet sammen med den snigende accept af racisme i hverdagen og af, hvad man kunne acceptere at gøre ved medborgere, for eksempel fjerne ytringsfrihed og andre rettigheder.

Vi er ikke der i dag. Heldigvis. Men hvis vi ikke sørger for oplysning og debat i dag, så har vi flyttet grænserne. Og hvem havde troet, at det ’lille jødehad’ i dagligdagen i Tyskland skulle end som systematisk menneskeudryddelse i koncentrationslejrene?

Når vi år efter år markere Krystalnatten den 9. november i 1938 er dels for mindes ofrene, og dels for at markere modstand mod tendenser i vore dage, som vi har set konsekvenserne af tidligere.

  

Onsdag d. 28. december kl. 16.00 - 18:00: New Outlooks Chanukah

 


Vi tænder lys i den smukke chanukia, og der serveres latkes af forskellig art og med forskelligt tilbehør (sjovt at opleve de forskellige kulturers bud på dette), småkager, nødder og frugt i rigelige mængder nydes ved dette hyggelige arrangement. Husk at tage latkes eller lidt frugt med.

 

Buzor Nenic spiller og synger sine herlige sange.

 

Jonathan  Schwartz vil fortælle om: "Nogle indtryk fra USAs valg, 2016".

 

 Da vi skal bestille kaffe og the (20 kr. pr.kuvert) bedes i maile 3 dage  i forvejen, om I komme, til evanathansen@icloud.com

 

 

 

Tirsdag d. 26. april New Outlooks alternative Pesach

Anders udnævntes også ved denne lejlighed til ”æresmedlem” i New Outlook ved et lille festligt arrangement …

 Søndag d. 13. marts kl. 14: Generalforsamling


Generalforsamling, som indledtes med aktuelt stof af mellemøstenkorrespondent Steffen Jensen.

 Torsdag den 12. januar 2017 kl. 17:00:

Journalisten og tidligere Mellemøst-korrespondent Marcus Rubin, der har været  bosat flere steder i Mellemøsten, herunder Teheran, Jerusalem, Tel Aviv og Beirut, fortæller om aktuelle forhold i Israel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer i 2017:Søndag d. 26. marts kl. 14-17 afholder New Outlook sin årlige generalforsamling, hvor Hanne Foighel indleder med at fortælle om de aktuelle forhold i Israel; efterfølgende er der plads til spørgsmål og debat.

Hanne vil ved samme lejlighed udnævnes som æresmedlem af New Outlook.
- en værdighed hun vil dele med Herbert Pundik, Hans Goldstein, Bent Melchior og Anders Jerichow