ANDRES JERICHOW UDNÆVNT TIL ÆRESMEDLEM AF NEW OUTLOOK
(Fotos: Michael Altschul)

Spændende og inspirerende tilbud fra New Outlook i den kommende tid … - Håber vi ses!

 


Arrangementer i efteråret 2016

 

Torsdag d. 27. oktober kl. 19.30 gæster medarbejder ved dagbladet Politiken og æresmedlem af New Outlook Herbert Pundik os, Oplæg og debat:
Israels eksistens som jødisk stat er sikret, men vil det overleve som demokratisk, liberalt samfund?

 

Onsdag d. 9. november kl. 17-19: Fakkelarrangement Krystalnat på Gammeltorv
Musik: Channe Nussbaum og Klezmer-trio spiller og synger deres sørg-muntre sange
- og så bliver der nok også tid til en kædedans …
Temaet for årets arrangement og talere annonceres senere.


Søndag d. 20. november kl. 12-15
- kan I møde medlemmer af New Outlook’s bestyrelse til en snak på Wizobasaren


Onsdag d. 28. december kl. 16.00 - 18:00: New Outlooks Chanukah
Vi tænder lys i den smukke chanukia, og der serveres latkes af forskellig art og med forskelligt tilbehør (sjovt at opleve de forskellige kulturers bud på dette), småkager, nødder og frugt i rigelige mængder nydes ved dette hyggelige arrangement.


Vi håber at se dejligt mange mennesker til hygge og en god debat ved vores arrangementer! Alle er velkomne! – naturligvis også ikke-medlemmer.

På bestyrelsens vegne
Mette Geldmann


Medlemskontingentet af New Outlook, inklusive medlemsbladet UDSYN: 300 kr.,
Abonnement på UDSYN alene:150 kr.; halv pris for unge under 25 år.

Danske Bank reg.nr.1471 konto 5015944 tekstet ”2016– dit navn” eller
gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt) +5015944

Vil du kontakte mig (Anatolio Kronik) i forbindelse med indbetaling, postadresse og mailadresse, kan du skrive til: email@newoutlook.dk

For at vi kan sende dig bladet, skal vi kende din postadresse; og for at du løbende kan modtage informative aktuelle mails, skal vi også kende din mailadresse.

 

 

 

 

Fra vores spændende og inspirerende oplevelser: 

 

Mandag d. 11. januar kl. 19.30: Salaam – Shalom
Mariam Hassanain (muslim) & Lea Raymond (jøde)

Fredens Krigere:Hånd i hånd – sammen om at skabe fremtiden …

Ungdom i aktion - det lover godt for fremtiden
Venskab - gi’r kendskab - gi’r venskab

Ideen til arrangementet Salaam Shalom: Søndag d. 30. august 2015 kl. 14 på Nytorv opstod på bagrund af terrorangrebene, der fandt sted i København i februar 2015. Det blev tydeligt, at der herefter var et større behov for dialog og positive møder mellem jøder og muslimer i Danmark. Siden denne tragiske begivenhed har muslimer såvel som jøder rakt hånden ud til hinanden. Salaam Shalom festivalen blev et forsøg på at få disse hænder til at mødes.

Mariam og Lea fortæller om deres nuværende samarbejde og ikke mindst om deres mange ideer til fortsat at styrke samarbejdet. Der vil blive god tid til at tale om dette og om de fordomme, der hersker i de to grupper; fordomme som måske kan gennemhulles gennem dialog ...
Se også mere om samarbejdet og tankerne bag i Udsyn, december 2015
Sted: hos Hans Goldstein, Pile Allé 27, festlokalet i kælderen

 

Mandag d. 8. februar kl. 19.30
Stig Dalager fortæller om sin sidste roman: ”Rejse uden ende” …
En rejse ind i sindet på den svenske diplomat Raoul Wallenberg. 

Det er en meget stærk roman 
- og man har aldrig fundet ud af, hvordan eller hvornår hovedpersonens liv endte ...
Vi indvies i fangeskabets miljø og i et menneske med en sag han brænder for.

 

Sted: hos Hans Goldstein, Pile Allé 27, festlokalet i kælderen 

 

Søndag d. 28. august kl 16-20: Salaam Shalom, på Gammeltorv
New Outlook støtter op om arrangementet og henviser tillige til artiklen ”Fredens Krigere” i Udsyn nr.2/2015.

For andet år i træk er en gruppe unge muslimske, jødiske og allierede gået sammen om at lave Salaam Shalom festivalen'16. Festivalen bliver afholdt på Nytorv i Kbh K. 
Vi glæder os meget til at se jer alle sammen! 
Vi står desværre i en lidt vanskelig økonomisk situation, så derfor har vi brug for din hjælp. 
Hvis du har lyst til at bidrage økonomisk til festivalen skal du overfører det ønskede beløb til reg: 7670 konto: 0006217918 med teksten festival, som vi vil modtage med dyb taknemmelighed.


Onsdag d. 28. september kl. 19.30 gæster filosof og PhD Saer El-Jaichi 
Tema: Jødisk-arabisk kulturel kontakt i Middelalderen, oplæg og efterfølgende debat.
Perioden fra omkring midten af 700-tallet og frem til 1200-tallet kaldes ofte for "Den islamiske guldalder". I denne periode sker en kolossal opblomstring af alle former for kultur, herunder også videnskab og filosofi. Islam kommer i denne periode under indflydelse fra den hellenistiske kulturs verdensbillede og dets klassiske tankeformer, og den arabisk-islamiske civilisation danner rammen om en række filosofiske og videnskabelige studier, heraf jødiske, som fik afgørende betydning for eftertidens udvikling på det videnskabelige område i Middelhavsområdet og Europa.

Foredraget vil tage tilhørerne med på en kortvarig rejse gennem den islamiske civilisations fremstilling og anvendelse af filosofi som på forskellig vis blev produceret, formidlet og videreudviklet i syrisk- og arabisktalende lærdomsmiljøer. Vi vil derigennem se nærmere på, hvad den mest kreative (men sjældent anerkendte) periode i islams historie kan fortælle os om den islamiske civilisations bidrag til filosofi- og videnskabshistorien.

Saer El-Jaichi arbejder sammen med Steen Nørskov på DR-programmet ’Arabiske stemmer’.

 

 

Spændende og inspirerende tilbud fra New Outlook i den kommende tid …

- Håber vi ses!

 

Tirsdag d. 26. april kl. 17.30-22: New Outlooks alternative Pesach


Vi glæder os til at se jer til vores årlige alternative befrielsesfest:
Anne og Eva arrangerer på sædvanlig hyggelig og omsorgsfuld vis festen, hvor alle medbringer noget med dem aftalt til det fælles festlige cederbord.
Anne og Hans fortæller om pesach og styrer festlighederne og vi synger sammen under musikalsk ledelse …

 Tilmelding senest d. 15. april til: Anne: anne@osbak.dk (Tel.: 33217392) eller Eva Nathansen: evanathansen@cloud.com (Tel.: 45859522)

 Jan Schwarz: Overlevende og Eksilforfattere: Jiddisch Kultur efter Holocaust

- fortæller om sin nye bog og om andre kloge tanker til eftertanke …

 

Søndag d. 5. juni: Jødisk Kulturfestival, New Outlook

Anders Jerichow fortæller om aktuelle forhold i Mellemøsten
- efterfølgende mulighed for afklarende og uddybende spørgsmål og forhåbentlig livlig debat.
Anders udnævnes også ved denne lejlighed til ”æresmedlem” i New Outlook ved et lille festligt arrangement …

 


Medlemskab inkl. UDSYN 300 kr./år; Abonnement på UDSYN alene 150 kr.
- tegnes gennem Anatolio Kronik: kronik@post4.tele.dk

 

Alle, medlemmer som ikke medlemmer, er meget velkomne!
Mette Geldmann

 

 

 

 

 


Søndag d. 13. marts kl. 14: Generalforsamling


Generalforsamling, som indledtes med aktuelt stof af mellemøstenkorrespondent Steffen Jensen.