Spændende og inspirerende tilbud fra New Outlook i den kommende tid …

- Håber vi ses!

 

Tirsdag d. 26. april kl. 17.30-22: New Outlooks alternative Pesach


Vi glæder os til at se jer til vores årlige alternative befrielsesfest:
Anne og Eva arrangerer på sædvanlig hyggelig og omsorgsfuld vis festen, hvor alle medbringer noget med dem aftalt til det fælles festlige cederbord.
Anne og Hans fortæller om pesach og styrer festlighederne og vi synger sammen under musikalsk ledelse …

 Tilmelding senest d. 15. april til: Anne: anne@osbak.dk (Tel.: 33217392) eller Eva Nathansen: evanathansen@cloud.com (Tel.: 45859522)

 Jan Schwarz: Overlevende og Eksilforfattere: Jiddisch Kultur efter Holocaust

- fortæller om sin nye bog og om andre kloge tanker til eftertanke …

 

Søndag d. 5. juni: Jødisk Kulturfestival, New Outlook

Anders Jerichow fortæller om aktuelle forhold i Mellemøsten
- efterfølgende mulighed for afklarende og uddybende spørgsmål og forhåbentlig livlig debat.
Anders udnævnes også ved denne lejlighed til ”æresmedlem” i New Outlook ved et lille festligt arrangement …

 


Medlemskab inkl. UDSYN 300 kr./år; Abonnement på UDSYN alene 150 kr.
- tegnes gennem Anatolio Kronik: kronik@post4.tele.dk

 

Alle, medlemmer som ikke medlemmer, er meget velkomne!
Mette Geldmann

 

 

 

 

 

 

Fra vores spændende og inspirerende oplevelser: 

 

Mandag d. 11. januar kl. 19.30: Salaam – Shalom
Mariam Hassanain (muslim) & Lea Raymond (jøde)

Fredens Krigere:Hånd i hånd – sammen om at skabe fremtiden …

Ungdom i aktion - det lover godt for fremtiden
Venskab - gi’r kendskab - gi’r venskab

Ideen til arrangementet Salaam Shalom: Søndag d. 30. august 2015 kl. 14 på Nytorv opstod på bagrund af terrorangrebene, der fandt sted i København i februar 2015. Det blev tydeligt, at der herefter var et større behov for dialog og positive møder mellem jøder og muslimer i Danmark. Siden denne tragiske begivenhed har muslimer såvel som jøder rakt hånden ud til hinanden. Salaam Shalom festivalen blev et forsøg på at få disse hænder til at mødes.

Mariam og Lea fortæller om deres nuværende samarbejde og ikke mindst om deres mange ideer til fortsat at styrke samarbejdet. Der vil blive god tid til at tale om dette og om de fordomme, der hersker i de to grupper; fordomme som måske kan gennemhulles gennem dialog ...
Se også mere om samarbejdet og tankerne bag i Udsyn, december 2015
Sted: hos Hans Goldstein, Pile Allé 27, festlokalet i kælderen

 

Mandag d. 8. februar kl. 19.30
Stig Dalager fortæller om sin sidste roman: ”Rejse uden ende” …
En rejse ind i sindet på den svenske diplomat Raoul Wallenberg. 

Det er en meget stærk roman 
- og man har aldrig fundet ud af, hvordan eller hvornår hovedpersonens liv endte ...
Vi indvies i fangeskabets miljø og i et menneske med en sag han brænder for.

 

Sted: hos Hans Goldstein, Pile Allé 27, festlokalet i kælderen 

 

 

 


Søndag d. 13. marts kl. 14: Generalforsamling


Generalforsamling, som indledtes med aktuelt stof af mellemøstenkorrespondent Steffen Jensen.